Sitra sijoittajana

Sitran tulevaisuustyö rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Vastuullisuus on Sitralle tärkeä arvo myös sijoitustoiminnassa.

AJANKOHTAISTA

Viimeiset kuulumiset.

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q3/2023

uutiset

Sitra liittyi sijoittajayhteisöön, joka kirittää yritysten luontotavoitteita

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q2/2023

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q1/2023

julkaisut

Sitran vastuullisen sijoittamisen katsaus 2022

Sijoitukset

Sitran sijoitusten ilmastostrategia

Sijoitukset

Sitran vastuullisen sijoittamisen periaatteet

uutiset

Sitran vuosi 2022: Rahoitimme sataa kokeilua ja tarjosimme työkaluja Suomen uudistamiseen

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q4/2022

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q3/2022

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q2/2022

Maapallo ja kolme euron kolikkoa.
julkaisut

Vastuullinen sijoittaminen Sitrassa 2021

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q1/2022

uutiset

Toimintakertomus 2021: Kolme tulevaisuusteemaa ja kymmeniä kokeiluja eri puolilla maata

uutiset

Sitralta yliopistoille 66 miljoonan euron lahjoitus

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q3/2021

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q2/2021

julkaisut

Vastuullinen sijoittaminen Sitrassa 2020

Sijoitukset

Sitran sijoitukset Q1/2021

Kuvituskuva, jossa maapallo, poika ja sateenkaari
uutiset

Sitra vuonna 2020: megatrendien, koronan ja strategisten linjausten vuosi

Puheenvuoro

Vastuullisuusarvosana on parhaimmillaan paljon enemmän kuin pelkkä kirjain

uutiset

Sitra sijoittaa kotimaisiin pk-yrityksiin rahastojen kautta – sijoitussitoumuksia 100 milj. euroa

Kuvituskuva: säästöpossu ESG-kirjainten päällä
artikkelit

Sitran ESG-kyselyn mukaan vastuullinen sijoittaminen on vakiintunut osa rahastojen toimintaa

Mistä on kyse?

Sitra sai aikoinaan Suomen Pankilta ja eduskunnalta peruspääoman, yhteensä noin 84 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 1990-luvulla voimakkaasti eduskunnalta saatujen Nokian osakkeiden ja sijoitusmarkkinoiden suotuisan kehityksen myötä.

Vuoden 2023 lopussa Sitran sijoitusten markkina-arvo oli noin 965 miljoonaa euroa.

Sitran sjoitusomaisuuden jakauma vuoden 2023 lopussa.

Sijoitussalkku on hajautettu eri omaisuuslajien lisäksi myös maantieteellisesti. Yli kolmasosa sijoituksista kohdistui Suomeen.

Vuonna 2023 sijoitusten tuotto oli 5,7 prosenttia ja inflaation huomioiva reaalituotto 2,1 prosenttia. Sijoitusten viiden vuoden keskituotto oli 8,4 prosenttia ja reaalinen keskituotto 5,0 prosenttia.

Sijoitussalkun pitkän aikavälin tuottotavoite on 3 prosentin vuotuinen inflaation huomioon ottava reaalituotto.

Sijoitukset tehdään pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sitra tekee allokaatiopäätökset, mutta rahastot päättävät yksittäisistä sijoituskohteista itsenäisesti sääntöjensä puitteissa. Koska sijoitustoiminnan vastuullisuus on Sitralle tärkeää, valitsemme sellaisia varainhoitajia, jotka ottavat vastuullisuusnäkökohdat huomioon toiminnassaan.

Vuoden 2014 jälkeen Sitra ei ole tehnyt uusia yrityssijoituksia. Vuoden 2023 lopussa sijoitussalkussa oli jäljellä viisi kohdeyritystä.

Listaus Sitran sijoitustoiminnan hallituspaikoista kohdeyrityksissä ja osakeyhtiömuotoisissa pääomarahastoissa löytyy täältä.

Vastuullinen sijoittaminen

Hoidamme Sitran varallisuutta vastuullisesti ja tuottoa tavoitellen. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että otamme kaikissa sijoituspäätöksissä huomioon tuoton ja riskin lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

Sitra on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiinet (PRI, Principles for Responsible Investment). Vuodesta 2015 lähtien olemme raportoineet vastuullisen sijoittamisen käytännöistä ja toimenpiteistä vuosittain PRI:lle, joka arvioi käytännöt. Myös Sitran vastuullisen sijoittamisen ohjeet perustuvat PRI:n suosituksiin. 

Sitra on vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin  jäsen. 

Kehitämme Sitran sijoitustoimintaa siten, että se tukee Pariisin sopimuksen mukaisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. (Tutustu Sitran sijoitusten ilmastostrategiaan.)

Sitran tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä Suomen kansallisen tavoitteen mukaisesti edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa siirtymän. Välitavoitteena on, että Sitran sijoitusten hiili-intensiteetti on vuonna 2025 vähintään 50 prosenttia matalampi kuin vertailuvuonna 2020. Vuodelle 2030 vastaava tavoite on 75 prosenttia.

Yksi Sitran vastuullisen sijoittamisen keskeisistä teemoista on luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Olemmekin liittyneet kansainväliseen Nature Action 100 -aloitteeseen, johon sitoutuneet sijoittajat vaativat suuryrityksiltä lisää kunnianhimoa ja toimia luontokadon pysäyttämiseksi.

Lisäksi olemme sitoutuneet raportoimaan Sitran luontoon liittyvistä sijoitusriskeistä ja -mahdollisuuksista TNFD-viitekehtyksen (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti vuoden 2024 tilikaudesta alkaen. 

Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä Sitra huomioi kansallisen lainsäädännön sekä yritystoimintaa ohjaavat YK:n Global Compact -periaatteet. Koska sijoitukset tehdään pääasiassa rahastojen kautta, edellytämme, että varainhoitajamme seuraavat aktiivisesti yritysten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä osana sijoitustoimintaansa. Vähimmäisvaatimus on, että varainhoitaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai että sillä on vastuullisen sijoittamisen politiikka.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Sami Tuhkanen
Sijoitusjohtaja
ihmiset
Emilia El Hattab
Analyytikko, Sijoitus
ihmiset
Juuso Janhonen
Salkunhoitaja, Venture Capital
ihmiset
Anne Ristola
Salkunhoitaja, Private Equity -sijoitukset
ihmiset
Tiina Smolander
Salkunhoitaja, Sijoitus
ihmiset
Aarni Pursiainen
Salkunhoitaja, reaaliomaisuus
ihmiset
Tuuli Salminen
Assistentti, Sijoitus sekä Luonto ja talous
ihmiset
Taru Keltanen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?