artikkelit
Arvioitu lukuaika 1 min

Sitran sijoitustoiminnan hallituspaikat

Julkaistu

Sitra on paitsi ajatus- ja kokeilupaja myös merkittävä institutionaalinen sijoittaja. Tulevaisuustyömme rahoitetaan sijoituksista kertyvillä tuotoilla.

Vuoden 2014 jälkeen Sitra ei ole tehnyt suoria sijoituksia yrityksiin. 

Sijoitustoiminnassamme noudatamme luonnollisesti sisäpiirisäännöksiä ja niiden mukaisia ilmoitusvelvoitteita.

Sitralaisten työtehtäviin liittyvät hallituspaikat kohdeyrityksissämme ja osakeyhtiömuotoisissa pääomarahastoissa

Anne Ristola
Nordia Rahasto Oy, hallituksen jäsen

Sami Tuhkanen
AW-Energy Oy, hallituksen pj.


Tiedot päivitetty 5.9.2023