Framtidens förnyare

Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas. För att det ska vara möjligt att åstadkomma förändringar i samhället behövs fler människor som diskuterar framtiden och som utvecklar sina framtidsfärdigheter och sin förmåga att föreställa sig alternativa framtider. Projektet avslutades i december 2022.

Framtidsfrekvensen

En workshopmetod för att skapa annorlunda framtider.

projekt

Framtidsfrekvensen

publikationer

Framtidsfrekvensen – Handbok för workshopledare

Kuvituskuva, jossa maapalloa kädessä pitävä patsas
nyheter

Framtidsfrekvensen – en ny workshopmetod för att skapa annorlunda framtider

Kuvassa käsi ja julkaisun kansi
publikationer

Framtidstänkande som medborgarfärdighet

publikationer

Framtidsfrekvensen – Handbok för workshopledare

Debatt

Hoppfulla framtider i en hopplös tid

Frågor och svar

Vanliga frågor om partnerprogrammet

Ansökan

Ansökan till Framtidsfrekvensen-partnerprogrammet

nyheter

Partnerprogram stödjer utnyttjandet av Framtidsfrekvensen-metoden

Kuvituskuva, jossa maapalloa kädessä pitävä patsas
nyheter

Framtidsfrekvensen – en ny workshopmetod för att skapa annorlunda framtider

Framtiden är annorlunda
nyheter

Sitras år 2019: glädjande resultat och administrativa ändringar

Kuvassa Jenna Lähdemäki-Pekkinen ja Hannu Ikäheimo
Debatt

Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas

Vad handlade det om?

Färden mot ett samhälle som inte överskrider jordklotets bärkraft kräver ett stort antal förnyare – människor och gemenskaper, dvs. oss alla.

För att vi ska kunna bygga upp en bättre morgondag behöver vi fler människor som diskuterar framtiden, föreställer sig alternativa framtider och även handlar för en önskad framtid. Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas!

Projektet Framtidens förnyare fokuserade på att kombinera, utveckla och undervisa i färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring.

Projektets mål var att kombinera och popularisera färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring. De som skapar förändring har genom tiderna också varit framtidstänkare. De har haft modet att ställa frågor, ifrågasätta och föreställa sig det som ännu inte förverkligats. Via projektet försökte vi nå individer och gemenskaper som vill utveckla dessa färdigheter i sina organisationer och nätverk.

Vad gjorde vi?

Projektet inleddes våren 2020. Utvecklargruppen bestående av 17 experter sammanställdes genom en öppen ansökan. Under våren 2020 sparrade gruppen Sitras team medan de konceptualiserade och utvecklade en workshopmetod som kombinerar framtidstänkande och färdigheter för att skapa förändring. Arbetet stöddes också av en internationell expertgrupp. Som ett resultat av utvecklingsarbetet skapades Framtidsfrekvensen, en metod för att föreställa sig och bygga annorlunda framtider. Metoden publicerades för allmänt och öppet bruk i januari 2021. Vi ordnade ledarutbildningar för alla som var intresserade av att utnyttja Framtidsfrekvensen. Vid sidan om metodutvecklingen skrev vi publikationen Vaikuta tulevaisuuteen, där vi fördjupar oss i framtidstänkande och att skapa förändring.

Framtidsfrekvensen-workshopmetoden är öppen och vem som helst kan börja använda den. Den kräver inga förhandskunskaper inom framtidstänkande. Allt material och instruktionerna för att ordna en egen Framtidsfrekvensen-workshop finns på den här adressen.

Under 2022 stödde Sitra tio team i att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden. Team från olika håll i Finland, som utnyttjade metoden i bland annat kontexterna för planläggning, familjevård, byautveckling och diakoniarbete medverkade. Läs mer om teamen här.

Under 2022 publicerade också kortspelet Bra kort, som uppmuntrar alla som är intresserade av framtiden att skapa förhoppningsfulla framtidsvisioner. Spelet påminner att framtidsdebatten inte behöver vara allvarlig, utan kan vara kreativ och lekfull.

Projektet avslutades i december 2022.

Vilka var med?

Vi samarbetade med olika grupper, gemenskaper och organisationer som är intresserade av att utveckla färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring.

Vad händer nu?

De metoder som utvecklats i projektet är fortfarande fritt tillgängliga för alla. Teamet anordnar också årliga kliniker som är öppna för alla för att stödja användningen av metoderna.

TA KONTAKT

Ring oss genast!

personer
Mikko Dufva
Ledande Expert, Förutse
personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse
personer
Anna Solovjew-Wartiovaara
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Terhi Ylikoski
Expert, Förutse

Vad handlar det om?