Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

Oletko kiinnostunut tulevaisuusajattelusta ja muutoksen tekemisestä, mutta et tiedä mistä aloittaa? Puuttuuko pitkä tähtäin? Tämä työkalupakki auttaa hahmottamaan kehityskulkuja ja nousevia ilmiöitä, kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia ja sitomaan tulevaisuuspohdinnat muutoksen tekemiseen.

Mikä ihmeen tulevaisuus?

 

Mahdollisia tulevaisuuksia on useita. Siihen mikä kaikista mahdollisuuksista toteutuu, voi vaikuttaa. Tulevaisuuteen vaikuttaminen edellyttää ymmärrystä nykyisistä muutoksista, tietoisuutta tulevaisuutta koskevista oletuksista, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelua ja kaiken tämän peilaamista nykyhetken valintoihin. Kaikkiin näihin tämä työkalupakki antaa työkaluja.

Haluatko lukea lisää tulevaisuusajattelusta yleisesti? Tsekkaa nämä!

Haluatko järjestää työpajan tulevaisuusajattelusta ja muutoksen tekemisestä? Kokeile Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmää!

Virittäydy: Millaisia muutoksia on nyt?

Tulevaisuuspohdinnat kannattaa aloittaa tutustumalla nykyhetken muutoksiin. Millaisia muutoksia on käynnissä, millaisia jännitteitä niiden välillä on ja mikä on epävarmaa? Sitran megatrendimateriaalit vastaavat näihin kysymyksiin ja tarjoavat tukea myös trendien tulkintaan.

Haasta: Millainen tulevaisuus voisi olla?

Jos tuijottaa vain megatrendejä, alkamaisillaan olevat muutokset saattavat jäädä huomaamatta. Trendien tarkastelua voi täydentää heikkojen signaalien analyysillä. Heikkojen signaalien tunnistamisessa ja tulkinnassa auttavat nämä materiaalit.

Meidän on usein vaikea haastaa tai edes tunnistaa niitä oletuksia, joiden varaan tulevaisuuspohdintamme perustamme. Tämä tulevaisuutta koskevien oletusten haastaminen on kuitenkin yhä tärkeämpää, koska ajatusmallimme ja näkemyksemme tulevaisuudesta ohjaavat toimintaa ja siten avaavat joitain polkuja ja sulkevat toisia. Näillä työkaluilla voit hahmottaa ja haastaa omia tulevaisuusoletuksia ja tutustua toisenlaisiin tulevaisuusnäkymiin.

Kuvittele: millainen haluamme tulevaisuuden olevan?

Megatrendit ja heikot signaalit auttavat hahmottamaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tulevaisuuksien haastaminen raivaa tilaa toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelulle. Koska tulevaisuus tehdään yhdessä, on oleellista kysyä, millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa? Näillä työkaluilla saat kuvattua vision eli kuvauksen toivottavasta tulevaisuudesta selkeästi ja pohdittua sitä useasta näkökulmasta.

Tulevaisuuspohdinnat jäävät helposti liian yleiselle tasolle. Jos haluaa oikeasti saada muutosta aikaan, pitää tulevaisuuden kuvittelussa päästä lähemmäs jotakin konkreettista, jotakin käsin kosketeltavaa, haistettavaa, maistettavaa. Konkretiaa voi tavoitella näillä työkaluilla ja materiaaleilla.

Toimi: Miten tulevaisuus tehdään?

Visio ilman toimintaa on vain päiväunta, mutta toiminta ilman visiota on painajaista. Tulevaisuuspohdinnat on tärkeää sitoa nykyhetken toimiin. Tässä työkaluja tekojen pohtimiseen ja muutoksen tekemiseen.

Mistä on kyse?

Oletko käyttänyt Sitran suosittuja megatrendikortteja ja kaipaisit seuraavaa askelta? Tai pohditko, että miten organisaation tulevaisuuskyvykkyyttä voisi kehittää niin, ettei uudet ilmiöt tunnu vain kaatuvan päälle? Toiveesi on kuultu! Tervetuloa Tulevaisuuden tekijän työkalupakin pariin.

Työkalupakki toimii matkaoppaan ja reseptikirjan yhdistelmänä sinulle hyvä tulevaisuuden tekijä ja organisaation toiminnan kehittäjä. Se auttaa sinua hahmottamaan tämän hetken muutoksia, haastamaan tulevaisuutta koskevia oletuksia, kuvittelemaan toivottavia tulevaisuuksia ja kytkemään tämän kaiken nykyhetken toimiin. Tulevaisuuden tekijän työkalupakki perustuu testattuihin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja kehikoihin.

Kiinnostaako kokemuksien jakaminen? Ota yhteyttä!

Kuulemme mielellämme Tulevaisuuden tekijän työkalupakin käyttökokemuksista. Ota yhteyttä sähköpostitse ja tule mukaan keskusteluun Twitterissä tunnisteilla: #tulevaisuudenuudistajat ja #tulevaisuuspakki.

Ota yhteyttä!

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?