Datatalouden kiinnostavimmat -lista esittelee Suomen oivaltavimmat dataa hyödyntävät ratkaisut. Tutustu tämän hetken innostavimpiin esimerkkeihin!

Listalle nousi 24 ratkaisua yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja julkisilta toimijoilta läpi Suomen, Helsingistä Sodankylään. Ratkaisut ovat esimerkkejä siitä, miten datasta saa vauhtia liiketoiminnan tehostamiseen ja yhteiskunnan uudistamiseen.

Tutustu ratkaisuihin

Lue tarkemmin, mitä hyötyjä ratkaisuissa on datan avulla saatu ja miten.

PALVELUTYYPIT
Esimerkit

IOXIO ja DataSpace Europe tarjoavat työkalut datan jakamiseen, jotta syntyisi uutta liiketoimintaa 

Esimerkit

Port Activity -sovelluksella jaettu reaaliaikainen tieto on kaikkien meriliikenteen toimijoiden etu

Esimerkit

Datatalouden sääntökirja takaa tiedon jakamisen turvallisesti

Esimerkit

Biocode laskee ja visualisoi ruokaketjun hiilijalanjäljen

Esimerkit

Valmistavan teollisuuden kokeilu todisti datan jakamisen hyödyt 

Esimerkit

Kansallisessa kokeiluympäristössä yritykset ja julkiset toimijat testaavat datan jakamista maksutta

Esimerkit

K- ja S-ryhmien kanta-asiakkaiden ostodata palautuu takaisin asiakkaille 

Esimerkit

Telia Crowd Insights tarjoaa mobiilidataa ihmisjoukkojen liikkeistä päätöksenteon tueksi

Esimerkit

Materialisting auttaa rakentajaa tekemään kestävämpiä materiaalivalintoja 

Esimerkit

Suomisport automatisoi seurojen ja liittojen tehtäviä ja tuottaa tietoa liikunnasta

Esimerkit

Luotettava työntekijä -palvelussa työnhakijat ja tarjoajat kohtaavat aiempaa tehokkaammin

Esimerkit

Suomalaisella satelliittidataosaamisella selvitetään valtioiden ja yritysten todelliset päästöt

Esimerkit

DigiOne yhdistää koulujen pirstaleiset järjestelmät ja keventää opettajien työtä 

Esimerkit

Eri maiden paikka- ja tilastotietoja yhdistävä Location Europe vauhdittaa vihreän siirtymän ratkaisuja

Esimerkit

Edutenin datan avulla räätälöidyt matikan tehtävät parantavat oppimistuloksia

Esimerkit

Sääntelyteknologiaratkaisut auttavat sopeutumaan sääntelyyn ja vapauttavat aikaa ja resursseja muuhun

Esimerkit

Prifina palauttaa kuluttajien datan suuryhtiöiltä takaisin ihmisten omaan hallintaan 

Kaikki listalle valitut ratkaisut

Biocode – laskee ja visualisoi ruokaketjun hiilijalanjäljen

Datatalouden sääntökirja – takaa tiedon jakamisen turvallisesti  

DigiOne – yhdistää koulujen pirstaleiset järjestelmät ja keventää opettajien työtä 
 
Eduten – datan avulla räätälöidyt matematiikan tehtävät parantavat oppimistuloksia 

Geo E3:n Location Europe – tuo eri maiden kansallista paikkatietoa, meteorologista dataa ja tilastotietoa samalle alustalle   

Ilmatieteenlaitos – hiilipäästöjen ja hiilenkierron satelliittiseurannalla kehitetään mittaria valtioiden päästövähennysten seurantaan  

IOXIO – tarjoaa työkaluja datan jakamiseen, jotta syntyisi uutta liiketoimintaa 

Kansallinen kokeiluympäristö – yritykset ja julkiset toimijat testaavat datan jakamista maksutta kokeilualustalla eli Virtual Finland Testbedissä 

K-ryhmän K-Hyvinvointi -sovellus – palauttaa jäsenneltyä ja visualisoitua ostodataa takaisin kuluttajille 

Liikenteen dataekosysteemi – Fintraffic edistää liikenteen kehitystyötä    

Luotettava työntekijä -palvelu – työnhakijat ja tarjoajat kohtaavat aiempaa tehokkaammin Vastuu Groupin palvelussa  

Materialisting – auttaa rakentajaa tekemään kestävämpiä materiaalivalintoja 

Nordic Smart Government -yhteiskokeilu – yrityksen perustaminen digitaalisesti toiseen maahan  

Port Activity -sovellus – jakaa alusten ja satamien reaaliaikaista tietoa meriliikenteen toimijoille 

Prifina -ratkaisu – henkilökohtaisen terveys- ja liikuntadatan hallinnointi omassa datapilvessä 

Privaonin pilvipalvelu – antaa mallin ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen 

SIX Mobile Machines -klusteri – akuista saatavan datan jakaminen akun valmistajien, käyttäjien ja kierrättäjien välillä 

S-ryhmän Omat ostot -sovellus – palauttaa jäsenneltyä ja visualisoitua ostodataa takaisin kuluttajille 

Suomisport – automatisoi seurojen ja liittojen tehtäviä ja tuottaa tietoa liikunnasta  

Telia Crowd Insights – tarjoaa dataa ihmisjoukkojen liikkeistä päätöksenteon tueksi  

Tritom-datanvälityspalvelu – yritykset ja tutkimustahot välittävät toisilleen dataa salatusti ja luotettavasti 

Ulkoministeriön Virtual Finland -hanke – digitaalinen palvelupolku maahantulijoille 

Vaasan yliopiston Spacecasting-projekti – satelliittidatan käyttöä yritysten menestyksen ennakointiin tai vastuullisuuden arviointiin   

Älytehdasmalli – Konecranesin, Danfossin ja Fastemsin valmistavan teollisuuden kokeilu todisti datan jakamisen hyödyt 

Mistä on kyse?

Datan parempi hyödyntäminen tarjoaa uusia tapoja tuottaa palveluita ja liiketoimintaa. Datatalouden kiinnostavimmat -lista on kokoelma innostavia esimerkkejä datan hyödyntämisestä. Se esittelee kattavasti datatalouden edelläkävijöitä.  

Lista sisältää oivaltavia ratkaisuja eri toimialoilta, kuluttajapalveluista ja datataloutta vauhdittavista infrastruktuuriratkaisuista.

Listalle on valittu 24 erilaista datan hyödyntämisen ratkaisua, jotka esittelemme artikkeleissa.

Sitra valitsi ratkaisut uudelle listalle yhdessä datatalouden asiantuntijoista koostuneen arviointiraadin kanssa. Listalle pyrki lähes 80 ratkaisua Sitran keväällä 2023 järjestämässä avoimessa haussa.

Kuva: Aino Aittasalo / Sitra

Mitä listalla on?  

Suomessa on jo nähty vahvoja näyttöjä kyvystä tuottaa datavetoisia innovaatioita. Jotta hyvät esimerkit datan hyödyntämisestä voisivat levitä ja innostaa muita uudistajia, lista esittelee dataa fiksusti käyttäviä tuotteita ja palveluita.  

Listalle yltäneet ratkaisut on jaoteltu kolmeen ryhmään:  

  1. palvelut kuluttajille 
  2. palvelut yrityksille ja 
  3. datataloutta vauhdittavat infrastruktuuriratkaisut 

Ratkaisuissa näkyy, miten yritykset, julkinen sektori, opetustoimi ja tutkimus ovat jo tarttuneet datatalouden mahdollisuuksiin. Dataa hyödyntämällä on voitu esimerkiksi tehostaa liiketoimintaa tai luoda kokonaan uusia toimintatapoja.  

Miten ratkaisut on arvioitu?

Sitran koollekutsuma asiantuntijaraati arvioi hakemukset seuraavien kriteerien valossa: 

  • Mielenkiintoisuus: Ratkaisu on datatalousajattelun, sen keskeisten periaatteiden ja erityisesti uusien toimintamallien näkökulmasta mielenkiintoinen ja innostava.  
  • Uutuusarvo: Dataa jaetaan, käytetään ja yhdistetään uusilla tavoilla.  
  • Vaikuttavuus: Ratkaisu tehostaa liiketoimintaa, vahvistaa tuottavuutta tai hyvinvointia tai saa aikaan myönteisiä luontovaikutuksia.  
  • Skaalattavuus: Ratkaisu voi skaalautua joko kasvamalla tai monistumalla.  
  • Reilun datatalouden periaatteiden mukainen: Ratkaisussa ilmenee soveltuvin osin datan käytön luotettavuus, saatavuus, ihmiskeskeisyys, arvonluonti, osaaminen tai jakaminen. Lue lisää reilun datatalouden periaatteista.   

Kiinnostavimmat-lista on osa Datatalouden kansallista tiekarttaa, joka näyttää suunnan ja toimet, jotka vievät eteenpäin niin suomalaisten hyvinvointia, vihreää siirtymää kuin kilpailukykyäkin.  

Lue lisää

Kooste

Tässä ne ovat – 24 kiinnostavaa datatalouden ratkaisua Suomesta

uutiset

Liikenteen tehostamista, päästöjen seurantaa ja teollisuuden uudistamista – Suomen ensimmäiselle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle nousi yli 20 oivaltavaa ratkaisua

Verkkotapahtuma

Minkälaisia reilun datatalouden edelläkävijäratkaisuja Suomesta löytyy? – Datatalouden kiinnostavimmat -listan julkistustilaisuus

tiistai, 12.12.
Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Datatalouden kiinnostavimmat -hausta 

Haku

Datatalouden kiinnostavimmat -haku

uutiset

Sitra etsii edelläkävijöiden ratkaisuja uudelle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle – hae mukaan! 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Sukella syvemmälle.

Sign with a text fair data econmy
uutiset

Data ja tekoäly tarjoavat avaimet Suomen menestykseen – verkosto listasi keinot, joilla datatalouteen saadaan lisää vauhtia

uutiset

Datan valjastaminen liiketoiminnan uudistamiseen kannattaa – maksuton työkalupaketti nyt yritysten saatavilla 

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää!

ihmiset
Laura Halenius
Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Emma-Leena Kemppainen
Asiantuntija, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Tarmo Toikkanen
Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Johanna Kippo
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?