MEGATRENDIT

Sitran trendikatsaus esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä.

Megatrendit 2023 päivitys:
ymmärrystä yllätysten aikaan

Mikä on jo muuttunut, miten tämänhetkiset muutokset kytkeytyvät toisiinsa ja mihin on mahdollista vaikuttaa?

Megatrendit 2023 -katsaus tarjoaa kokonaiskuvan kehityssuunnista, jotka kuvaavat muutoksen laajoja kaaria ja tuovat esiin ympärillämme tällä hetkellä korostuvia ilmiöitä. Megatrendien kautta voi ymmärtää tässä hetkessä tapahtuvia muutoksia ja pohtia, millaista tulevaisuutta haluamme itse olla rakentamassa.

Megatrendit 2023:

  1. Luonnon kantokyky murenee
  2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
  3. Demokratian kamppailu kovenee
  4. Kilpailu digivallasta kiihtyy
  5. Talouden perusta rakoilee

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Kuvassa käsi, joka pitelee megatrendiraporttia.
julkaisut

Megatrendit 2023

Megatrendit kuvituskuva
Verkkotapahtuma

Megatrendit opetuksessa -webinaari

keskiviikko, 20.9.
Kuvituskuvassa leijailee erilaisia asioita, kuten hehkulamppu, kiikarit, talo, ostoskärryt ja maapallo.
Lista

25 ratkaisua ja kokeilua megatrendien kuvaamiin ongelmiin

blogit

Neljä vinkkiä megatrendien hyödyntämiseen

uutiset

Megatrendikortit nyt myös selkokielellä

Kuvassa käsi, joka pitää Trendeistä liiketoimintaa -pohjaa
Työkalu

Trendeistä liiketoimintaa

Kuvassa megatrendiympyrä ja hyvinvointiin liittyvää kuvitusta
artikkelit

Hyvinvoinnin haasteet kasvavat, mutta mitä jää katveeseen?

Puheenvuoro

Megatrendit 2024

Kuvassa mies tiirailee ja taustalla röykkiö televisioita ja aivot leijuvat ilmassa.
Kooste

Mitä pitää silmällä vuonna 2024?

Kuvassa mies tikkailla ja teksti Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto suomalaisen yhteiskunnan kannalta merkittäviksi nousevista asioista

Kuvassa vanha kirjoituskone ja Hyvät kortit -korttipakka
uutiset

Hyvät kortit nyt diginä ja englanniksi – korttipakkoja tilattu jo liki 10 000 kappaletta

Lilli Poussa ja Terhi Ylikoski
Puheenvuoro

Hei ope, haluatko hyödyntää megatrendejä opetuksessa?

Poiminnat

Lukiolaiset pohtivat kirjoituskilpailussa luovuutta megatrendien valossa

uutiset

Megatrendikortit nyt myös selkokielellä

Kuvassa käsi, joka pitää megatrendikorttipakkaa
julkaisut

Megatrendikortit selkokielellä

Kuvituskuvassa leijailee erilaisia asioita, kuten hehkulamppu, kiikarit, talo, ostoskärryt ja maapallo.
Lista

25 ratkaisua ja kokeilua megatrendien kuvaamiin ongelmiin

blogit

Neljä vinkkiä megatrendien hyödyntämiseen

Megatrends 2023
uutiset

Megatrendit 2023 nyt myös englanniksi ja ruotsiksi

Nainen pitää käsissään megatrendi-tutkainta
Työkalu

Megatrendit 2023 -tutkain

Puheenvuoro

Näin otat tulevaisuusajattelun osaksi opetusta – kuusi vinkkiä opettajille

kuvassa käsi, joka pitää megatrendikorttipakkaa
uutiset

Päivitetyt megatrendikortit julki – nyt myös digiversiona

Ota kaikki irti megatrendeistä

Megatrendien avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta trendien kokonaiskuva toimii työkaluna ja keskustelupohjana ympäröivän maailman muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi päätöksiä tehdessä, oppimisen tukena, strategiatyön yhteydessä tai vaikka uutisjuttua kehystäessä. Megatrendien tarkastelusta on hyötyä kaikille, sillä tulevaisuus kuuluu kaikille.

Megatrendien hyödyntämisen tueksi tarjolla on esimerkiksi megatrendikortit sekä erilaisia työpohjia, jotka löytyvät alempaa tämän sivun Työkalut-osiosta.

Mistä on kyse?

Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.

Sitran megatrendi-katsauksessa nostetaan esiin näitä ilmiöitä Suomen näkökulmasta. Megatrendejä kannattaa tarkastella yhdessä, sillä ne eivät ole toisistaan irrallisia, vaan vaikuttavat toisiinsa. Megatrendi-katsausten tavoitteena on tarjota kokonaiskuva tulevaisuuteemme vaikuttavista kehityssuunnista ja sitä kautta mahdollistaa erilaiset tulevaisuuspohdinnat, -keskustelut ja tulevaisuuksiin vaikuttaminen

Megatrendit 2023

Megatrendit 2023 kokonaiskuva: 
1)  Luonnon kantokyky murenee
2) Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
3) Demokratian kamppailu kovenee 
4) Kilpailu digivallasta kiihtyy 
5) Talouden perusta rakoilee
Sitran Megatrendit 2023: Muutosten kokonaiskuva.

Megatrendit 2023 kuvaavat muutosten kokonaiskuvaa viiden teeman kautta, joita ovat luonto, ihmiset, valta, teknologia ja talous.

Vuoden 2023 katsaus keskittyy jälleen tulevaisuuden kehityskaarien kokonaiskuvaan Suomen näkökulmasta. Selvitys pyrkii tarjoamaan ymmärrystä yllätysten aikaan: mikä on jo muuttunut, miten tämänhetkiset muutokset kytkeytyvät toisiinsa ja mihin on mahdollista vaikuttaa?

Katsauksessa hahmotellaan myös erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia, sillä vaikka haasteet ovat suuria, myös toisenlainen, toiveikas tulevaisuus on mahdollinen.

Megatrendit 2023 mahdollisuuksia: 
1)  Ekologinen jälleenrakennus
2) Kokonaisvaltainen hyvinvointi
3) Vahva luottamus ja osallisuus 
4) Reilu digimaailma 
5) Korjaava ja uusintava talous
Sitran Megatrendit 2023: Tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Aiemmat trendikatsaukset

Uuden vuosikymmenen kynnyksellä tammikuussa 2020 megatrendilistauksen kokonaiskuvaa päivitettiin Suomen näkökulmasta keskittyen myös eri trendien välisiin jännitteisiin. Megatrendikatsauksen keskiössä oli ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys ja siihen liittyvät megatrendit verkostomaisen vallan kasvusta, väestön ikääntymisestä ja monimuotoistumisesta, teknologian sulautumisesta kaikkeen sekä talouden suunnan hakemisesta. Vuoden 2020 megatrendeihin voi tutustua täällä: Tässä ne nyt ovat: 20-luvun tärkeimmät kehityskulut

Vuoden 2017 trendikatsauksessa esiin nostettiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelivät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä. Vuoden 2017 megatrendeihin voi tutustua täällä: Sitran megatrendit 2017 käsittelevät työn murrosta, demokratian rapautumista ja talouden ahdinkoa

Vuonna 2016 megatrendilistauksessa käsiteltiin ekologista kestävyyttä, teknologian nopeaa kehitystä ja epävarmaa maailmapoliittista tilannetta ja keskinäisriippuvuutta. Vuoden 2016 trendeihin voi tutustua täällä: Sitran trendilista vuodelle 2016 on valmistunut

Sitran trendityö

Sitran trendikatsausta on julkaistu vuodesta 2011 lähtien. Katsauksen tueksi olemme tuottaneet vuosien varrella diaesityksiä, videoita, trendikortteja, työkalupakkeja, taustamuistioita – vaikka mitä.

Mahdollisia tulevaisuuksia on useita, ja näkemykset trendien merkityksestä ja vaikutuksista vaihtelevat. Trendilistalla emme pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan hyvin perustellun oman tulkintamme tulevaisuuden kehityssuunnista, joiden uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen, ja joista tulisi juuri nyt keskustella.

Sitran megatrendilista perustuu useaan lähteeseen. Siinä pyritään kokoamaan yhteen erilaisia visioita, tulevaisuusraportteja, tulevaisuuskeskusteluja ja näkökulmia yleistajuiseen ja käytettävään muotoon. Megatrendityössä hyödynnetään myös Sitran asiantuntijoiden osaamista, kansainvälisiä ja kansallisia tilastoja, akateemista tutkimusta, uutisartikkeleita ja asiantuntijalausuntoja sekä kansallisen ennakointiverkoston työtä.

Työkalut

Ota käyttöön!

Kuvassa käsi, joka pitelee megatrendiraporttia.
julkaisut

Megatrendit 2023

julkaisut

Megatrendikortit 2023

kuvassa kirjoituskone, jossa megatrendikortit-teksti
julkaisut

Digitaaliset megatrendikortit

Kuvassa käsi, joka pitää megatrendikorttipakkaa
julkaisut

Megatrendikortit selkokielellä

Työkalu

Ota trendi haltuun

Nainen pitää käsissään megatrendi-tutkainta
Työkalu

Megatrendit 2023 -tutkain

Työkalu

Ennakoinnin eläintarha

Työkalu

Tulevaisuuskolmio

Kuvituskuva, jossa eri värisiä nauhoja, leija, pingviinejä, käsi, ipadi
sivut

Tulevaisuusaineistoja opettajille ja kasvattajille

Näkökulmia megatrendeihin

Kuvassa Sonja Finér kurkkaa sinisen
Haastattelu

Näkökulma megatrendeihin: ”Yrityksetkin ovat vastuussa yhteiskunnasta”

Kuvassa Adina Nivukoski keltaisella taustalla
Haastattelu

Näkökulma megatrendeihin: ”Kuuntele muita kuin rakasta ihmistä, jota haluat ymmärtää”

Kuvassa Mikael Rinnetmäki kurkkaa vihreän kappaleen takaa
Haastattelu

Näkökulma megatrendeihin: Oman datan puolesta

Kuvassa Emilia Kujala vaaleanpunaisella taustalla
Haastattelu

Näkökulma megatrendeihin: ”Olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet, mutta näin voisit olla vielä parempi”

Kuvassa Juuso Joona jonka taustalla maapallon ääriviivat
Haastattelu

Näkökulma megatrendeihin: ”Kaiken edellytys on toimiva ekosysteemi”

Aiemmat megatrendikatsaukset

Kuvituskuva, jossa numerot 2020, kilpikonna, käsi sekä liekkejä.
uutiset

Tässä ne nyt ovat:
20-luvun tärkeimmät kehityskulut

Käsi pitelee Megatrendit2020 -julkaisua
julkaisut

Megatrendit 2020

Kuvituskuva kädestä, joka pitää Megatrendikortteja
uutiset

Päivitetyt Megatrendi­kortit ovat täällä

uutiset

Sitran Megatrendit 2017 käsittelevät työn murrosta, demokratian rapautumista ja talouden ahdinkoa

Poiminnat

Megatrendit 2017 -kalvosetti

julkaisut

Megatrendikortit

Koeputkia
uutiset

Sitran trendilista vuodelle 2016 on valmistunut

Poiminnat

Sitran Megatrendit 2016

julkaisut

Megatrendit 2016

Sitran trendit
uutiset

Maailma muuttuu. Pysyykö Suomi kärryillä?

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

ihmiset
Mikko Dufva
Johtava asiantuntija, Ennakointi
ihmiset
Anna Solovjew-Wartiovaara
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Sanna Rekola
Asiantuntija, Ennakointi
ihmiset
Lilli Poussa
Asiantuntija, Ennakointi
ihmiset
Terhi Ylikoski
Asiantuntija, Ennakointi
ihmiset
Jenna Linneo
Projektikoordinaattori (pitkällä vapaalla), Ennakointi ja strategia
ihmiset
Jenna Lähdemäki-Pekkinen
Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi
ihmiset
Maria Mannonen
Assistentti, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Taru Ryske
Projektikoordinaattori, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Mistä on kyse?