Siirry suoraan sisältöön

MEGATRENDIT

Sitran trendilista esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä. Seuraava megatrendipäivitys julkaistaan vuodenvaihteessa!

Megatrendit 2017

Vuonna 2017 haluamme nostaa esiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelevät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä. Nämä kaikki ovat teemoja, jotka ovat nimenomaan pohjoismaisen mallin tulevaisuuden ytimessä.

Tutustu trendeihin

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

MATERIAALIT

Ota käyttöön.

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

Lue lisää

MISTÄ ON KYSE?

Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia. Siksi hitaastikin etenevät, suuret muutoslinjat on pidettävä muistissa.

Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.

Sitran megatrendeissä nostetaan esiin näitä ilmiöitä ja niihin liittyviä Suomen kannalta tärkeitä tulevaisuuskeskusteluja ja polkuja. Työn tavoite on luoda pohja ja työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle maailman näkyvistä muutoksista, erityisesti Suomen näkökulmasta katsottuna.

Megatrendit 2017

Vuonna 2017 haluamme nostaa esiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelevät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä. Nämä kaikki ovat teemoja, jotka ovat nimenomaan pohjoismaisen mallin tulevaisuuden ytimessä.

  1. Työn ja toimeentulon arvoitus
  2. Edustuksellisen demokratian puhti hukassa
  3. Talous tienhaarassa

Vuonna 2016 käsittelimme megatrendilistallamme ekologista kestävyyttä, teknologian nopeaa kehitystä ja epävarmaa maailmapoliittista tilannetta ja keskinäisriippuvuutta. Nämä megatrendit ovat globaaleja megatrendejä ja edelleen hyvin ajankohtaisia. Vuoden 2016 trendeihin voi tutustua täällä.

Sitran trendityö

Sitran trendit -listausta on julkaistu vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Listan tueksi olemme tuottaneet vuosien varrella Power Point -esityksiä, videoita, korttipelejä, taustamuistioita – vaikka mitä. Viimeisintä trendilistaa on katsottu tähän mennessä yli 220 000 kertaa.

Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, näkemyserot ovat luonnollisia. Trendilistalla emme pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan pitkäjänteisen analyysin tuloksena oman tulkintamme tulevaisuuden kehityssuunnista, joiden uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Sitran megatrendilista ei ole akateemista tulevaisuudentutkimusta, vaan erilaisten visioiden, tulevaisuuskeskustelujen ja näkökulmien yhteen kokoamista yleistajuiseen ja käytettävään muotoon. Tärkeä osa megatrendityötä on ollut erilaisten ilmiöiden yhteen kokoaminen niiltä alueilta, joiden parissa Sitra ja sen asiantuntijat työskentelevät. Näihin näkökulmiin on tuotu syvyyttä hyödyntämällä megatrendeistä tehtyjä tulevaisuusraportteja, kansainvälisiä ja kansallisilla tilastoja, akateemista tutkimusta, uutisartikkeleita ja asiantuntijalausuntoja, kansallisen ennakointiverkoston työtä sekä luotaamalla erilaisia tulevaisuuskeskusteluja laajasti.

Mitä sitten?

Toivomme, että megatrendien tarkastelusta on hyötyä ja iloa esimerkiksi päätöksentekijälle, journalistille, opiskelijalle, koululaiselle tai kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle. Sitran trendilista toimii oivana työkaluna ja keskustelupohjana toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi strategiatyön yhteydessä ja se on vapaasti kaikkien käytettävissä.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?