ENNAKOINTI

Jotta huominen ei näyttäisi niin sumealta, Sitra tuottaa tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavaa ennakointitietoa.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

AIHEET

Näiden parissa työskentelemme.

JULKAISUT

Painavaa asiaa.

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

Lue lisää

MISTÄ ON KYSE?

Sitran tehtävänä on tuottaa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen luotaavaa ennakointitietoa. Näiden lisäksi pyrimme tukemaan suomalaista yhteiskuntaa tiedon tulkinnassa ja sen hyödyntämisessä. Tämä työ auttaa suomalaisia varautumaan tulevaisuuteen: päätöksentekijöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia.

Mitä teemme?

Ennakointityön tavoitteena ei ole ennustaa täsmällisesti tulevaisuutta, vaan tuottaa käsityksiä erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista pitkäjänteisesti ja dialogisesti. Teemme sidosryhmien kanssa tiivistä yhteistyötä sekä ennakointitiedon luomisessa että tulkinnassa.

Ennakointitoimintansa kautta Sitra osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, korostaen erityisesti tulevaisuuden kehityssuuntien huomioimista kulloinkin käsillä olevissa päätöksissä.

Mitä on saatu aikaan?

Sitran megatrendikatsaus on keskeinen oman ennakointitoimintamme tuote, joka on vakiinnuttamassa asemaansa laajalti hyödynnettynä strategiatyön välineenä sidosryhmissämme. Osana selvitystoimintaa Sitra on myös rakentanut visiota kestävästä hyvinvoinnista vuodesta 2010 saakka. Vuosina 2013 ja 2014 julkaistuissa raporteissa on kuvailtu kestävän hyvinvoinnin periaatteita ja keinoja, joilla suomalainen yhteiskunta voisi siirtyä kestävään hyvinvointiin. Vuosina 2017-2018 visiotyö on keskittynyt pohjoismaisen mallin uudistamiseen tähtäämällä reiluun ja kestävään tulevaisuuteen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Kestävän hyvinvoinnin asiaa on viety eteenpäin myös muun muassa näissä hankkeissa: Kestävyyden eettiset ulottuvuudet, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli ja kansainvälinen Education for a Changing World -tutkimusprojekti. Tuemme myös Valtioneuvoston kanslian kansallista ennakointitoimintaa tavoitteena parempi ennakointitiedon hyödyntäminen päätöksenteossa.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan.