Strategi

Mot en rättvis, hållbar och inspirerande framtid.

Vad är Sitra?

Sitra är ett nationellt och internationellt effektivt, ansvarsfullt och oberoende framtidshus som verkar som tankesmedja, främjar experiment och verksamhetsmodeller samt påskyndar samarbete. Som en fond som lyder under riksdagen finansieras vårt framtidsarbete med avkastningen från ett grundkapital som vi en gång i tiden fått av riksdagen.

Vi bygger upp morgondagens framgångsrika Finland. Förutom vårt kall är det också vår lagstadgade uppgift.

Vision och effektivitetsmål

Vår vision är att Finland ska nå framgång genom att bygga upp en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft.

Vilken förändring strävar vi efter?

Vi har fem mål för vilka vi arbetar varje dag:

  1. En ekologisk rekonstruktion i samhället och vardagen tryggar anpassningen till jordklotets bärkraft.
  2. Ekonomin förnyas i en mer konkurrenskraftig riktning och iakttar principerna för hållbar och ansvarsfull utveckling.
  3. Delaktighet och påverkansmöjligheter stärker demokratin.
  4. Framtidens möjliga utvecklingsriktningar är välkända i Finland, olika framtider diskuteras brett och man agerar också utifrån framtidsinformation.
  5. Samhällets förändringsförmåga samt förmågan till samverkan ökar.

Strategi i vardagen

I vårt arbete betonas tre teman: att finna lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen, att främja rättvis dataekonomi samt att stärka demokratin och delaktigheten. Att förnya ekonomin så att den blir hållbar och konkurrenskraftig sammanflätas allt starkare i all vår verksamhet.

Grunden för vårt framtidsarbete utgörs även i fortsättningen av förutsägelse och samhällelig utbildning, där vårt mål är att öka framtidskunskapen och -tänkandet samt förändringsförmåga och samverkan.

Teman 2021-2024

Hållbarhetslösningar

Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft.  Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.

Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonolpolbaserad dataekonomi. Vi främjar alltså ändringar i ekonomiska strukturer, som reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag verksamma på datamarknaden.

Demokrati och delaktighet

Vi stärker demokratin och påverkar byggandet av en inspirerande framtid.  Vi förnyar och utvecklar till exempel demokratins strukturer, verksamhetssätt och metoder för delaktighet och interaktion. Vi fokuserar särskilt på hur verksamhetssätt i nätverk och algoritm- och databaserade verksamhets- och påverkanssätt kan utnyttjas som stöd för demokrati, delaktighet och samverkan.

Med vilka bygger vi upp morgondagens framgångsrika Finland?

Vi behövs alla för att skapa förändring. Vårt arbete och våra mål förutsätter ett omfattande nationellt och internationellt samarbete på alla plan. Vårt perspektiv och våra samarbetsnätverk är globala, men det genomslag som vi eftersträvar riktas i första hand mot det finländska samhället.

Kontakta oss!

Vad handlar det om?