archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Megatrendit 2017 käsittelevät työn murrosta, demokratian rapautumista ja talouden ahdinkoa

Suosittu megatrendilistamme saa jälleen jatkoa tänään julkistettavan tuhdin megatrendipaketin muodossa. Tämän vuotinen katsauksemme tulevaisuuden suuriin kehityssuuntiin nostaa esiin erityisesti pohjoismaihin vaikuttavia trendejä.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran tämän vuoden megatrendilistassa käsitellään tulevaisuutta kolmen trendin kautta:

  1. Työn ja toimeentulon arvoitus
  2. Edustuksellisen demokratian puhti hukassa
  3. Talous tienhaarassa

Vuosittain julkaistavassa trendilistassamme haluamme satavuotiaan Suomen kunniaksi nostaa esiin pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä Megatrendi Useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Megatrendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Avaa termisivu Megatrendi . Työ ja toimeentulo, demokratian murros ja talouden ahdinko ovat teemoja, jotka analyysimme mukaan ovat nimenomaan pohjoismaisen mallin tulevaisuuden ytimessä.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Megatrendit 2017 from Sitra the Finnish Innovation Fund

Tämän vuotinen tendikatsauksemme poikkea aiemmista siten, että se tarjoaa kustakin trendistä kaksi tai useamman kehityskulun.

Työelämän muuttuessa on mahdollista, että työtä on runsaasti ja kaikille riittää palkkatöitä. Toisaalta on mahdollista, että työtä löytyy vain harvoille ja vielä harvempi hyötyy sen tuloksista. Demokratia voi nousta uuteen kukoistukseen avoimena ja vuorovaikutuksellisena kansalaisosallistumisena teknologiaa hyödyntäen. Synkemmässä skenaariossa valta keskittyy yhä harvempien käsiin ja levottomuudet yltyvät. Talouden kehityksen osalta tärkeintä on pohtia: mitä lopulta ensisijaisesti tavoittelemme, talouskasvua vai hyvinvointia?

”Tulevaisuus riippuu paljon siitä, mihin suuntaan haluamme sitä viedä. Siksi halusimme tänä vuonna tuoda esiin erilaisia kehityskulkuja”, kommentoi Sitran johtava ennakointiasiantuntija Elina Kiiski Kataja.

Miksi ennakointitieto tulevaisuudesta on tärkeää?

”Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia. Siksi hitaastikin etenevät, suuret muutoslinjat on pidettävä muistissa”, muistuttaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.  Sitran megatrendeissä nostetaan esiin näitä ilmiöitä ja niihin liittyviä Suomen kannalta tärkeitä tulevaisuuskeskusteluja ja polkuja.

”Työn tavoite on luoda pohja ja työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle maailman näkyvistä muutoksista, erityisesti Suomen näkökulmasta katsottuna”, jatkaa Kiiski Kataja.

Katsauksia tulevaisuuteen jo vuodesta 2011

Sitran trendit -listausta on julkaistu vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Listan tueksi olemme tuottaneet vuosien varrella Power Point -esityksiä, videoita, korttipelejä, taustamuistioita – vaikka mitä. Viimeisintä trendilistaa on katsottu tähän mennessä lähes 250 000 kertaa. Tämän vuoden trendityö on kytköksissä Sitran Seuraava erä -visioprojektiin, jonka yhteydessä on tuotettu runsaasti kiinnostavaa ennakointimateriaalia tämän vuoden trendien aiheista.

Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, näkemyserot trendien sisällöstä ovat luonnollisia. Trendilistalla emme pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan pitkäjänteisen analyysin tuloksena oman tulkintamme tulevaisuuden kehityssuunnista, joiden uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Sitran megatrendilista ei ole akateemista tulevaisuudentutkimusta, vaan erilaisten visioiden, tulevaisuuskeskustelujen ja näkökulmien yhteen kokoamista yleistajuiseen ja käytettävään muotoon.

Toivomme, että megatrendien tarkastelusta on hyötyä ja iloa esimerkiksi päätöksentekijälle, journalistille, opiskelijalle, koululaiselle tai kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle. Sitran trendilista toimii oivana työkaluna ja keskustelupohjana toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi strategiatyön yhteydessä ja se on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Vuonna 2016 käsittelimme megatrendilistallamme ekologista kestävyyttä, teknologian nopeaa kehitystä ja epävarmaa maailmapoliittista tilannetta ja keskinäisriippuvuutta. Nämä megatrendit ovat globaaleja megatrendejä ja edelleen hyvin ajankohtaisia. Vuoden 2016 trendeihin voi tutustua täällä.

Mistä on kyse?