TULEVAISUUDEN UUDISTAJAT

Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää. Jotta voidaan saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, tarvitaan enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Juuri nyt Suomi on suurten tulevaisuuskysymysten ja -tekojen äärellä. Matkalle kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa, tarvitaan iso joukko uudistajia – ihmisiä ja yhteisöjä, meitä kaikkia.

Jotta voimme rakentaa parempaa huomista, tarvitsemme enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja myös toimimaan toivotun tulevaisuuden puolesta. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää!

Tulevaisuuden uudistajat -projekti keskittyy tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen, yhdistämiseen, kehittämiseen ja kouluttamiseen.

Projektin tavoitteena on tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen yhdistäminen ja popularisoiminen. Muutoksentekijät ovat kautta aikain olleet myös tulevaisuusajattelijoita. Heillä on ollut rohkeutta kysyä, kyseenalaistaa ja kuvitella se, mikä ei vielä ole toteutunut. Projektin kautta pyritään tavoittamaan yksilöitä ja yhteisöjä, jotka haluavat kehittää näitä taitoja organisaatioissaan ja verkostoissaan.

Kun edessämme on isoja yhteiskunnallisia muutoksia, mutta kuvaus toivotusta tulevaisuuden tilasta on vielä jäsentymätön, tulevaisuusajattelulla on paljon annettavaa. Tulevaisuusajattelu ei kuitenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan tekoja ja tekijöitä, jotta tavoitellut muutokset voidaan toteuttaa.

Ennakointitiedon tuottamisesta ollaan siirtymässä alan edelläkävijöiden piirissä entistä vahvemmin ennakoinnin taitojen vahvistamiseen – ihmisten todellisiin kykyihin ottaa huomioon pitkän aikavälin kehityskulkuja, vertailla erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kuvia ja vaikuttaa toivottavan tulevaisuuden toteutumisen puolesta. Näihin seikkoihin myös Tulevaisuuden uudistajat -projekti keskittyy.

Mitä teemme? 

Projekti alkoi keväällä 2020 kehittäjäryhmän työskentelyllä. Avoimella haulla koottu 17 asiantuntijasta koostuva kehittäjäryhmä on sparrannut Sitran tiimiä, joka konseptoi ja kehittää tulevaisuusajattelua ja muutoksentekemisen taitoja yhdistävää työpajamenetelmää nimeltä Tulevaisuustaajuus. Tulevaisuustaajuus on menetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen ja rakentamiseen. Kehitystyö jatkuu syksyllä erilaisten pilottityöpajojen merkeissä ja menetelmä julkaistaan kaikkien avoimeen käyttöön alkuvuodesta 2021.

Kehitämme myös noin kaksipäiväistä Tulevaisuuden uudistajat -koulutusta, joka tuo tulevaisuusajattelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen työkalut ihmisten käyttöön ja antaa eväät ryhtyä fasilitoimaan Tulevaisuustaajuus-työpajoja. Koulutuksen kautta pyritään tavoittamaan eri alojen muutoksen tekijöitä, jotka pystyvät hyödyntämään oppimaansa omissa verkostoissaan. Haku koulutuksen avautuu alkuvuodesta 2021. Lisäksi projektissa tuotetaan tietoa tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen vahvemmasta linkittämisestä toisiinsa.

Kuka on mukana? 

Teemme yhteistyötä erilaisten ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään tulevaisuusajattelun ja muutoksentekemisen taitoja. Keväällä 2021 alkaviin Tulevaisuuden uudistaja -koulutukseen toivomme mukaan kehittäjähenkisiä ihmisiä, jotka toimivat muun muassa järjestöissä, kunnissa, koulutusinstituutioissa ja yrityksissä. Tavoitteenamme on tarjoa uusia työkaluja ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua tulevaisuuskeskusteluun.

17-henkisen kehittäjäryhmän lisäksi Tulevaisuuden uudistajat -projektilla on myös kansainvälinen sparrausryhmä, johon kuuluu tutkijoita ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?