MEGATRENDIT

Sitran trendikatsaus esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä. Julkaisemme uuden päivityksen 2.1.2023. Julkistustilaisuus pidetään 12.1.

Megatrendit 2020

Mitkä kehityskulut vaikuttavat voimakkaimmin uuteen vuosikymmeneen? Minkälaisia jännitteitä eri trendien välillä on? Entä mitkä metatrendit läpileikkaavat kaikkia megatrendejä? Yksittäistä megatrendiä olennaisempaa on ymmärtää, mihin laajempaan kokonaisuuteen se liittyy ja miten se linkittyy muihin trendeihin. 

Megatrendit 2020: 

1)  Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire 

2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

3) Verkostomainen valta voimistuu 

4) Teknologia sulautuu kaikkeen 

5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa 

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia. Siksi hitaastikin etenevät, suuret muutoslinjat on pidettävä muistissa.

Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.

Sitran megatrendeissä nostetaan esiin näitä ilmiöitä ja niihin liittyviä Suomen kannalta tärkeitä tulevaisuuskeskusteluja ja polkuja. Työn tavoite on luoda pohja ja työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle maailman näkyvistä muutoksista, erityisesti Suomen näkökulmasta katsottuna.

Megatrendit 2020

Vuonna 2020 haluamme päivittää megatrendien kokonaiskuvaa Suomen näkökulmasta: mitkä kehityskulut vaikuttavat voimakkaimmin tulevaisuuteemme? Ja minkälaisia jännitteitä eri trendien välillä on? Jännitteet ovat juuri niitä muutoskohtia, joissa trendeihin on mahdollista vaikuttaa ja joista pitäisi nyt keskustella.

Nostamme viisi megatrendiä sekä niiden väliset jännitteet. Uutena esittelemme myös kolme metatrendiä eli kaikkia megatrendejä läpileikkaavia muutoksia.

Megatrendit 2020: 

1)  Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire 

2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

3) Verkostomainen valta voimistuu 

4) Teknologia sulautuu kaikkeen 

5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa 

Kokonaiskuva megatrendeistä

Aiemmat trendikatsaukset

Vuonna 2017 nostimme esiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelivät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä. Vuoden 2017 megatrendeihin voi tutustua täällä: Sitran Megatrendit 2017 käsittelevät työn murrosta, demokratian rapautumista ja talouden ahdinkoa.

Vuonna 2016 käsittelimme megatrendilistallamme ekologista kestävyyttä, teknologian nopeaa kehitystä ja epävarmaa maailmapoliittista tilannetta ja keskinäisriippuvuutta. Vuoden 2016 trendeihin voi tutustua täällä: Sitran trendilista vuodelle 2016 on valmistunut.

Sitran trendityö

Sitran trendikatsausta on julkaistu vuodesta 2011 lähtien. Katsauksen tueksi olemme tuottaneet vuosien varrella diaesityksiä, videoita, trendikortteja, työkalupakkeja, taustamuistioita – vaikka mitä.

Mahdollisia tulevaisuuksia on useita, ja näkemykset trendien merkityksestä ja vaikutuksista vaihtelevat. Trendilistalla emme pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan hyvin perustellun oman tulkintamme tulevaisuuden kehityssuunnista, joiden uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen, ja joista tulisi juuri nyt keskustella.

Sitran megatrendilista perustuu useaan lähteeseen. Siinä pyritään kokoamaan yhteen erilaisia visioita, tulevaisuusraportteja, tulevaisuuskeskusteluja ja näkökulmia yleistajuiseen ja käytettävään muotoon. Megatrendityössä hyödynnetään myös Sitran asiantuntijoiden osaamista, kansainvälisiä ja kansallisia tilastoja, akateemista tutkimusta, uutisartikkeleita ja asiantuntijalausuntoja sekä kansallisen ennakointiverkoston työtä.

Mitä sitten?

Toivomme, että megatrendien tarkastelusta on hyötyä ja iloa esimerkiksi päätöksentekijälle, journalistille, opiskelijalle, koululaiselle tai kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle. Sitran trendilista toimii oivana työkaluna ja keskustelupohjana toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi strategiatyön yhteydessä ja se on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Toivottavasti siis yhä useampi hyödyntää megatrendejä ja kehittää tulevaisuustaitoaan, kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä ottaa tulevaisuusvallan itselleen ja osallistuu tulevaisuudesta käytävään keskusteluun!

MATERIAALIT

Ota käyttöön!

Aiemmat megatrendikatsaukset

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?