Sitra sijoittajana

Sitran tulevaisuustyö rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.

MISTÄ ON KYSE?

Sitra sai aikoinaan Suomen Pankilta ja eduskunnalta peruspääoman, yhteensä noin 84 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 1990-luvulla voimakkaasti eduskunnalta saatujen Nokian osakkeiden ja sijoitusmarkkinoiden suotuisan kehityksen myötä. Vuosituhannen vaihteen teknokuplan puhkeamisen jälkeen Sitran sijoitusomaisuuden arvo on vaihdellut 700 – 900 miljoonassa eurossa.

Vuoden 2019 lopussa sijoitusten markkina-arvo oli noin 933 miljoonaa euroa.

Kuva 1: Sijoitukset omaisuuslajeittain vuoden 2019 lopussa

Sijoitussalkku on hajautettu eri omaisuuslajien lisäksi myös maantieteellisesti. Noin kolmasosa sijoituksista kohdistuu tällä hetkellä Suomeen.

Sijoitukset tehdään pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sitra tekee allokaatiopäätökset, mutta rahastot päättävät yksittäisistä sijoituskohteista itsenäisesti sääntöjensä puitteissa. Koska sijoitustoiminnan vastuullisuus on Sitralle tärkeää, valitsemme sellaisia varainhoitajia, jotka ottavat vastuullisuusnäkökohdat huomioon toiminnassaan.

Sitran sijoitussalkun tuottotavoite on tällä hetkellä 4 prosenttia vuodessa.

Vuoden 2014 jälkeen Sitra ei ole tehnyt uusia yrityssijoituksia. Vuoden 2019 lopussa sijoitussalkussa oli jäljellä 12 kohdeyritystä.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisuus on Sitralle tärkeä arvo myös sijoitustoiminnassa.

Noudatamme YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible Investment). Sitra on myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF – Finland´s Sustainable Investment Forum ry:n jäsen.

AJANKOHTAISTA

Viimeiset kuulumiset.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?