Sitra sijoittajana

Sitran tulevaisuustyö rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Vastuullisuus on Sitralle tärkeä arvo myös sijoitustoiminnassa.

AJANKOHTAISTA

Viimeiset kuulumiset.

MISTÄ ON KYSE?

Sitra sai aikoinaan Suomen Pankilta ja eduskunnalta peruspääoman, yhteensä noin 84 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 1990-luvulla voimakkaasti eduskunnalta saatujen Nokian osakkeiden ja sijoitusmarkkinoiden suotuisan kehityksen myötä. Vuosituhannen vaihteen teknokuplan puhkeamisen jälkeen Sitran sijoitusomaisuuden arvo on vaihdellut 700 – 900 miljoonassa eurossa.

Vuoden 2019 lopussa Sitran sijoitusten markkina-arvo oli noin 933 miljoonaa euroa.

Kuvio 1. Sijoitukset omaisuuslajeittain vuoden 2019 lopussa

Sijoitussalkku on hajautettu eri omaisuuslajien lisäksi myös maantieteellisesti. Noin kolmasosa sijoituksista kohdistui Suomeen.

Vuoden 2019 lopussa Sitran peruspääomasijoitusten markkina-arvo oli 874 miljoonaa euroa. Peruspääomasijoitusten vuosituotto oli 17,2 prosenttia ja viiden vuoden keskituotto 6,6 prosenttia.

Koko sijoitusomaisuudelle ei ole laskettu tuottoa samalla tavalla kuin peruspääomasijoituksille, koska Venture Capital -rahastosijoitusten ja kohdeyrityssijoitusten on tähän asti katsottu olevan osa Sitran operatiivista toimintaa. Vuodesta 2020 alkaen tuottolaskenta tehdään koko sijoitusomaisuudelle, ja sijoitussalkun tuottotavoite on 4 prosenttia vuodessa.

Sijoitukset tehdään pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sitra tekee allokaatiopäätökset, mutta rahastot päättävät yksittäisistä sijoituskohteista itsenäisesti sääntöjensä puitteissa. Koska sijoitustoiminnan vastuullisuus on Sitralle tärkeää, valitsemme sellaisia varainhoitajia, jotka ottavat vastuullisuusnäkökohdat huomioon toiminnassaan.

Vuoden 2014 jälkeen Sitra ei ole tehnyt uusia yrityssijoituksia. Vuoden 2019 lopussa sijoitussalkussa oli jäljellä 12 kohdeyritystä.

Vastuullinen sijoittaminen

Hoidamme Sitran varallisuutta vastuullisesti ja tuottoa tavoitellen. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että otamme kaikissa sijoituspäätöksissä huomioon tuoton ja riskin lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment). Sitra on myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin  jäsen.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti olemme sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Sisällytämme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät sijoituskohteiden arviointiin ja sijoituspäätösten tekemiseen.
 • Olemme aktiivisia omistajia ja huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät omistajakäytännöissämme.
 • Edellytämme sijoituskohteiltamme riittävää tiedonantoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien vaikutuksista.
 • Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa sijoitusalan toimijoiden joukossa.
 • Teemme yhteistyötä muiden allekirjoittajien kanssa edistääksemme periaatteiden tehokasta käyttöönottoa.
 • Raportoimme toimistamme ja kehityksestämme periaatteiden toteutuksessa.

Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä Sitra huomioi kansallisen lainsäädännön sekä yritystoimintaa ohjaavat YK:n Global Compact -periaatteet. Niihin sitoutuneet yritykset noudattavat kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyvää periaatetta.

Koska Sitran sijoitukset tehdään pääasiassa rahastojen kautta, edellytämme, että varainhoitajamme seuraavat aktiivisesti yritysten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä osana sijoitustoimintaansa. Vähimmäisvaatimus on, että varainhoitaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai että sillä on vastuullisen sijoittamisen politiikka.

Kehitämme vastuullisen sijoittamisen käytäntöjämme jatkuvasti. Tutustu Sitran Vastuullisen sijoittamisen ohjeistukseen, joka päivitettiin viimeksi lokakuussa 2019.

Kumppanuudet

Climate Action 100+

 • Sijoittajien yhteisaloite, jolla pyritään vaikuttamaan yli sataan maailman saastuttavimpaan yritykseen ja muuttamaan niiden toimintaa
 • Sitra jäsen vuodesta 2020
 • Verkkosivut: http://www.climateaction100.org/

Finsif

 • Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi, Finland´s Sustainable Investment Forum ry
 • Sitra jäsen vuodesta 2013
 • Verkkosivut: https://www.finsif.fi/

Institutional Limited Partners Association (ILPA)

 • Kansainvälinen pääomarahastosijoittajien yhdistys
 • Verkkosivut: https://ilpa.org/

Invest Europe

Pääomasijoittajat ry

YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 • Principles for responsible investment, PRI
 • Sitra sitoutui ohjeisiin vuonna 2015
 • Verkkosivut: https://www.unpri.org/

Yritystutkimus ry

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?