VAIKUTTAVUUS JA ARVIOINTI

Vaikuttavuus, vaikuttavuuden arviointi sekä strategiaohjautuvuus ovat Sitran työn ytimessä.

Vaikuttavuusmalli

Vaikuttavuusajattelumme pohjaa niin sanottuun IOOI-malliin (input, output, outcome, impact).

Vaikuttavuusarviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Sitran vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa toimintamme tuloksellisuudesta.

Arviointiraportit

Tulokset

Projektien tuloksista kerrotaan jatkossa yhä useammin Työn tulos -artikkelien avulla.

Arvioinnin tulevaisuus

Miltä näyttää arvioinnin tulevaisuus? Entä mitä oikein on tulevaisuuden arviointi? Tutustu aiheeseen tarkemmin Arvioinnin tulevaisuus -blogisarjamme sekä muiden kirjoitustemme kautta.

Mistä on kyse?