Framtidens förnyare

Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas. För att det ska vara möjligt att åstadkomma förändringar i samhället behövs fler människor som diskuterar framtiden och som utvecklar sina framtidsfärdigheter och sin förmåga att föreställa sig alternativa framtider.

AKTUELLT

Det här diskuteras nu.

VAD HANDLAR DET OM?

Finland står inför stora framtidsfrågor och -handlingar just nu. Färden mot ett samhälle som inte överskrider jordklotets bärkraft kräver ett stort antal förnyare – människor och gemenskaper, dvs. oss alla.

För att vi ska kunna bygga upp en bättre morgondag behöver vi fler människor som diskuterar framtiden, föreställer sig alternativa framtider och även handlar för en önskad framtid. Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas!

Projektet Framtidens förnyare fokuserar på att kombinera, utveckla och undervisa i färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring.

Projektets mål är att kombinera och popularisera färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring. De som skapar förändring har genom tiderna också varit framtidstänkare. De har haft modet att ställa frågor, ifrågasätta och föreställa sig det som ännu inte förverkligats. Via projektet försöker vi nå individer och gemenskaper som vill utveckla dessa färdigheter i sina organisationer och nätverk.

Vad gör vi?

Projektet inleddes våren 2020. Utvecklargruppen bestående av 17 experter sammanställdes genom en öppen ansökan. Under våren 2020 sparrade gruppen Sitras team medan de konceptualiserade och utvecklade en workshopmetod som kombinerar framtidstänkande och färdigheter för att skapa förändring. Arbetet stöddes också av en internationell expertgrupp. Som ett resultat av utvecklingsarbetet skapades Framtidsfrekvensen, en metod för att föreställa sig och bygga annorlunda framtider. Metoden publicerades för allmänt och öppet bruk i januari 2021. Under våren ordnade vi ledarutbildningar för alla som var intresserade av att utnyttja Framtidsfrekvensen. Vid sidan om metodutvecklingen skrev vi publikationen Vaikuta tulevaisuuteen, där vi fördjupar oss i framtidstänkande och att skapa förändring.

Framtidsfrekvensen-workshopmetoden är öppen och vem som helst kan börja använda den. Den kräver inga förhandskunskaper inom framtidstänkande. Allt material och instruktionerna för att ordna en egen Framtidsfrekvensen-workshop finns på den här adressen.

Vad händer nu?

Under 2022 stödjer Sitra tio team i att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden. Team från olika håll i Finland, som utnyttjar metoden i bland annat kontexterna för planläggning, familjevård, byautveckling och diakoniarbete medverkar. Läs mer om teamen här. I slutet av året publiceras teamens läror för alla som är intresserade av att utnyttja Framtidsfrekvensen.

Under 2022 publiceras också kortspelet Bra kort, som uppmuntrar alla som är intresserade av framtiden att skapa förhoppningsfulla framtidsvisioner. Spelet påminner att framtidsdebatten inte behöver vara allvarlig, utan kan vara kreativ och lekfull.

Vilka är med?

Vi samarbetar med olika grupper, gemenskaper och organisationer som är intresserade av att utveckla färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring.

Tveka inte att kontakta oss om du har ett samarbetsförslag eller du vill höra mer om vårt arbete!

TA KONTAKT

Ring oss genast!

Vad handlar det om?