TULEVAISUUDEN UUDISTAJAT

Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää. Jotta voidaan saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, tarvitaan enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

Terveisiä Tulevaisuustaajuuksilta

Kumppanuusohjelman tiimien kokemuksia työpajamenetelmän hyödyntämisestä. 

Materiaaleja

Ota käyttöön!

Mistä on kyse?

Juuri nyt Suomi on suurten tulevaisuuskysymysten ja -tekojen äärellä. Matkalle kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa, tarvitaan iso joukko uudistajia – ihmisiä ja yhteisöjä, meitä kaikkia. 

Jotta voimme rakentaa parempaa huomista, tarvitsemme enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja myös toimimaan toivotun tulevaisuuden puolesta. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää! 

Tulevaisuuden uudistajat -projekti keskittyy tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen, yhdistämiseen, kehittämiseen ja kouluttamiseen. 

Projektin tavoitteena on tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen yhdistäminen ja popularisoiminen. Muutoksentekijät ovat kautta aikain olleet myös tulevaisuusajattelijoita. Heillä on ollut rohkeutta kysyä, kyseenalaistaa ja kuvitella se, mikä ei vielä ole toteutunut. Projektin kautta pyritään tavoittamaan yksilöitä ja yhteisöjä, jotka haluavat kehittää näitä taitoja organisaatioissaan ja verkostoissaan. 

Mitä olemme tehneet? 

Projekti alkoi keväällä 2020. Avoimella haulla koottu 17-henkinen kehittäjäryhmä sparrasi menetelmän luomisessa kevään 2020 aikana, kun Sitran tiimi konseptoi ja kehitti tulevaisuusajattelua ja muutoksentekemisen taitoja yhdistävää työpajamenetelmää. Työtä tuki myös kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Kehitystyön tuloksena syntynyt Tulevaisuustaajuus on menetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen ja rakentamiseen. Menetelmä julkaistiin kaikkien avoimeen käyttöön tammikuussa 2021 ja keväällä järjestimme vetäjäkoulutuksia tulevaisuustaajuuden hyödyntämisestä kiinnostuneille. Menetelmäkehityksen ohessa kirjoitimme Vaikuta tulevaisuuteen -julkaisun, jossa syvennytään tulevaisuusajatteluun ja muutoksen tekemiseen. 

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä on avoin ja kuka tahansa voi ottaa sen käyttöön. Se ei vaadi ennakko-osaamista tulevaisuusajattelusta. Kaikki materiaalit ja ohjeet oman Tulevaisuustaajuus-työpajan järjestämiseen löytyvät osoitteesta www.tulevaisuustaajuus.fi 

Missä mennään?

Vuonna 2022 Sitra tukee kymmentä tiimiä Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämisessä. Mukana on tiimejä eri puolilta Suomea, jotka hyödyntävät menetelmää muun muassa kaavoituksen, sijaishuollon, kyläkehityksen ja diakoniatyön konteksteissa. Lue lisää tiimeistä täältä. Vuoden lopussa tiimien opit julkaistaan kaikkien Tulevaisuustaajuuden hyödyntämisestä kiinnostuneiden käyttöön.

Lisäksi vuoden 2022 elokuussa julkaistiinn Hyvät kortit -korttipeli, joka kannustaa kaikkia tulevaisuuksista kiinnostuneita luomaan toiveikkaita tulevaisuusvisioita. Peli muistuttaa, että tulevaisuuskeskustelun ei tarvitse olla vakavaa, vaan se voi olla luovaa ja leikkisää.

Kuka on mukana? 

Teemme yhteistyötä erilaisten ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tulevaisuusajattelun ja muutoksentekemisen taitoja.  

Jos sinulla on yhteistyöehdotus tai haluat kuulla työstämme lisää, ota rohkeasti yhteyttä meihin! 

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?