Arvioitu lukuaika 1 min

Sitran sijoitustoiminnan hallituspaikat

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Sitra on paitsi ajatus- ja kokeilupaja myös merkittävä institutionaalinen sijoittaja. Tulevaisuustyömme rahoitetaan sijoituksista kertyvillä tuotoilla.

Vuoden 2014 jälkeen Sitra ei ole tehnyt suoria sijoituksia yrityksiin. Vuoden 2020 lopussa sijoitussalkussa oli enää kahdeksan yritystä.

Sijoitustoiminnassamme noudatamme luonnollisesti sisäpiirisäännöksiä ja sen mukaisia ilmoitusvelvoitteita.

Sitralaisten työtehtäviin liittyvät hallituspaikat kohdeyrityksissämme ja osakeyhtiömuotoisissa pääomarahastoissa

Jukka Aaltonen
ProFlax Oy, hallituksen jäsen

Kimmo Haahkola
Vivago Oy, hallituksen pj.

Juuso Janhonen
Vivago Oy, hallituksen jäsen

Anne Ristola
Nordia Rahasto Oy, hallituksen jäsen

Sami Tuhkanen
AW-Energy Oy, hallituksen pj.
Capricorn Cleantech Fund N.V. (Belgia), hallituksen jäsen
Sitra Management Oy, hallituksen pj.

Julkaistu