Sitra sijoittajana

Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitustoiminnan tuotoilla. Tuoton lisäksi tavoittelemme sijoituksillamme kestävää hyvinvointia edistävän liiketoiminnan kasvua.

AJANKOHTAISTA

Viimeiset kuulumiset.

SIJOITUKSET

MISTÄ ON KYSE?

Sitra sai aikanaan Suomen Pankilta ja eduskunnalta peruspääoman, jonka tuotolla rahoitetaan Sitran tulevaisuustyö.

Peruspääoman sijoitustoiminnan lisäksi Sitra sijoittaa varoja pääomarahastoihin edistääkseen Suomen kilpailukykyä ja Sitran strategisten tavoitteiden toteutumista. Sitran pääomasijoitukset kohdistuvat pääomarahastoihin eikä uusia yrityssijoituksia ole tehty vuoden 2014 jälkeen. Yrityssalkussa oli vuoden 2018 päättyessä 16 yritystä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on olennainen osa Sitran toimintaa – myös sijoitustoiminnassa. Noudatamme YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible Investment). Sitra on vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF – Finland´s Sustainable Investment Forum ry:n jäsen.

Tekemämme työ kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi näkyy paitsi vastuullisten toimintatapojen kehittämisessä, myös uusien sijoituskohteiden valinnassa. Sijoituspäätöksissä otamme huomioon tuoton ja riskin lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG).

Sitra laski kotimaisten osakesijoitustensa hiilijalanjäljen kolmannen kerran syksyllä 2017. Kokonaispäästöt olivat laskeneet 120 000 tonnista hiilidioksidipäästöjä (CO₂e) 64 000 tonniin.

Peruspääoma toiminnan mahdollistajana

Peruspääoma sijoitetaan tuottavasti ja turvallisesti. Peruspääoman sijoitukset tehdään pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sitra tekee allokaatiopäätökset, mutta rahastot päättävät yksittäisistä sijoituskohteista itsenäisesti rahaston sääntöjen puitteissa. Sijoituksiamme hallinnoivat varainhoitajat, joista lähes kaikki ovat allekirjoittaneet PRI-periaatteet ja ottavat vastuullisuusnäkökohdat huomioon toiminnassaan.

Vuoden 2018 lopussa peruspääomamme markkina-arvo oli 776 miljoonaa euroa. Kaikki Sitran peruspääomaan kuuluvat sijoitukset löytyvät Sitran toimintakertomuksesta.

Pääomarahastot tulevaisuustyön välineinä

Tavoittelemme pääomarahastosijoituksilla taloudellisen tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Rahastojen avulla vauhditamme kestävää hyvinvointia edistävän liiketoiminnan kasvua sekä tuemme uusien rahoitusmallien kehittymistä. Kansainvälisillä sijoituksilla rakennamme verkostoja sekä tuomme osaamista ja pääomaa Suomeen.

Sitra on myös aktiivisesti luomassa vaikuttavuusinvestoimisen käytäntöjä. SIB-rahastojen (Social impact bond) tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?