Organisationen och beslutsfattandet

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

AKTUELLT

Kollaasimainen kuvituskuva, jossa nuori nainen pitää päänsä päällä maapalloa ja häntä ympyröi EU:n tähtikehä.
nyheter

Vilka frågor bör EU:s beslutsfattare ta itu med? Sitra publicerar åtta förslag

nyheter

Sitras år 2023: Megatrender, försök runt om i Finland och strategireform på gång

publikationer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

nyheter

Sitra inleder omställningsförhandlingar

Kuvituskuva, jossa ihmisiä kiikareiden kanssa sekä Suomen kartta
artiklar

Sitras verksamhetsöversikt 1/2024

Sitran hallituksen uudet jäsenet vuoden 2024 alusta: Inka Mero (vas.), Minna Kivimäki ja Timo Jaatinen
nyheter

Inka Mero, Minna Kivimäki och Timo Jaatinen nya medlemmar i Sitras styrelse

Poika kiikaroi merelle
Översikt

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 3/2023

nyheter

Sitra donerar 10 miljoner euro till CMl:s Fredsfond

nyheter

Sitra gick med i ett investerarkollektiv som sporrar företag att tänka på miljömål

Poika kiikaroi merelle
Översikt

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 2/2023

Kuvituskuva, jossa eduskuntatalo jonka ikkunassa loistaa maapallo
nyheter

Riksdagen utser medlemmar till Sitras förvaltningsråd

Atte Jääskeläinen ja teksti hyvää huomista Suomi!
nyheter

Atte Jääskeläinen valdes till överombudsman för Sitra

Petteri Orpo "EPP Summit, 20 October 2022, Brussels"
artiklar

Petteri Orpo, här är de rätta svaren för Finlands framtid

nyheter

Sitras år 2022: Vi finansierade hundra försök och erbjöd verktyg för att förnya Finland

publikationer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

mänskliga konturer inom vilka texten "Ha en bra morgon dag"
nyheter

Valet av Sitras överombudsman framskrider

Sitra är för alla medborgare

Sitras förvaltningsorgan

Kärnan i förvaltningen utgörs av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen. 

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka förvaltningen av Sitra och besluta om principerna för verksamheten.

Till förvaltningsrådet hör följande personer:

Förvaltningsrådets sekreterare är senior advisor Jorma Jaalivaara (juris kandidat, vicehäradshövding och Master of Laws, Helsingfors).

Förvaltningsrådets uppgifter, antalet medlemmar och deras arvoden fastställs i lagen om Sitra (717/1990). Arvodena är i enlighet med nämnda lag knutna till riksdagsmannaarvodet. Grunderna för arvodet reviderades genom riksdagens arvodeskommissions beslut i april 2023.

Arvodena till förvaltningsrådets medlemmar har graderats efter uppgift (medlem/ordförande/vice ordförande) och hur länge personen har varit riksdagsledamot (mindre än 4 år/4–12 år/mer än 12 år). I enlighet med detta är månadsarvodet till en medlem av förvaltningsrådet 475,80 euro (mindre än 4 år), 499,60 euro (4–12 år) eller 532,87 euro (mer än 12 år).

Arvodet till förvaltningsrådets ordförande är 50 procent högre än arvodet till en medlem inom motsvarande kategori. Ordföranden Mika Lintilä har varit riksdagsledamot i över 12 år och hans månadsarvode är därmed 799,30 euro. Arvodet till förvaltningsrådets vice ordförande är 20 procent högre än arvodet till en medlem inom motsvarande kategori. Vice ordföranden Mika Kari har varit riksdagsledamot i över 12 år och hans månadsarvode är därmed 639,44 euro.

Sammanträdesarvodet till samtliga förvaltningsrådets medlemmar är en tredjedel av månadsarvodet.

Styrelsen

Sitras styrelse bereder och lägger fram ärenden för beslut i förvaltningsrådet och svarar för den allmänna ledningen av fonden. Överombudsmannen utnämner den övriga personalen. 

Styrelsen har för tillfället sju medlemmar och mandatperiod är två år. Under åren 2024 – 2025 hör följande personer till styrelsen:

Chefsjurist (tf.) Ruija Rantala-Saajo är styrelsens sekreterare.

I enlighet med Sitra-lagen fastställs ersättningarna till Sitras styrelsemedlemmar av Sitras förvaltningsråd. Styrelselemedlemmars månadsarvode är 730 euro, vice ordförandes 910 euro och ordförandens 1 080 euro.

Överombudsman

Överombudsmannen leder den operativa verksamheten. Atte Jääskeläinen har varit Sitras överombudsman sedan augusti 2023.

Överombudsmannen har hand om administrationen av fonden och utvecklar fondens verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder och beslut av kvalitativt eller kvantitativt exceptionell omfattning ska underställas styrelsen.

Ledningsgrupp

Till Sitras ledningsgrupp hör följande personer:

Ledningsgruppens sekreterare är chefsjurist (tf.) Ruija Rantala-Saajo.

(uppdaterad 9.1.2024)

Kontakta oss

personer
Atte Jääskeläinen
Överombudsman, Sitra
personer
Nina Honkala
Chief Operating Officer (COO)
personer
Ruija Rantala-Saajo
Jurist, Juridik

Vad handlar det om?