VAIKUTTAVUUS JA TULOKSET

Sitra tavoittelee työllään yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Minkälaisia lyhyemmän ajan tuloksia ja pidemmän ajan vaikuttavuutta Sitran työ tuottaa?Ja miten työtämme arvioidaan?

Kuvassa kottikärry, jossa maapallo ja mikroskooppi.

Tulokset

Sitran tehtävänä on ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja, kirittää uudistumista ja vahvistaa Suomen hyvinvointia, kilpailukykyä ja muutoskyvykkyyttä. Yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa ideoimme, selvitämme, kokeilemme, koulutamme ja innostamme kaikkia rakentamaan parempaa huomista. Joskus tulokset konkretisoituvat vasta vuosien päästä, kun Sitrassa kehitetty ja hyväksi havaittu toimintamalli vakiintuu osaksi jokapäiväistä toimintaa ja yhä uudet tahot ottavat sen käyttöönsä.  

Työn tulokset -artikkelisarja kokoaa yhteen Sitran projektien ja hankkeiden tuloksia, vaikutuksia ja oppeja.

Arvioinnit

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio reilusta, kestävästä ja innostavasta tulevaisuudesta sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Sitran vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa toimintamme tuloksellisuudesta.

Sitran vaikuttavuusarvioinnit ovat aina ulkoistettuja ja riippumattomia arviointeja Sitran yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja välittömistä vaikutuksista.

Sitran arvioinnin lähestymistapa

Sitra lähestyy arviointia muutosvoimaisuuden näkökulmasta. Arvioinnin muutosvoimaisuus syntyy kolmesta tekijästä: tulevaisuusfokus, tilivelvollisuus ja oppiminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ensinnäkin Sitran tuottamaan tulevaisuustietoa integroidaan osaksi projektisuunnittelua ja arviointia. Toisaalta Sitran toiminnan tuloksia ja vaikutuksia todennetaan systemaattisesti ja arviointitulokset julkaistaan tulosperustaisen toiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi arvioinnin avulla opitaan yhdessä ja kehitytään organisaationa, jotta Sitra säilyy muutosvoimaisena.

Lue lisää vuonna 2021 päivitetystä arvioinnin lähestymistavasta tästä alta.

Ennakoiva arviointi ja ennakoinnin arviointi

Ennakointi on Sitran toiminnan ydin. Sitran arviointityössä ennakointitieto ja tulevaisuusorientaatio näkyvät toimintaympäristön taustoituksessa sekä lähtötilakartoituksessa, muutostarinan kehittämisessä, arviointikehyksissä ja etenkin arviointien suosituksissa. Sitra on ollut jo pitkään kansainvälisestikin merkittävä tulevaisuustyön arvioinnin suunnannäyttäjä. 

Mutta miltä näyttää arvioinnin tulevaisuus? Entä mitä oikein on tulevaisuuden arviointi? Tutustu aiheeseen tarkemmin Arvioinnin tulevaisuus -blogisarjamme sekä muiden kirjoitustemme kautta.

Mistä on kyse?