Framtidens förnyare

Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas. Projektet Framtidens förnyare utvecklar färdigheterna för framtidstänkande och samhällspåverkan, ger utbildning om dessa färdigheter och arbetar för att de ska få spridning.

AKTUELLT

Det här diskuteras nu.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Just nu står Finland framför stora framtidsfrågor och -handlingar. Färden mot ett samhälle som inte överskrider jordklotets bärkraft kräver ett stort antal förnyare – människor och gemenskaper. Dvs. oss alla.

För att det ska vara möjligt att åstadkomma förändringar i samhället behövs mer människor som diskuterar framtiden och som utvecklar sina framtidsfärdigheter och sin förmåga att föreställa sig alternativa framtider. Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas!

Projektet Framtidens förnyare utvecklar färdigheterna för föregripande och samhällspåverkan, de så kallade framtidsfärdigheterna, ger utbildning om dem och arbetar för att de ska få spridning. Projektet har som mål att det finns framtidsbilder som inger hopp i Finland och att en omfattande diskussion förs om dem också bland andra än bland dem som arbetar med framtidsfrågor. Avsikten är att genom att de olika delarna i projektets utbildningsdel nå en stor mängd individer och gemenskaper som lär sig färdigheter för föregripande och samhällspåverkan, börjar använda dem och för dem vidare till andra.

När vi står inför stora förändringar i samhället men beskrivningen av det önskade läget i framtiden fortfarande är ostrukturerad, finns det mycket att hämta i framtidstänkandet. Det räcker emellertid inte enbart med framtidstänkande. Det behövs också färdigheter att påverka samhället så att de önskade förändringarna kan genomföras.

Föregångare i branschen håller på att övergå från att producera föregripande information till att förstärka de föregripande färdigheterna – till människans faktiska förmåga att ta hänsyn till långsiktiga utvecklingsprocesser, jämföra olika potentiella framtidsbilder och påverka för att den önskade framtiden blir verklighet. Även projektet Framtidens förnyare inriktar sig på dessa omständigheter.

Vad gör vi?

Projektet inleddes i början av 2020 med utvecklargruppens arbete. Utvecklargruppen, som samlades genom ett öppet ansökningsförfarande, arbetar som stöd för Sitras team. Målet är att utveckla konceptet för utbildningen för Framtidens förnyare, vars pilotversion ordnas hösten 2020.

Framtidens förnyare-utbildningen ställer verktyg för framtidstänkande och samhällspåverkan till människornas förfogande. Syftet är att genom utbildningen nå förändringsskapare i olika branscher som kan utnyttja lärdomarna i sina egna nätverk. Under projektets gång utarbetas också utbildningsmoduler för organisationernas behov. Vidare produceras information om framtidsfärdigheterna och om deras användning.

Vem är med?

Även om Finland är ett av de ledande länderna inom föregripande och framtidstänkande i världen, finns det fortfarande många möjligheter att sprida färdigheterna i framtidstänkande utanför expertkretsarna. Därför har projektet en stor målgrupp. Avsikten är att genom utbildningen för framtidens förnyare nå förändringsskapare i olika branscher som kan utnyttja lärdomarna i sina egna nätverk.

Projektet tar också fram utbildningsmoduler för organisationernas bruk. Projektet Framtidens förnyare har dessutom en internationell sparrningsgrupp, som består av forskare och experter inom samhällspåverkan från olika länder i världen.

TA KONTAKT

Ring oss genast!

Vad handlar det om?