Framtidens förnyare

Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas. För att det ska vara möjligt att åstadkomma förändringar i samhället behövs fler människor som diskuterar framtiden och som utvecklar sina framtidsfärdigheter och sin förmåga att föreställa sig alternativa framtider.

AKTUELLT

Det här diskuteras nu.

VAD HANDLAR DET OM?

Finland står inför stora framtidsfrågor och -handlingar just nu. Färden mot ett samhälle som inte överskrider jordklotets bärkraft kräver ett stort antal förnyare – människor och gemenskaper, dvs. oss alla.

För att vi ska kunna bygga upp en bättre morgondag behöver vi fler människor som diskuterar framtiden, föreställer sig alternativa framtider och även handlar för en önskad framtid. Att påverka framtiden är en färdighet som kan utvecklas!

Projektet Framtidens förnyare fokuserar på att kombinera, utveckla och undervisa i färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring.

Projektets mål är att kombinera och popularisera färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring. De som skapar förändring har genom tiderna också varit framtidstänkare. De har haft modet att ställa frågor, ifrågasätta och föreställa sig det som ännu inte förverkligats. Via projektet försöker vi nå individer och gemenskaper som vill utveckla dessa färdigheter i sina organisationer och nätverk.

När vi står inför stora förändringar i samhället, men beskrivningen av det önskade läget i framtiden fortfarande är ostrukturerad, finns det mycket att hämta i framtidstänkandet. Det räcker emellertid inte enbart med framtidstänkande. Det behövs också gärningar och personer för att genomföra de önskade förändringarna.

Föregångare i branschen håller på att övergå från att producera föregripande och förutseende information till att förstärka färdigheterna för framförhållning – till människornas faktiska förmåga att ta hänsyn till långsiktiga utvecklingsprocesser, jämföra olika potentiella framtidsbilder och arbeta för att den önskade framtiden blir verklighet. Även projektet Framtidens förnyare inriktar sig på dessa omständigheter.

Vad gör vi?

Projektet inleddes våren 2020 med utvecklargruppens arbete. Utvecklargruppen bestående av 17 experter sammanställdes genom en öppen ansökan. Gruppen har sparrat Sitras team, som konceptualiserar och utvecklar en verkstadsmetod vid namn Framtidsfrekvensen, som kombinerar framtidstänkande och färdigheterna att skapa förändring. Framtidsfrekvensen är en metod för att föreställa sig och skapa annorlunda framtider. Utvecklingsarbetet fortsätter under hösten med olika pilotverkstäder och metoden görs tillgänglig för alla i början av 2021.

Vi utvecklar också tvådagarsutbildningen Framtidens förnyare, som ger människor tillgång till verktyg för framtidstänkande och samhällelig påverkan och erbjuder förutsättningar för att börja facilitera Framtidsfrekvensen-verkstäder. Syftet är att genom utbildningen nå förändringsskapare i olika branscher som kan utnyttja lärdomarna i sina egna nätverk. Ansökan till utbildningen öppnar i början av 2021.Inom projektet produceras även information om en starkare sammankoppling av färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring.

Vem deltar?

Vi samarbetar med olika grupper, gemenskaper och organisationer som är intresserade av att utnyttja färdigheter för framtidstänkande och för att skapa förändring. Vi önskar att människor med utvecklingssinne verksamma i organisationer, kommuner, utbildningsinstitutioner och företag ska delta i utbildningen Framtidens förnyare, som börjar våren 2021. Vårt mål är att erbjuda nya verktyg och öka människors möjligheter att delta i framtidsdiskussionen.

Projektet Framtidens förnyare har förutom en grupp med 17 utvecklare även en internationell sparrningsgrupp, som består av forskare och experter inom samhällspåverkan från olika länder i världen.

TA KONTAKT

Ring oss genast!

Vad handlar det om?