De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi är en lista som Sitra sammanställer över de mest inspirerande företagsexemplen inom cirkulär ekonomi i Finland. Med listan utmanar Sitra finländska företag att svara på behoven i vår föränderliga värld.

VAD HANDLAR DET OM?

Vi håller på att övergå till cirkulär ekonomi där konsumtionen i stället för ägande allt mer grundar sig på användningen av tjänster. Företagens verksamhetssätt och förtjänstmodeller förändras – sättet som man tidigare gjorde resultat på kommer inte alltid att fungera i framtidens affärsliv. Med listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi vill Sitra presentera de mest inspirerande företagsexemplen inom cirkulär ekonomi för att alla finländska företag ska ha möjlighet att övergå till cirkulär ekonomi bland de första i världen.

På listan har exemplen indelats enligt olika affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Det finns fem modeller:

  1. Förlängning av produktlivscykeln
  2. Produkter i form av tjänster
  3. Delningsplattformar
  4. Förnybarhet
  5. Resurseffektivitet och återvinning

Indelningen visar företagen hur man kan driva en vinstbringande affärsverksamhet enligt principerna för cirkulär ekonomi. Det behövs nya tillvägagångssätt för att material och värden ska hållas i omlopp så länge som möjligt och för att det ska uppstå så lite svinn och avfall som möjligt. I den cirkulära ekonomin skapar företagen ett mervärde för produkterna med hjälp av service och intelligens. Den största värdeökningen kan uppstå bland annat av underhåll, återanvändning och ny tillverkning av produkterna.

Vad gör vi?

Sitras team för cirkulär ekonomi sammanställer och uppdaterar listan på de mest intressanta företagsexemplen. I samband med arbetet inom nyckelområdet Cirkulär ekonomi, som pågår till hösten 2019, samlar vi information om de mest intressanta operativa modellerna inom cirkulär ekonomi. Dessutom tar vi gärna emot tips från företagen själva.

Efter en inledande kartläggning som gjorts av vårt team har vi i vissa fall intervjuat representanter för företagen för att skapa oss en precisare bild av de operativa modellerna. Sitras team har bedömt hur intressant respektive företags verksamhet är med hänsyn till cirkulär ekonomi. Teamets uppfattning har offentliggjorts i samband med listan.

Vilka är med?

Sitras team för cirkulär ekonomi sammanställer listan. Deloitte Oy medverkade som konsult i företagsintervjuerna inför den andra uppdateringen av listan våren 2017.

Den första listan omfattade 19 finländska företag, och uppdateringen ökade antalet till 54.

Vad är på gång?

Listningen offentliggjordes första gången i oktober 2016 och uppdateringen gjordes i maj 2017. Sitra har som ambition att sporra finländska företag till cirkulär ekonomi så att listan på företag uppgår till 100 i slutet av 2017.

“Kriterierna för att komma med på listan skärps på samma sätt som utsläppsgränser för bilar allteftersom lösningarna blir allmännare”, sade projektdirektör inom Sitras nyckelområde Cirkulär ekonomi Kari Herlevi när den första listan publicerades.

 

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

AKTUELLT

Vad handlar det om?