Tulevaisuustaajuus

Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen.

Porukka koossa, tulevaisuus mielessä ja fasilitaattori valmiina? Hyvä, voitte aloittaa. Tämä sivu tarjoaa rungon ja materiaalit Tulevaisuustaajuus-työpajaan.

1. Intro

Aloittakaa katsomalla ensimmäinen video, jossa käsittelemme sitä, miksi muutoksentekijä tarvitsee tulevaisuusajattelua. Sen jälkeen virittäydytään Tulevaisuustaajuudelle.

Tehtävä: Mitä jos…?

Keksikää jokainen yksi tai useampi tulevaisuuteen liittyvä “Mitä jos…?” -kysymys. Kirjatkaa kysymykset fasilitaattorinne ohjeistamaan paikkaan. Pohtikaa yhdessä millaisia ajatuksia ne herättävät.

2. Haasta

Ajatuksemme tulevaisuudesta ohjaavat toimintaamme nykyhetkessä. Siksi erilaisten tulevaisuusoletusten haastaminen on tärkeää. Tässä videossa tarkastellaan haastamisen merkitystä osana tulevaisuusajattelua.

Tehtävä: Tulevaisuusoletusten haastaminen

Tässä tehtävässä pääsette tarkastelemaan erilaisia oletuksia tulevaisuudesta ja haastamaan niitä. Tulevaisuuskuunnelmat ovat muutaman minuutin mittaisia tuokiokuvia erilaisista tulevaisuuksista. Kuunnelkaa pienryhmänne kanssa yksi tulevaisuuskuunnelma.

Keskustelkaa:

  1.  Tunnistatteko tämänkaltaisen oletuksen tulevaisuudesta? Ajatteletko itse näin?
  2. Haastakaa: millaisiin oletuksiin se perustuu?

Tulevaisuuskuunnelmia

Ihmettele ja kummastu! Tervetuloa kokemaan erilaisia oletuksia tulevaisuudesta. Tulevaisuuskuunnelmissa sukelletaan kärjistettyyn versioon jostain vallalla olevasta tulevaisuusnäkemyksestä. Kyseessä ei ole ennuste, eikä toivottavan tulevaisuuden kuvaus, vaan kuunnelmien tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja pohtimaan näkemyksen taustalla olevia oletuksia. Kuunnelmat kestävät muutaman minuutin.

2. Kuvittele

On vaikeaa toteuttaa sellaista tulevaisuutta, jota emme edes pysty kuvittelemaan. Jos kuvittelemme kovin kapeasti, saatamme myös karsia erilaisten mahdollisten tulevaisuuksien joukkoa. Videolla pureudumme siihen, miten kuvittelemme ja mikä rooli mielikuvituksella on tulevaisuuteen vaikuttamisessa.

Tehtävä: Katse menneeseen ja tulevaan

Tämän tehtävän ideana avartaa ajattelua siitä, millaiset asiat ovat vaikuttaneet nykyhetkeen ja toisaalta minkä tunnistamme nyt vaikuttavan tulevaan. Merkitkää fasilitaattorinne ohjeistamaan paikkaan, aikajanalle ensin 1) Millaiset asiat ovat vaikuttaneet siihen minkälainen nykyhetki on? Tämän jälkeen kääntäkää katse tulevaan ja merkitkää aikajanan loppuun 2) Mitkä tämän hetken asiat vaikuttavat tulevaisuuteen?

Tehtävä: Kuvitellaan toivottava tulevaisuus

Nyt pääsette kuvittelemaan, ensin yksin ja sitten yhdessä.

Ensin yksin

  1. Ota kynä ja paperia tai avaa tyhjä tiedosto.
  2. Valitse teema, jota käsittelet visiossasi. Mieti, mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä mitä haluat vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi?
  3. Kirjoita millä tavoin tulevaisuus olisi parempi ja kenelle? Yritä olla mahdollisimman konkreettinen: Haluan vahvistaa mitä, jotta vuonna 2050 mikä on eri tavalla / mitä on tapahtunut / millainen maailma on.

Sitten yhdessä

Fasilitaattorinne ohjaa teidät jakamaan ajatuksianne toivottavista tulevaisuuksista pienryhmissä. Keskustelujen jälkeen muodostatte yhteisen vision, jonka parissa jatkatte työpajan loppuun.

4. Toimi

Tulevaisuuteen voi vaikuttaa, mutta siihen tarvitaan tekoja ja toimintaa. Miten minä tai organisaationi voi olla muutoksentekijä? Videolla puhumme siitä, miten tulevaisuusajattelusta pääsee kohti toimintaa. Saat myös evästystä seuraavaan tehtävään.

Tehtävä: Tekoja toivottavan tulevaisuuden puolesta

Tässä työpajan viimeisessä vaiheessa palaatte taas tiukasti kiinni nykyhetkeen. Miten ajattelumme ja uskomustemme pitäisi muuttua, mitä rakenteissa pitäisi muuttua ja miten käyttäytymisemme pitäisi muuttua? Ideoikaa pienryhmässänne teko vastauksena näihin kuhunkin kysymykseen. Kirjatkaa teot fasilitaattorinne ohjeistamalle alustalle.

Tehtävä: Tulevaisuuden Sanomien ajankohtaistoimitus

Lopuksi työskentelette hetken Tulevaisuuden Sanomien ajankohtaistoimituksessa, jossa tehtävänänne on pohtia, miltä matka kohti valitsemaanne visiota näyttäisi ja kuulostaisi? Ideoikaa Tulevaisuuden Sanomien etusivu muutosmatkan varrelta vuodelta 2048. Kirjatkaa otsikko fasilitaattorinne ohjeistamalle alustalle.

Lopuksi pääsette esittelemään matkan visioimaanne tulevaisuuteen muulle ryhmälle fasilitaattorin ohjeistamalla tavalla.

Viimeinen video päättää Tulevaisuustaajuus-työpajan. Siinä kerrataan mitä työpajan aikana on oikein tehty ja miksi. Ryhmänne kanssa voitte päättää yhteisen työskentelyn jakamalla ajatuksia ja oivalluksia, joita teille jäi tästä Tulevaisuustaajuus-työpajasta mieleen.

Lisää työkaluja tulevaisuustyöhön löydät Tulevaisuuden tekijän työkalupakista.

Kerro muillekin

Millaisille tulevaisuustaajuksille pääsitte? Mikä hämmensi, mikä innosti, mitä oivalsitte?

Osallistukaa keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #tulevaisuustaajuus

Vinkki: toiveikkaille tulevaisuuskuville on aina tilausta. Mitä jos jakaisitte tulevaisuustoimituksenne uutisotsikoita sosiaalisessa mediassa? Tai entä jos kirjaisitte visionne koko EU:n laajuiseen #OurFutures-tietokantaan, josta tulevaisuusajatuksenne syöttävät suoraan päätöksentekijöille? Tietokannasta voit lukea, mitä muut Euroopan Unionin kansalaiset ajattelevat.

Kuulemme mielellämme palautetta ja toiveita sekä vastaamme kysymyksiin osoitteessa tulevaisuustaajuus@sitra.fi

Mistä on kyse?

Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä 8-20 hengen kokoisille ryhmille. Tämä sivusto tarjoaa eväät työpajan fasilitoimiseen niin verkossa kuin kasvotusten. Videot johdattavat kuhunkin teemaan ja vetäjän käsikirjasta löytyvät tarkemmat askelmerkit ryhmätöiden ohjaamiseen.

Tulevaisuustaajuus on kehitetty Sitrassa rakentaen aiemman ennakointityön päälle. Kehitystyössä arvokasta palautetta ja kommentteja on antanut erilaisista osaajista koostuva kehittäjäryhmä. Menetelmän tarkoituksena on lisätä osallistujien kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi. Menetelmä on tarkoitettu kenen tahansa käyttöön ja sovellettavaksi. Voit perehtyä tarkemmin ajatteluun menetelmän taustalla julkaisussa Vaikuta tulevaisuuteen.

Tulevaisuustaajuutta voi soveltaa ja sovittaa erilaisten ryhmien tarpeisiin. Sitä voi syventää esimerkiksi megatrendeillä, maustaa heikoilla signaaleilla tai tuunata muilla Tulevaisuuden tekijän työkalupakin menetelmillä. Mikäli muokkaat Tulevaisuustaajuudesta oman versiosi, muistathan viitata alkuperäiseen versioon.

Vetäjän käsikirja

Vetäjän käsikirja on tukimateriaalisi, kun haluat vetää Tulevaisuustaajuus-työpajan.

Työpajan vetäjänä pääset virittämään ryhmäsi tulevaisuustaajuudelle, eli innostamaan osallistujia kohti uusia oivalluksia. Vetäjänä pidät huolta siitä, että työskentely etenee, aikataulussa pysytään ja ilmapiiri kannustaa uusiin ajatuksiin ja ideoihin. Yksityiskohtaiset ohjeet jokaiseen työvaiheeseen sekä käsikirjoituksen puheosuuksiin löydät vetäjän käsikirjasta.

Materiaalit

Tulevaisuustaajuus-vetäjät

Kaipaatko vetäjää sinun tai organisaatiosi järjestämään Tulevaisuustaajuus-työpajaan? Olemme koonneet listan vetäjäkoulutuksen käyneistä Tulevaisuustaajuuden osaajista, jotka auttavat mielellään menetelmän fasilitoimisessa. Jokainen vetäjä arvioi oman aikataulunsa ja tilaisuuden aiheen mukaisesti valmiutensa osallistua työpajan vetämiseen sekä mahdolliset kustannukset.

Ota yhteyttä:

Maia Fandi, suunnittelija, Opintokeskus Visio
maia.fandi(a)opintokeskusvisio.fi 

Silja Huttunen, oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO, Toimisto2030
silja(a)toimisto2030.fi

Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärven kunta
tiina.heikka(a)lapinjarvi.fi

Heidi Heinonen, toimitusjohtaja, ohjelmajohtaja, Going Green Oy  
heidi(a)greenkey.fi 

Katja Hilska-Keinänen, ryhmäpäällikkö, Tietopalvelu, SYKE,
katja.hilska-keinanen(a)syke.fi 

Riitta Hyppänen, työelämäuudistaja ja valmentaja, CM & HR Consulting Oy,
riitta.hyppanen(a)cmhr.fi

Elina Iloranta, kehityspäällikkö Haaga-Helia
elina.iloranta(a)haaga-helia.fi 

Danuta Jaakkola, henkilöstöpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto 
danuta.jaakkola(a)proagria.fi 

Sini Jussila, Opetuksen kehityspäällikkö, Xamk
sini.jussila(a)xamk.fi

Kaisa Kanerva, Senior lecturer, Urban Planning, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences     
kaisa.kanerva(a)metropolia.fi 

Hannele Korhonen, perustaja ja opettaja, Juristin muotoilukoulu
hannele(a)juristinmuotoilukoulu.fi 

Anni Laihanen, Aluekehitysasiantuntija, Etelä-Karjalan liitto
anni.laihanen(a)ekarjala.fi 

Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto
salla-maria.lauttamaki(a)varsinais-suomi.fi 

Jukka Liukkonen, tarkastaja, Säteilytoiminnan valvonta, STUK 
jukka.liukkonen(a)stuk.fi 

Tiina Luomanen, KM, työnohjaaja 
luomasentiina(a)gmail.com 

Sanna Lyly, seniorikonsultti, Helsingin kaupunki (HUOM! Vetää työpajoja vain Helsingin kaupungin yhteisöille)
sanna.lyly(a)hel.fi 

Tarja Lääperi, opettaja, globaali kestävä elämäntapa, Tampereen kaupunki
tarja.laaperi(a)tampere.fi 

Petra Mikkolainen, Senior Consultant – Development Evaluation, Niras
petra.mikkolainen(a)niras.fi 

Anu-Rohima Mylläri, asiantuntija, PALOMA2-hanke, Mieli ry
anu.myllari(a)mieli.fi 

Uula Neitola, viestinnän asiantuntija, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry 
uulaneit(a)gmail.com  

Mikko Nurmi, director, customer value, Gofore 
mikko.nurmi(a)gofore.com 

Jan Nyström, palveluesimies, Porvoon kaupunginkirjasto 
jan.nystrom(a)porvoo.fi 

Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto
mikko.poutala(a)sppl.fi  

Laura Pullinen, toiminnanjohtaja, Opiskelijakunta SAMMAKKO,
pullinen.laura(a)gmail.com

Emma Sairanen, Nuorten ilmasto- ja biodiversiteettidelegaatti, Allianssi ry 
emma.sairanen(a)www.sitra.fi 

Laura Sivula, ohjelmajohtaja, Aalto-yliopisto
laura.sivula(a)aalto.fi 

Liisa Virolainen, kehityspäällikkö, Valtionkonttori (HUOM! Vetää työpajoja julkiselle sektorille)
liisa.virolainen(a)valtiokonttori.fi 

Noora Vähakari, ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, noora.vahakari(a)fingo.fi  

Anni Vihriälä, oppimisen asiantuntija, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, anni.vihriala(a)fingo.fi  

Airi Raitaranta, asiantuntija, Tampereen hiippakunta, airi.raitaranta(a)evl.fi  

Siiri Jalo, TKI-asiantuntija, Laurea-ammattikorkeakoulu, siiri.jalo(a)laurea.fi 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?