Julkaistu 21.05.2018

Tietosuoja

Tietosuoja, käyttöehdot ja henkilörekisteriselosteet

Tällä sivulla eriteltyjä käyttöehtoja sovelletaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ylläpitämään sitra.fi -sivustoon ja sivustolla esitettyyn aineistoon.

Keräämme sivustolla olevien lomakkeiden kautta myös henkilötietoja Sitran erillisiä sidosryhmä- ja markkinointirekistereitä varten. Jokaisessa sivustolla olevassa lomakkeessa löytyy viittaus selosteeseen ja tieto siitä, miten lomakkeella kerättävää tietoa käytetään.

Selosteet sivuston kautta syntyvistä rekistereistä löytyvät kootusti tästä:

Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisteri

Sitran työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Sitran asiakkaita ja sopimuskumppaneita koskevan rekisterin tietosuojaseloste

Sitran julkaisujen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

Sitran kirjaamon tietosuojaseloste

Sitran ilmoituskanava ilmoittajansuojelulain tarkoittamista väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi -henkilörekisterin tietosuojaseloste

Sitran Demokratiadrinkit-tapahtumasarjan sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Sivujen käyttötarkoitus

Verkkosivujen tavoitteena on välittää Sitran työssä syntyneitä näkemyksiä ja tuloksia. Sivusto pitää sisällään esimerkiksi uutisia, artikkeleita, blogikirjoituksia, julkaisuja ja kuvauksia Sitran käynnissä olevista hankkeista.

Käyttöoikeus

Sivujen käyttäjänä voit jakaa sivuilla olevia sisältöjä ulkopuolisissa verkkoyhteisöissä ja palveluissa näiden ja niihin sovellettavien erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja, käyttöön sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. Käyttäjän itse jakaessa sisältöä tämän sivuston ulkopuolella, Sitra ei ole vastuussa kolmansien tahojen käyttöehtojen alaisesta tietojenkäsittelystä.

Käyttäjänä voit kopioida, levittää, ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivustolla olevien valokuvien käyttö on kuitenkin kielletty. Sivuston sisällön tai sen osan myynti tai käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty.

Immateriaalioikeudet

Sitra.fi -sivustolla olevan aineiston ja sisällön omistusoikeudet kuuluvat Sitralle, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa, johon Sitralla on ainoastaan käyttöoikeus. Tällaisten sivustolla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun kolmansien materiaalin tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat materiaalin tekijöillä tai rekisteröinnin haltijoilla.

Sitra pidättää kaikki oikeudet rekisteröidyn tavaramerkin ”Sitra” sekä muiden vastaavien immateriaalioikeuksiensa hyödyntämiseen. Tällaisten oikeuksien hyödyntäminen edellyttää aina Sitran etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapaus

Sivuilla olevat kirjoitukset sisältävät kirjoittajien henkilökohtaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Ne eivät ole kirjoittajien edustamien organisaatioiden virallisia kannanottoja. Kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.

Sitra ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Sitra ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Sitralla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan.

Sitra.fi -sivuilla on Sitran itse ylläpitämien verkkoyhteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Sitran hallinnassa, eikä Sitralla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Sitra ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Tietosuoja

Mitä tietoa keräämme sivuston käyttäjistä ja miksi?

Sitra kerää tietoa sivustonsa käyttäjistä Matomo Analytics-palveluiden sekä evästeiden välityksellä.

Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Eväste ei vahingoita päätelaitetta. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminallisuuksiin, kuten graafisen- tai tekstiversion valintaan ja fonttikoon suurentamiseen, osa sivuston käytön tilastointiin. Voit halutessasi kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla sekä evästeasetuksista sivuston alalaidassa olevasta linkistä.

Matomo-palvelun avulla keräämme sivujen käytöstä yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat kävijämäärät, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut ja miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun. Tietojen avulla yksittäinen käyttäjä yksilöidään, mutta tietojen avulla tätä ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Matomo-työkalusta voit lukea lisätietoja osoitteessa matomo.org. Voit kieltäytyä Matomon suorittamasta tietojen keräämisestä sivuston alalaidassa löytyvistä evästeasetuksista.

Sitran sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Mahdolliset muutokset ja sovellettava laki

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 25.5.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista käyttöehtoihin aina tällä sivulla.

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin www.sitra.fi -sivuista, niiden sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintasäännöksiä

Cookie selitys