Esimerkit
Arvioitu lukuaika 4 min

Biocode laskee ja visualisoi ruokaketjun hiilijalanjäljen

Biocode on elintarvikealan yrityksille, viljelijöille ja tuottajille tarkoitettu hiilijalanjälkilaskuri. Helppokäyttöinen työkalu tuo aiemmin paljon osaamista, aikaa ja työvoimaa vaatineen elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkilaskennan yhä useamman ulottuville.

Julkaistu

Yritysten ympäristöraportointi kiristyy vuonna 2024, kun Euroopan komission kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) astuu voimaan. Uusi direktiivi edellyttää yrityksiltä muun muassa niiden toiminnan ja arvoketjun päästöjen raportointia tilinpäätösten yhteydessä. Vaikka aluksi velvollisuus koskee vain suuria yrityksiä, se ulottuu toimitusketjuja pitkin myös pienempiin yrityksiin.  

Raportoinnin sisältämä kasvihuonekaasujen päästölaskenta vaatii käsityötä, eikä pienillä yrityksillä ole välttämättä entuudestaan osaamista tai aikaa tuottaa vaadittavia tietoja. Yritysten pelko on ollut, että raportointivelvollisuus vie aikaa muulta vastuullisuustyöltä ja toiminnan kehittämiseltä. 

Biocoden toimitusjohtajan Ernesto Hartikaisen mukaan haaste koskettaa etenkin elintarvikealaa, jossa toimitusketjut ovat hyvin pitkiä.  

“Yhden elintarvikkeen valmistamiseen tarvitaan useita raaka-aineita, joita tuottavat jopa tuhannet alkutuottajat. Datan kattava kerääminen jokaiselta erikseen on mahdotonta, sillä se vaatisi vierailua tai soittoa jokaiselle tuottajalle yksi kerrallaan.” 

Valtaosa elintarvikealan päästöistä syntyy maataloudessa. Alkutuotannon, eli viljelijöiden ja tuottajien, rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä onkin merkittävä. 

“Halusimme rakentaa sovelluksen, jolla kuka tahansa voi laskea yrityksen päästöjä tai tuotteen hiilijalanjäljen sen koko elinkaaren ajalta raaka-aineista jätteiden käsittelyyn sekä myös hallita niitä. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita”, Hartikainen sanoo.

Hiilijalanjäljen laskenta auttaa asettamaan vaikuttavat ilmastotavoitteet

Käyttäjä aloittaa Biocoden laskurin käytön valitsemalla, selvittääkö hän päästöt tuotteen vai yrityksen tasolla. Elintarvikeyritys aloittaa tuotekohtaisen laskurin käytön syöttämällä perustiedot tuotteista ja tuotannon laajuudesta. Lisäksi tarvitaan tiedot käytetyistä raaka-aineista, kuljetusvälineistä ja -matkoista, käytetystä energiasta ja pakkausmateriaaleista. 

Laskennassa voidaan käyttää palvelun tarjoamia viitearvoja, mutta tarkin tulos syntyy syöttämällä todenmukaiset tiedot.  

Yritys voi laskea päästönsä myös koko yrityksen tasolla täyttämällä tiedot oman toimintansa ja toimitusketjujen päästöistä. Näin yritys voi raportoida EU:n kestävyysdirektiivin mukaisesti.  

Esimerkiksi broilerintuottaja syöttää tiedot tuotannossa tarvittavista raaka-aineista ja työvaiheista, kuten rehujen kulutuksesta, untuvikkojen määrästä ja broilerin painosta teurastuksessa. Viljelijä puolestaan täyttää laskuriin tiedot viljelytavasta ja tuotantopanoksista, kuten lannoitteista. Tiedot voi syöttää peltolohkon tarkkuudella.  

Laskuri antaa visuaalisen yhteenvedon tuotantoketjun hiilijalanjäljestä. Laskukaavat on automatisoitu, joten työ vaatii käyttäjältä vain tietojen syöttämistä. Työkalun laskentatavat perustuvat elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen laskemisen standardeihin. Käyttäjien antamien tietojen lisäksi laskuri käyttää dataa julkisista lähteistä.  

Palvelussa voi myös kokeilla reaaliaikaisesti, miten muutokset tuotantotavoissa vaikuttavat tuotteen tai yrityksen hiilijalanjälkeen. Tulosten avulla yritys, viljelijä tai tuottaja voi asettaa toiminnalleen ilmastotavoitteita. 

“Tulokset saatuaan käyttäjä päättää, haluaako hän jakaa ne esimerkiksi asiakasyrityksensä kanssa. Näin luodaan uutta ketjutettua tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi laskennan ja ilmastotoimenpiteiden parantamiseen”, Hartikainen kuvaa. 

Datatyökalut pitää tuoda myös pienten toimijoiden ulottuville 

Perinteiseen, konsulttityönä tehtävään elinkaariarvioon verrattuna Biocoden käyttö on yrityksille nopeaa ja edullista. Laskenta on vaivaton toistaa vuosittain, ja tietoja voi päivittää reaaliajassa. Kun raportointi ja laskenta ovat yrityksen omissa käsissä, sen ymmärrys päästöistä ja osaaminen laskennasta kasvaa.  

Hartikaisen mukaan datan kerääminen ja siirtäminen on helppoa, mutta uuden datan luominen vaatii asiantuntemusta ja vaivannäköä. Ennen kuin tietoa voi hyödyntää, se pitää järjestellä ja saattaa oikeaan muotoon. 

“Se vaatii datainfrastruktuurin rakentamista, mikä maksaa. Etenkään pienillä yrityksillä ei ole siihen varaa. Biocoden oppi on, että myös pienille toimijoille pitää tarjota työkaluja, jotka auttavat tulkitsemaan dataa ja hallitsemaan päästöjä. Se on edellytys kestävälle liiketoiminnalle.”

Mistä on kyse?