ENNAKOINTI

Jotta huominen ei näyttäisi niin sumealta, Sitra tuottaa tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavaa ennakointitietoa sekä vahvistaa ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Aiheet

Näiden parissa työskentelemme.

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

Mistä on kyse?

Sitran tehtävänä on tuottaa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen luotaavaa ennakointitietoa. Näiden lisäksi pyrimme tukemaan suomalaista yhteiskuntaa tiedon tulkinnassa ja sen hyödyntämisessä. Tämä työ auttaa suomalaisia (päätöksentekijöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia) niin varautumaan kuin vaikuttamaan tulevaisuuteen.

Mitä teemme?

Epävarmassa ja yllätysten täyttämässä maailmassa ennakoinnin rooli korostuu. Tuotamme tulevaisuustietoa yhteiskunnallisella ennakoinnilla ja analyysillä sekä vahvistamme ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Ennakointityön tavoitteena ei ole ennustaa täsmällisesti tulevaisuutta, vaan tuottaa käsityksiä erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista pitkäjänteisesti ja dialogisesti. Teemme sidosryhmien kanssa tiivistä yhteistyötä sekä ennakointitiedon luomisessa että tulkinnassa.

Mitä on saatu aikaan?

Sitran megatrendit on keskeinen oman ennakointitoimintamme tuote, jota käytetään ahkerasti erilaisten organisaatioiden strategiatyössä ja kehittämisessä sekä oppilaitosten opetuksessa. Megatrendien lisäksi nostamme keskusteluun heikkoja signaaleja ja selvitämme suomalaisten ajatuksia tulevaisuudesta ja tulevaisuuteen vaikuttamisesta Tulevaisuusbarometrin avulla muutaman vuoden välein..

Sitra on myös rakentanut visiota kestävästä hyvinvoinnista vuodesta 2010 saakka. Vuosina 2013 ja 2014 julkaistuissa raporteissa on kuvailtu kestävän hyvinvoinnin periaatteita ja keinoja, joilla suomalainen yhteiskunta voisi siirtyä kestävään hyvinvointiin. Vuosina 2017-2018 visiotyö on keskittynyt pohjoismaisen mallin uudistamiseen tähtäämällä reiluun ja kestävään tulevaisuuteen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Kestävän hyvinvoinnin asiaa on viety eteenpäin myös muun muassa näissä hankkeissa: Kestävyyden eettiset ulottuvuudet, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli ja kansainvälinen Education for a Changing World -tutkimusprojekti. Tuemme myös Valtioneuvoston kanslian kansallista ennakointitoimintaa tavoitteena parempi ennakointitiedon hyödyntäminen päätöksenteossa.

Päättyneitä projekteja

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan.