KESTÄVÄN TALOUSPOLITIIKAN JOHTAMISKOULUTUS

Miten talouspolitiikkaa johdetaan siten, että seuraavillekin sukupolville riittää? Kestävän talouspolitiikan koulutus kannustaa uuteen johtajuuteen.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

Haluatko sinäkin oppia kestävästä talouspolitiikasta? Tai tunnetko jonkun, kenen ehdottomasti pitäisi päästä mukaan kurssille? Ilmianna itsesi tai kollegasi!

MISTÄ ON KYSE?

Yhteiskunnassa käytävä talouskeskustelu painottuu usein taloudellisen kestävyyden haasteisiin, euro-alueen tulevaisuuteen ja julkisen talouden velkaantumiseen. Nykypäivän yhteiskunnalliset haasteet ovat kuitenkin luonteeltaan niin monimutkaisia ja systeemisiä, ettei niitä ratkaista kestävästi vain talouden näkökulmasta. Jotta tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, tulee talouden tuottaa hyvinvointia maapallon rajoissa.

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus yhdistää arjen hyvinvoinnin, talouden realiteetit ja maapallon reunaehdot pitkäjänteiseen päätöksentekoon, kehittämiseen sekä monimutkaisen maailman vaatimaan uuteen johtajuuteen.

Mitä teemme?

Järjestämme yhteiskunnan eri alojen päättäjille kaksi kestävän talouspolitiikan johtamiskurssia vuodessa.

Kursseilla opitaan, miten talouspolitiikkaa Suomessa johdetaan ja miten kestävää kehitystä edistetään talouspolitiikan keinoin. Koulutus perustuu jaettuun asiantuntemukseen ja yhdessä oppimiseen. Sen ytimessä on strategista poliittista päätöksentekoa simuloiva harjoitustyö, jonka toimeksiantajana on tänään syntyvä lapsi. Millaiset päätökset takaavat, että tämä lapsi pääsee nauttimaan yhteiskunnan mahdollistamasta kestävästä hyvinvoinnista täyttäessään 18 vuotta 2030-luvulla?

Koulutus hyödyntää Sitran aikaisempien maineikkaiden talouspolitiikkakurssien parhaita toimintamalleja. Kukin kurssi koostuu orientaatiosta, kolmesta valinnaisesta puolen päivän luokkaretkestä ja kahdesta kolmen päivän koulutusjaksosta. Koulutuksen juju on mahdollisimman monipuolinen ja moniääninen osallistujakaarti.

Tausta-aineistoksi olemme koonneet Kohti kestävää taloutta – 10 teesiä -kokonaisuuden.

#kestävätalous

Miten mukaan?

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua kurssille tai ehdottaa toista henkilöä osallistujaksi. Kullekin kurssille kutsutaan kerrallaan noin 30 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta.

Missä mennään?

Neljästoista kurssi järjestettiin syksyllä 2019. Koronapandemian takia keväälle 2020 suunniteltu kurssi on siirretty syksyyn.

Mitä on saatu aikaan?

Ensimmäisen pilottikurssin lisäksi olemme järjestäneet 14 kurssia, joille on osallistunut vajaat 400 eri aiheiden asiantuntijaa. Tiiviiden kurssien aikana noin 30 kurssilaista kerrallaan on paneutuntut kestävän talouspolitiikan reunaehtoihin luentojen, keskustelujen ja harjoitusten avulla. Kukin kurssi on vuorollaan muodostanut hallituksen ja laatinut hallitusohjelman saatujen eväiden pohjalta. Tiivis työskentely on hitsannut kurssilaiset ponnistelemaan kohti yhteistä tavoitetta. Faktatiedon lisäksi kurssien arvokasta antia ovat monia eri aloja edustavat kurssilaiset, joista jokainen tuo oman näkökulmansa yhteisiin pohdintoihin.

Kestävän talouspolitiikkakoulutuksen käyneet kuuluvat Sitran koulutuksen alumneihin, joille järjestämme pari kertaa vuodessa tapahtumia ajankohtaisista aiheista.

Kurssimatrikkeli

Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit ovat koonneet merkittävän joukon suomalaisia pohtimaan kestävän talouden reunaehtoja ja mahdollisuuksia. Pilottikurssin ja 13 järjestetyn kurssin tiedot löytyvät alta.

KURSSIT JA TÄYDENNYSKOULUTUKSET

1 + 14 kurssia.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?