Ansökningsförfaranden och projektfinansiering

Vi ordnar tävlingar och ansökningsförfaranden för att utveckla idéer som gör det möjligt att skapa en bättre framtid eller samlar kunskap om lösningar som redan finns. I projekten utvecklar vi också nya lösningar som Finland eller till och med hela världen kan ha nytta av i framtiden.

Ansökningsförfaranden och tävlingar

Just nu har vi inga ansökningar eller tävlingar på gång. Snart är det åter dags!

Projektfinansiering

Ta reda på hur du kan föreslå oss ett försök eller ett annat projekt.