FÖRUTSÄGELSE

För att morgondagen inte ska förefalla så diffus utarbetar Sitra utredningar och prognoser som visar de framtida utvecklingsriktningarna.

ÄMNEN

Vad gör vi?

Text: Megatrender 2023
ämnen

Megatrender

ämnen

Morgondagens ekonomi

Kuvituskuva, jossa patsas, jonka päässä mehiläishoitajia jne.
ämnen

Framtidens förnyare

Kuvituskuvassa ihmisen kädessä juomatölkki, jossa teksti Sivistys+
ämnen

Bildning+

sidorna

Nästa Rond

projekt

Rondpaus

ämnen

Information inom beslutsfattandet

ämnen

Hållbar utbildning

ämnen

Till hundraåring

VAD HANDLAR DET OM?

Sitra har till uppgift att ta fram prognoser som blickar långt in i framtiden. Vi hjälper också finländarna och det finländska samhället att tolka och utnyttja informationen. Arbetet gör det lättare för finländare, företag, organisationer, beslutsfattare och medborgare att förbereda sig för framtiden.

Via förutsägelse medverkar Sitra aktivt i den samhälleliga debatten och framhäver särskilt att de framtida utvecklingstrenderna bör tas i beaktande i de beslut som tas idag.

Vad gör vi?

Utredningarna utgör en del av Sitras projekt, till exempel vägkartan för cirkulär ekonomi, utredningar om ett experiment med basinkomst och en analys av Finlands möjligheter att klara sig i ett fyra grader varmare klimat. Dessutom pågår fristående förutsägelseprojekt i anslutning till hållbar välfärd.

Förutsegelsearbetet syftar inte till att förutspå framtiden exakt utan att bilda uppfattningar om olika möjliga framtidsbilder – långsiktigt och i dialog med varandra. Vi samarbetar aktivt med våra intressentgrupper både när det gäller att ta fram prognoser och att tolka dem.

Vad har man fått till stånd?

Sitras trendlista är en viktig produkt av vår egen förutsägelseverksamhet. Listan håller på att befästa sin ställning som ett strategiskt redskap för våra intressentgrupper. Som en del av utredningsverksamheten har Sitra också konstruerat visionen om en hållbar välfärd sedan 2010. I de rapporter som publicerades 2013 och 2014 beskrivs principerna och metoderna som det finländska samhället kan tillämpa på vägen mot hållbar välfärd.

Hållbar välfärd har varit ett tema även i dessa projekt: Hållbarhetens etiska dimensioner, Expertpanelen för hållbar utveckling och det internationella projektet Education for a Changing World. Vi stöder också det nationella förutsägelsearbetet vid Statsrådets kansli för att prognoser ska utnyttjas bättre vid beslutsfattandet.

KONTAKTA OSS

personer
Katri Vataja
personer
Mikko Dufva
Ledande Expert, Förutse
personer
Anna Solovjew-Wartiovaara
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Eeva Hellström
Ledande Expert, Morgondagens ekonomi
personer
Timo Hämäläinen
Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Jenna Lähdemäki-Pekkinen
Expert (på lång ledighet), Förutse
personer
Pia Mero
Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Vesa-Matti Lahti
Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektledare, Nya sätt att påverka
personer
Pinja Parkkonen
Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse
personer
Taru Ryske
Projektkoordinator, Förutsägelse och Strategi