MEGATRENDIT

Sitran vuosittain julkaistava trendilista esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

MATERIAALIT

Ota käyttöön.

MISTÄ ON KYSE?

Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia. Siksi hitaastikin etenevät, suuret muutoslinjat on pidettävä muistissa.

Sitran trendilistan tavoite on luoda pohja ja työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle maailman näkyvistä muutoksista, erityisesti Suomen näkökulmasta katsottuna.

Mitä teemme?

Julkaisemme vuosittain Sitran trendit -listausta, joka analysoi kullekin vuodelle tärkeitä, jo meneillään olevia suuria kehityssuuntia.

Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, näkemyserot ovat luonnollisia. Trendilistalla emme pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan pitkäjänteisen analyysin tuloksena oman tulkintamme tulevaisuuden kehityssuunnista, joiden uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Sitran megatrendilista ei ole akateemista tulevaisuudentutkimusta, vaan erilaisten visioiden, tulevaisuuskeskustelujen ja näkökulmien yhteen kokoamista yleistajuiseen ja käytettävään muotoon. Tärkeä osa megatrendityötä on ollut erilaisten ilmiöiden yhteen kokoaminen niiltä alueilta, joiden parissa Sitra ja sen asiantuntijat työskentelevät. Näihin näkökulmiin on tuotu syvyyttä hyödyntämällä megatrendeistä tehtyjä tulevaisuusraportteja, kansainvälisiä ja kansallisilla tilastoja, akateemista tutkimusta, uutisartikkeleita ja asiantuntijalausuntoja, kansallisen ennakointiverkoston työtä sekä luotaamalla erilaisia tulevaisuuskeskusteluja laajasti.

Mitä on saatu aikaan?

Sitran trendit -listausta on julkaistu vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Listan tueksi olemme tuottaneet vuosien varrella Power Point -esityksiä, videoita, korttipelejä, taustamuistioita – vaikka mitä. Viimeisintä trendilistaa on katsottu tähän mennessä yli 220 000 kertaa.

Toivomme, että megatrendien tarkastelusta on hyötyä ja iloa esimerkiksi päätöksentekijälle, journalistille, opiskelijalle, koululaiselle tai kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle. Sitran trendilista toimii oivana työkaluna ja keskustelupohjana toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi strategiatyön yhteydessä ja se on vapaasti kaikkien käytettävissä.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?