personer

Atte Jääskeläinen

Överombudsman, Sitra

Vem?

Atte Jääskeläinen arbetar sedan augusti 2023 som överombudsman på Sitra. I sitt tänkesätt betonar han framtiden. Atte njuter av att han i enlighet med Sitras uppgift får leta efter lösningar på också kniviga problem. Överombudsmannens uppgift är att se till att Sitras verksamhet är effektiv, utvecklas och ger Finland värdefulla resultat.

Vad?

Vicehäradshövdingen Atte planerar att disputera i ekonomiska vetenskaper under 2023. Efter några år som ekonomijournalist ledde han i 22 år stora nyhetsredaktioner på tidningar, Finska Notisbyrån och Rundradion. Därefter arbetade han som gästföreläsare på Oxfords universitet och LSE i London samt som Professor of Practice på LUT-universitetet. Vid sidan om verkade han som konsult för rundradiobolag i Europa om bland annat utnyttjande av artificiell intelligens och digital omställning.  Innan Atte övergick till Sitra ansvarade han för högskoleutbildning och vetenskapspolitik som överdirektör på undervisnings- och kulturministeriet.

Va?

Atte tycker om att bygga och renovera och cyklar oftast till jobbet. I sitt ledningsarbete funderar Atte allt emellanåt på hur en sådan eftersträvansvärd framtid ser ut, som vi människor tillsammans vore redo att anstränga oss för att uppnå? Atte anser att Finland själv har skapat den framgång som vårt land har uppnått. ”Framtiden ser ut precis så, som kompetenta personer formar den.”