FÖRUTSÄGELSE

För att morgondagen inte ska förefalla så diffus utarbetar Sitra utredningar och prognoser som visar de framtida utvecklingsriktningarna.

ÄMNEN

Vad gör vi?

VAD HANDLAR DET OM?

Sitra har till uppgift att ta fram prognoser som blickar långt in i framtiden. Vi hjälper också finländarna och det finländska samhället att tolka och utnyttja informationen. Arbetet gör det lättare för finländare, företag, organisationer, beslutsfattare och medborgare att förbereda sig för framtiden.

Via förutsägelse medverkar Sitra aktivt i den samhälleliga debatten och framhäver särskilt att de framtida utvecklingstrenderna bör tas i beaktande i de beslut som tas idag.

Vad gör vi?

Utredningarna utgör en del av Sitras projekt, till exempel vägkartan för cirkulär ekonomi, utredningar om ett experiment med basinkomst och en analys av Finlands möjligheter att klara sig i ett fyra grader varmare klimat. Dessutom pågår fristående förutsägelseprojekt i anslutning till hållbar välfärd.

Förutsegelsearbetet syftar inte till att förutspå framtiden exakt utan att bilda uppfattningar om olika möjliga framtidsbilder – långsiktigt och i dialog med varandra. Vi samarbetar aktivt med våra intressentgrupper både när det gäller att ta fram prognoser och att tolka dem.

Vad har man fått till stånd?

Sitras trendlista är en viktig produkt av vår egen förutsägelseverksamhet. Listan håller på att befästa sin ställning som ett strategiskt redskap för våra intressentgrupper. Som en del av utredningsverksamheten har Sitra också konstruerat visionen om en hållbar välfärd sedan 2010. I de rapporter som publicerades 2013 och 2014 beskrivs principerna och metoderna som det finländska samhället kan tillämpa på vägen mot hållbar välfärd.

Hållbar välfärd har varit ett tema även i dessa projekt: Hållbarhetens etiska dimensioner, Expertpanelen för hållbar utveckling och det internationella projektet Education for a Changing World. Vi stöder också det nationella förutsägelsearbetet vid Statsrådets kansli för att prognoser ska utnyttjas bättre vid beslutsfattandet.

KONTAKTA OSS