Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran trendilista vuodelle 2016 on valmistunut

Vuonna 2016 Sitran megatrendilistassa tarkastellaan maailman ja Suomen kehitystä kolmen suuren muutosvoiman kautta.

Test tubes

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia hahmottelevan Sitran megatrendilistan päivitystyö on valmistunut. Tämän kertaisen päivitystyön aikana esille nousivat vahvasti globaali kestävyyskriisi, teknologian kiihtyvä kehitys ja sen vaikutukset yhteiskuntaan sekä globaalin jännitteisen ja arkisen keskinäisriippuvuuden syventyminen.

Vuonna 2016 Sitran megatrendilistassa tarkastellaan maailman ja Suomen kehitystä kolmen suuren muutosvoiman kautta: kiihtyvällä tahdilla kehittyvän teknologian, globaalin ja arkisen keskinäisriippuvuuden sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvän kestävyyskriisin kautta. Näiden kolmen linssin läpi pohditaan erilaisia ilmiöitä kuten tulevaisuuden työelämää, taloutta ja elintapoja sekä sitä, mitä muutokset tarkoittavat yksilöiden, organisaatioiden ja erilaisten kansainvälisiä toimijoiden näkökulmasta.

Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia, ja siksi hitaastikin etenevät, suuret muutoslinjat on pidettävä muistissa. On helppo hautautua päälle kaatuvien ongelmien kanssa kamppailuun, mutta jotta voisimme olla edelläkävijöitä, pitäisi meidän pystyä katsomaan myös tulevaisuuteen ja ennakoida yhteiskuntamme kehitystä globaalissa muuttuvassa ympäristössä.

Viitteitä suurista muutosilmiöistä on nähtävissä jo tänä päivänä. Teknologian murros näkyy arjessamme yhä enemmän esimerkiksi älykkäinä laitteina tai älykkäänä liikenteenä. Kestävyyskriisin kanssa kamppaileva globaali, keskinäisriippuvainen yhteisömme on kuin onkin kykenevä suuriin muutoksiin: Pariisin ilmastosopimus on tästä hyvä esimerkki. Maailman valtasuhteissa tapahtuu painopisteiden muuttumista uusien allianssien ja vapaakauppa-alueiden muotoutumisen tahtiin jo nyt.

Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, näkemyserot ovat luonnollisia. Trendilistalla emme pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan pitkäjänteisen analyysin tuloksena oman tulkintamme tulevaisuuden suurista kehityssuunnista, joiden uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Sitran megatrendilista ei ole akateemista tulevaisuudentutkimusta, vaan erilaisten visioiden, tulevaisuuskeskustelujen ja näkökulmien yhteen kokoamista yleistajuiseen ja käytettävään muotoon. Tärkeä osa megatrendityötä on ollut erilaisten ilmiöiden yhteen kokoaminen niiltä alueilta, joiden parissa Sitra ja sen asiantuntijat työskentelevät. Näihin näkökulmiin on tuotu syvyyttä hyödyntämällä megatrendeistä tehtyjä tulevaisuusraportteja, kansainvälisiä ja kansallisilla tilastoja, akateemista tutkimusta, uutisartikkeleita ja asiantuntijalausuntoja, kansallisen ennakointiverkoston työtä sekä luotaamalla erilaisia tulevaisuuskeskusteluja laajasti.

Toivomme, että megatrendien tarkastelusta on hyötyä ja iloa esimerkiksi päätöksentekijälle, journalistille, opiskelijalle, koululaiselle tai kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle. Sitran trendilista toimii oivana työkaluna ja keskustelupohjana toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi strategiatyön yhteydessä. Sitran trendilista on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Keskustelemme ilomielin kaikkiin trendilistaan ja sen työprosessiin liittyvistä kysymyksistä. Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Megatrendilistan pääviestit kalvosettinä löytyvät alta.

Tutustu myös taustamuistioon trendeistä:

Elina Kiiski Kataja
Megatrendit 2016 – Tulvaisuus tapahtuu nyt
ISBN 978-951-563-955-4 (PDF)
Lataa muistio täältä

Lisätietoja: www.sitra.fi/megatrends

Ota yhteyttä
 
Elina Kiiski Kataja

Teema

Uudistumiskyky

Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat arkemme vauhdilla. Siksi myös yhteiskunnan rakenteiden ja käyttämiemme palvelujen tulee uudistua. Tähän tarvitsemme uudenlaisia, luottamukseen perustuvia kumppanuuksia, yhteisiä, tietoon perustuvia tavoitteita ja ihmisten osallisuuden vahvistamista. Uudistumiskyky-teema työskentelee näiden tavoitteiden puolesta.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?