ENNAKOINTI

Jotta huominen ei näyttäisi niin sumealta, Sitra tuottaa tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavaa ennakointitietoa sekä vahvistaa ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Aiheet

Näiden parissa työskentelemme.

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

Mistä on kyse?

Käsillä on merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia, mutta yhteiskuntamme toiminta ei nykyisellään riittävästi tue reilun, kestävän ja innostavan tulevaisuuden rakentamista. Olemme liian kiinni vanhoissa ajatusmalleissa ja tulevaisuusoletuksissa, kyvyttömiä kuvittelemaan erilaisia innostavia tulevaisuuksia. Tulevaisuuskeskustelussa ei oteta riittävästi erilaisia näkemyksiä huomioon ja tulevaisuuspohdinnat eivät kytkeydy riittävästi päätöksiin  valintoihin ja toimintaan.

Sitran tehtävänä on huomisen menestyvä Suomi. Sinne pääsemiseksi Sitran ennakointi tuottaa  pitkäjänteisesti tulevaisuuteen luotaavaa ennakointia ja tulevaisuutta koskevan tiedon tulkintaa ja hyödyntämistä ja tukee siten  siirtymistä pelkästä muutoksiin varautumisesta yhteiskunnan uudistamiseen ja parempien tulevaisuuksien rakentamiseen. Tätä kaikkea Sitran ennakointi tukee. Tavoitteenamme on, että tulevaisuusajattelu on Suomessa arkipäiväistynyt ja tulevaisuusvaltaa käyttää yhä moninaisempi joukko.

Mitä teemme?

Epävarmassa ja yllätysten täyttämässä maailmassa ennakoinnin rooli korostuu ja laajenee. Ennakointityömme perustana on tulevaisuutta koskevan tiedon tuottaminen: megatrendien tarjoama hahmotus keskeisistä tulevaisuuden kehityskuluista, heikkojen signaalien avaamat yllättävämmät mahdollisuudet sekä tulevaisuusajattelun kehitystä ja eri puolia avaavat selvitykset. Tiedon rinnalla tarjoamme työkaluja ja tukea ennakointitiedon tulkintaan ja hyödyntämiseen tämän päivän päätöksenteossa ja valinnoissa. Näin vahvistamme ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Ennakointityön tavoitteena ei ole ennustaa täsmällisesti tulevaisuutta, vaan tuottaa käsityksiä erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista pitkäjänteisesti ja dialogisesti. Teemme sidosryhmien kanssa tiivistä yhteistyötä sekä ennakointitiedon luomisessa että tulkinnassa. Haluamme avata uusia mahdollisuuksia ja laajentaa tulevaisuuskeskustelua käyvien joukkoa.

Tulevaisuusvaltaan liittyvä pilottirahoitushaku

Vuonna 2023 yksi toimintamme painopisteistä on tulevaisuusvalta.  Tulevaisuusvalta tarkoittaa valtaa määrittää tulevaisuusnäkemyksiä, eli kuka pääsee keskustelemaan tulevaisuuksista, kenen näkemykset otetaan huomioon ja ketä tulevaisuuskuvissa on edustettuina. 

Osana tätä työtä rahoitamme muutamia pilottihankkeita, jotka keskittyvät tulevaisuusvaltaan. Tavoitteena on tukea uudentyyppistä työtä, joka tähtää tulevaisuusvallan laajentamiseen käytännössä.  Lisäksi Sitra lisää omaa ymmärrystään tulevaisuusvallasta ja sen laajentamisesta näiden hankkeiden kautta. Pilottihankkeilla pohjustetaan vuonna 2024 käynnistyvää tulevaisuusvalta-aiheista kumppanuusohjelmaa. 

Rahoitusta voivat hakea vain ei-kaupalliset toimijat. Hakijoiden tulee olla oikeushenkilöitä, yksityishenkilö ei voi hakea rahoitusta.  

Jos olet kiinnostunut rahoitusmahdollisuudesta, saat tarkemmat tiedot rahoitushausta sekä asiakirjapohjat rahoituksen hakemista varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tulevaisuusvalta@sitra.fi 

Rahoitushaku aukeaa 15.3.2023. Rahoitushakemuksien käsittely käynnistyy 17.4.2023 klo 9.00, jolloin otamme käsittelyyn siihen mennessä saapuneet hakemukset. Sen jälkeen hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja rahoitushaku suljetaan heti, kun tavoiteltu määrä rahoitettavia pilottihankkeita on valittu, kuitenkin viimeistään 15.6.2023 klo 15. Rahoitushaun sulkemisesta ilmoitetaan tällä nettisivulla. 

Ennakointitiimissä rahoitushausta vastaavat ennakoinnin asiantuntijat Terhi Ylikoski ja Sanna Rekola. 

Mitä on saatu aikaan?

Sitran megatrendit on keskeinen oman ennakointitoimintamme tuote, jota käytetään laajasti  erilaisten organisaatioiden strategiatyössä ja kehittämisessä sekä oppilaitosten opetuksessa. Megatrendien lisäksi nostamme keskusteluun heikkoja signaaleja ja selvitämme suomalaisten ajatuksia tulevaisuudesta ja tulevaisuuteen vaikuttamisesta Tulevaisuusbarometrin avulla muutaman vuoden välein. Tulevaisuuden tekijän työkalupakki tarjoaa menetelmiä, joita kuka tahansa voi hyödyntää omassa tulevaisuustyössään.

Sitra on myös rakentanut visiota kestävästä hyvinvoinnista vuodesta 2010 saakka. Vuosina 2013 ja 2014 julkaistuissa raporteissa on kuvailtu kestävän hyvinvoinnin periaatteita ja keinoja, joilla suomalainen yhteiskunta voisi siirtyä kestävään hyvinvointiin. Vuosina 2017-2018 visiotyö on keskittynyt pohjoismaisen mallin uudistamiseen tähtäämällä reiluun ja kestävään tulevaisuuteen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Kestävän hyvinvoinnin asiaa on viety eteenpäin myös muun muassa näissä hankkeissa: Kestävyyden eettiset ulottuvuudetKestävän kehityksen asiantuntijapaneeli ja kansainvälinen Education for a Changing World -tutkimusprojekti. Tuemme myös Valtioneuvoston kanslian kansallista ennakointitoimintaa tavoitteena parempi ennakointitiedon hyödyntäminen päätöksenteossa.

Päättyneitä projekteja

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan.