TULEVAISUUDEN UUDISTAJAT

Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää. Jotta voidaan saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, tarvitaan enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Juuri nyt Suomi on suurten tulevaisuuskysymysten ja -tekojen äärellä. Matkalle kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa, tarvitaan iso joukko uudistajia ihmisiä ja yhteisöjä, meitä kaikkia.

Jotta voidaan saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, tarvitaan enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää!

Tulevaisuuden uudistajat -projekti keskittyy ennakoinnin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojen, ns. tulevaisuuskyvykkyyksien, kehittämiseen, kouluttamiseen ja levittämiseen. Projektin tavoitteena on edistää sitä, että Suomessa on toivoa luovia tulevaisuuskuvia ja niistä keskustelevat laajasti myös muut kuin ennakointia työkseen tekevät. Projektin koulutusosion eri osien kautta pyritään tavoittamaan suuri määrä yksilöitä ja yhteisöjä, jotka oppivat, ottavat käyttöön ja levittävät ennakoinnin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja.  

Kun edessämme on isoja yhteiskunnallisia muutoksia, mutta kuvaus toivotusta tulevaisuuden tilasta on vielä jäsentymätön, tulevaisuusajattelulla on paljon annettavaa. Tulevaisuusajattelu ei kuitenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja, jotta tavoitellut muutokset voidaan toteuttaa.   

Ennakointitiedon tuottamisesta ollaan siirtymässä alan edelläkävijöiden piirissä entistä vahvemmin ennakoinnin taitojen vahvistamiseen – ihmisten todellisiin kykyihin ottaa huomioon pitkän aikavälin kehityskulkuja, vertailla erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kuvia ja vaikuttaa toivottavan tulevaisuuden toteutumisen puolesta. Näihin seikkoihin myös Tulevaisuuden uudistajat -projekti keskittyy

Mitä teemme? 

Projekti alkaa keväällä 2020 kehittäjäryhmän työskentelylläAvoimella haulla koottava 10–20 asiantuntijasta koostuva kehittäjäryhmä sparraa Sitran tiimiä, joka konseptoi Tulevaisuuden uudistajat -koulutusta. Koulutuskonseptista tulee kaikille avoin ja eri toimijoiden vapaasti hyödynnettävä, kuten Erätauko-konseptista. Koulutuksen pilottiversio järjestetään syksyllä 2020. Lue lisää kehittäjäryhmähausta tästä: Hae mukaan Tulevaisuuden uudistajat -kehittäjäryhmään.

Tulevaisuuden uudistajat -koulutus tuo tulevaisuusajattelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen työkalut ihmisten käyttöön. Koulutuksen kautta pyritään tavoittamaan eri alojen muutoksen tekijöitä, jotka pystyvät hyödyntämään oppimaansa omissa verkostoissaan. Projektin aikana toteutetaan myös koulutusmoduuleja organisaatioiden tarpeisiin. Lisäksi tuotetaan tietoa tulevaisuuskyvykkyyksistä ja niiden käytöstä.

Kuka on mukana? 

Koska haluamme laajentaa tulevaisuuskeskustelua ja tulevaisuustaitoja, toivomme, että projektin eri vaiheissa mukana on mahdollisimman paljon ihmisiä eri taustoista. Tulevaisuusajattelun taitojen levittämisessä asiantuntijapiirien ulkopuolelle on vielä paljon mahdollisuuksia, vaikka Suomi onkin yksi ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun kärkimaista maailmassa. Toivomme, että voimme tuoda (yhdessä kehittäen) niin alan toimijoille uusia työkaluja kuin laajalle joukolle apuja tulevaisuuskyvykkyyksien kehittämiseen.

Projektin kohderyhmä on laaja. Tulevaisuuden uudistajat  –koulutuksen avulla halutaan tavoittaa eri alojen muutoksentekijöitä, jotka pystyvät hyödyntämään oppimaansa omissa verkostoissaan. 

Projektissa tuotetaan myös koulutusmoduuleita organisaatioiden käyttöönTulevaisuuden uudistajat  projektilla on myös kansainvälinen sparrausryhmä, johon kuuluu tutkijoita ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.  

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?