Sitra som arbetsplats

Vill du förbättra världen, är du expert på ditt område och en görare? Kanske du ska jobba på Sitra?

Framtiden skapas tillsammans

En expertorganisations styrka ligger alltid i dess kompetens, hos människorna. Så är det på Sitra också. Sitras framtidsarbete är till största delen samarbete som förenar kunskap och aktivitet. Arbetet är krävande expertarbete som utöver substanskunnande, kräver praktisk erfarenhet av projektarbete och omfattande samarbetsnätverk – eller åtminstone vilja att bygga upp sådana. Sitra är inte för den som pantar på kunskap: vi tror att det bästa resultatet uppnås tillsammans.

Mångfald är en stor rikedom

Vårt arbete är av projektkaraktär, och därför har ungefär hälften av personalen tidsbundna anställningar. Personalstrukturen stöder olika slags aktiviteter och övergångar från ett tema till ett annat.

Hos oss finns en lång rad toppexperter och samhällspåverkare, men också experter som är alldeles i början av sin karriär. I allmänhet är Sitras anställda högutbildade: cirka 70 procent har högskoleexamen, och 20 anställda har en licentiat- eller doktorsexamen.

Olika arbetsförhållanden stöder mångfalden: på Sitra finns deltidsanställda som har pensionerats från sitt dagarbete, som håller på att avsluta sina studier och som är föräldralediga. Även om vi har väldigt olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund, förenas vi av expertis och passion för vårt eget område och för att utveckla det finländska samhället. En mångsidig personal är en stor rikedom.

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras plan för jämställdhet mellan könen

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra förbinder sig starkt till främjande av jämställdhet mellan könen. Jämställdhet är en faktor eller ett ideal som stöder vår vision. I vår arbetsgemenskap stärker vi en kultur där alla behandlas lika, respektfullt och inkluderande, oavsett bakgrund.


I detta dokument som undertecknats av Sitras högsta ledning sammanfattas Sitras praxis för främjande av jämställdhet mellan könen på det sätt som avses i GEP.

Ska du bli framtidsaktör?

Vårt hjärta klappar för att Finland ska vara framgångsrikt imorgon, och vi tar vår uppgift på allvar – men utan att vara för allvarliga (det är jättebra stämning hos oss, på riktigt!).

Vi är ungefär 170 anställda på Sitra och vi söker fler experter emellanåt. Är Du nästa nya kollega? Vi annonserar om lediga jobb här på Sitra.fi, men också på vår Facebooksida och på Twitter (som det ju förstås är bra att aktivt följa med annars också!).

Vad handlar det om?