Ansökningsförfaranden och projektfinansiering

Vi ordnar tävlingar och ansökningsförfaranden för att utveckla idéer som gör det möjligt att skapa en bättre framtid eller samlar kunskap om lösningar som redan finns. I projekten utvecklar vi också nya lösningar som Finland eller till och med hela världen kan ha nytta av i framtiden.

Projektfinansiering

Ta reda på hur du kan föreslå oss ett försök eller ett annat projekt.

ämnen

Finansiering för projekt