TULEVAISUUDEN UUDISTAJAT

Päättynyt projekti 11/2019–12/2022

Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää. Jotta voidaan saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, tarvitaan enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Tulevaisuustaajuus

Työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen.

Terveisiä Tulevaisuustaajuuksilta

Kumppanuusohjelman tiimien kokemuksia työpajamenetelmän hyödyntämisestä. 

Materiaaleja ja työkaluja

Ota käyttöön!

Mistä oli kyse?

Matkalla kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa, tarvitaan iso joukko uudistajia – ihmisiä ja yhteisöjä, meitä kaikkia. Jotta voimme rakentaa parempaa huomista, tarvitsemme enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja myös toimimaan toivotun tulevaisuuden puolesta.

Tulevaisuuden uudistajat -projekti keskittyi tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen, yhdistämiseen, kehittämiseen ja kouluttamiseen. 

Projektin tavoitteena oli tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen yhdistäminen ja popularisoiminen.

Mitä saatiin aikaan? 

Tulevaisuuden uudistajat -projektissa tuotettiin menetelmiä ja julkaisuja tulevaisuusajattelun popularisoimisen tueksi, järjestettiin koulutusta menetelmien käyttöön sekä rakennettiin kumppanuuksia menetelmien levittämiseksi ja soveltamisen tueksi.

Projektin keskeisin tulos on Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä, jonka ympärille suurin osa projektin tekemisestä nivoutui. Lisäksi projektissa myös kehitettiin ja julkaistiin Hyvät kortit -korttipeli, jonka tavoitteena on entisestään madaltaa kynnystä tulevaisuusajatteluun ja tavoittaa erilaisia kohderyhmiä.

Keitä oli mukana?

Teimme yhteistyötä erilaisten ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa, jotka olivat kiinnostuneita kehittämään tulevaisuusajattelun ja muutoksentekemisen taitoja. Projektin alkuvaiheessa varsinkin 17-henkinen kehittäjäryhmä tuki Tulevaisuustaajuus-menetelmän kehitystä yhdessä kansainvälisen neuvonantajaryhmän kanssa. Intensiivistä yhteistyötä tehtiin myös 10 kumppanitiimin kanssa  Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmassa.

Mitä seuraavaksi? 

Projektissa kehitetyt menetelmät ovat edelleen kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Lisäksi tiimi järjestää vuosittain kaikille avoimia klinikoita menetelmien käytön tueksi. Klinikoista ilmoitamme Sitran tapahtumat-sivulla.

Ota yhteyttä

Soita jo!

Mistä on kyse?