Publicerad 24.05.2018

Dataskydd

Dataskydd, användarvillkor och personregisterbeskrivningar

De användarvillkor som specificeras på denna sida tillämpas på webbplatsen www.sitra.fi som administreras av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och på det material som finns på webbplatsen.

Via blanketterna på webbplatsen samlar vi också in personuppgifter för Sitras separata intressent- och marknadsföringsregister. På varje blankett på webbplatsen finns en hänvisning till beskrivningen och information om syftet med de uppgifter som insamlas med hjälp av blanketterna.

Beskrivningarna av registren relaterade till webbplatsen finns här:

Beskrivning av Sitras intressent- och marknadsföringsregister

Dataskyddsbeskrivning för arbetssökanderegistret vid Sitra

Dataskyddsbeskrivning för kund- och avtalspartnerregistret vid Sitra

Jubileumsfonden för Finlands sjävständighets publikationers beställningsregisters dataskyddsbeskrivning

Sitras rapporteringskanal för anmälan om missbruk som avses i visselblåsarlagen -registrets dataskyddsbeskrivning

Intressentregistret för evenemangsserien Sitras Demokratidrinkar

Användarvillkor

Syfte med webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att förmedla information om synpunkter och resultat relaterade till Sitras arbete. På webbplatsen finns bland annat nyheter, artiklar, bloggar, publikationer och beskrivningar av Sitras pågående projekt.

Användarrättigheter

Du kan dela innehåll på sidorna i externa nätverk och tjänster enligt dessa användarvillkor och de separata användarvillkor som tillämpas på dem. När du använder andra sociala mediers kommentarsverktyg tillämpas deras användarvillkor på kommentarerna. Om du delar innehåll utanför denna webbplats ansvarar Sitra inte för informationshantering som omfattas av tredje parters användarvillkor.

Som användare kan du kopiera, distribuera och redigera innehåll på sidorna enligt dessa användarvillkor förutsatt att du nämner innehållets upphovsman och källa. Det är dock förbjudet att använda foton som finns på webbplatsen. Det är förbjudet att sälja eller använda innehåll eller delar av det på ett sätt som kränker innehållets värde eller syfte.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till materialet och innehållet på webbplatsen Sitra.fi hör till Sitra, med undantag för material som producerats av tredje parter och som Sitra endast har rätt att använda. Upphovsrätten och de övriga rättigheterna till sådana texter och bilder på webbplatsen innehas av materialets upphovsmän eller innehavaren av registreringen.

Sitra förbehåller sig alla rättigheter att utnyttja det registrerade varumärket ”Sitra” och sina övriga motsvarande immateriella rättigheter. Utnyttjandet av sådana rättigheter förutsätter alltid skriftligt samtycke av Sitra på förhand.

Ansvarsfrihet

De skriverier som finns på webbplatsen innehåller skribenternas personliga tankar och åsikter. De är inte officiella ställningstaganden av de organisationer som skribenterna representerar. Skribenterna ansvarar själva för innehållet i sina texter.

Sitra ansvarar under inga omständigheter för medelbar, indirekt eller tillfällig skada eller skada som orsakats av användning av eller förtroende för information och material på webbplatsen. Sitra ansvarar inte heller för någon som helst skada som orsakas av att användningen av webbplatsen avbryts eller av att webbplatsen inte är tillgänglig. Sitra har rätt att lägga ner hela webbplatsen.

På webbplatsen Sitra.fi finns utöver nätverk som Sitra själv administrerar även länkar till webbplatser som ägs eller administreras av tredje parter. Om du följer en länk till en annan webbplats accepterar du att Sitra inte rår över den och att Sitra inte kan påverka innehållet i material som skapats eller publicerats där. Länkade sidor kan också ha villkor som begränsar användningen och som du bör ta del av innan du använder dem. Sitra ansvarar inte för något innehåll i material på tredje parters webbplats.

Dataskydd

Vilka uppgifter insamlar vi om webbplatsens användare och varför?

Sitra insamlar uppgifter om webbplatsens användare med hjälp av tjänste Matomo och kakor.

En kaka (”cookie”) är en liten textfil som skickas till användarens webbläsare och som i allmänhet innehåller ett anonymt identifieringsnummer. Kakan skadar inte IT-utrustningen. En del av kakorna anknyter till webbplatsens funktioner, såsom valet av grafisk eller textuell utformning samt förstoring av typsnittet, medan andra anknyter till statistik över användningen av webbplatsen. Enligt användarvillkoren för denna webbplats accepterar du kakor. Du kan dock förbjuda mottagning av kakor via inställningarna för webbläsaren. Detta kan dock leda till bristfälliga funktioner, och därför rekommenderar vi inte att du gör det.

Med hjälp av kakor och Matoma samlar vi allmän statistisk information om användningen av webbplatsen i syfte att utveckla den. Sådan information utgörs av antalet besökare, användningsland, användningstid och använd webbläsare samt innehåll som användare tagit del av och från vilken sida besökaren kommit till tjänsten. Med hjälp av information i Matomo specificeras enskilda användare men de kan inte kopplas till fysiska personer med hjälp av denna information.

Du kan hitta mer information om Matomo online på matomo.org. Du kan förbjuda informationsinsamlingen längst ner på webbplatsen.

På tjänster på Sitras webbplats som tillhandahålls av tredje parter eller på applikationer som förmedlas av tredje parter tillämpas dessa parters användarvillkor och övriga villkor.

Eventuella ändringar och tillämplig lag

Dessa användarvillkor träder i kraft 25.5.2017 och gäller tills vidare. Vi informerar alltid om eventuella ändringar av användarvillkoren på denna webbplats.

På eventuella tvister som föranleds av dessa villkor, webbplatsen www.sitra.fi, dess innehåll eller användningen av den tillämpas finsk lag, med undantag för ingående internationella privaträttsliga bestämmelser om lagval.

Cookie beskrivning