personer

Elina Ravantti

Direktör, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vem?

Elina Ravantti leder Sitras kommunikation och samarbetsrelationer. Hon ansvarar för Sitras interna och externa kommunikation, Sitras brand samt samarbetsrelationer med centrala intressentgrupper i Finland och världen. Syftet med kommunikationen är att främja genomslaget för Sitras arbete och involvera allt fler i framtidsarbetet.

Vad?

Elina har tre årtionden av erfarenhet av kommunikation, media och samarbetsrelationer. Hon har bl.a. arbetat i ledningsgruppen för Finlands största nyhetsredaktion, lett Finlands största utrikesredaktion, arbetat som Yle-korrespondent i Berlin och Bryssel samt varit chef för samhällsrelationer på Yle. Innan Elina kom till Sitra ledde hon utrikesministeriets kommunikation och hade ansvaret för dess strategiska utveckling.

Elina är en utvecklare och ledare av människor, en erfaren förändringsledare i krävande förhållanden. Hon har också haft internationella uppdrag, bl.a. som medlem i nyhetskommittén i Europeiska radio- och TV-unionen. Hon tror på ett coachande ledarskap, och som stöd för detta har hon avlagt Certified Business Coach-examen.

Va?

Elina är en som lär sig ständigt och i arbetslivet har hon ofta sökt sig mot saker som hon ännu inte kan. Hon tror på samarbetets styrka, eftersom ingen är tillräckligt bra i arbetet ensam. På fritiden sysslar Elina med vattenlöpning, lyssnar på musik i alla genrer, följer med tysk politik och testar olika tårtrecept.