KESTÄVÄ TALOUSPOLITIIKKA

Miten talouspolitiikkaa johdetaan siten, että seuraavillekin sukupolville riittää? Kestävän talouspolitiikan koulutus kannustaa uuteen johtajuuteen.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

MISTÄ ON KYSE?

Yhteiskunnassa käytävä talouskeskustelu painottuu tällä hetkellä erityisesti taloudellisen kestävyyden haasteisiin, euro-alueen tulevaisuuteen ja julkisen talouden velkaantumiseen. Nykypäivän yhteiskunnalliset haasteet ovat kuitenkin luonteeltaan niin monimutkaisia ja systeemisiä, ettei niitä ratkaista kestävästi vain talouden näkökulmasta. Jotta tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, tulee talouden tuottaa hyvinvointia maapallon rajoissa.

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus yhdistää arjen hyvinvoinnin, talouden realiteetit ja maapallon reunaehdot pitkäjänteiseen päätöksentekoon, kehittämiseen sekä monimutkaisen maailman vaatimaan uuteen johtajuuteen.

Mitä teemme?

Järjestämme yhteiskunnan eri alojen päättäjille kaksi kestävän talouspolitiikan johtamiskurssia vuodessa.

Kursseilla opitaan, miten talouspolitiikkaa Suomessa johdetaan ja miten kestävää kehitystä edistetään talouspolitiikan keinoin. Koulutus perustuu jaettuun asiantuntemukseen ja yhdessä oppimiseen. Sen ytimessä on strategista poliittista päätöksentekoa simuloiva harjoitustyö, jonka toimeksiantajana on tänään syntyvä lapsi. Millaiset päätökset takaavat, että tämä lapsi pääsee nauttimaan yhteiskunnan mahdollistamasta kestävästä hyvinvoinnista täyttäessään 18 vuotta 2030-luvulla?

Koulutus hyödyntää Sitran aikaisempien maineikkaiden talouspolitiikkakurssien parhaita toimintamalleja. Kukin kurssi koostuu orientaatiosta, kolmesta valinnaisesta puolen päivän luokkaretkestä ja kahdesta kolmen päivän koulutusjaksosta. Koulutuksen juju on mahdollisimman monipuolinen ja moniääninen osallistujakaarti.

Tausta-aineistoksi olemme koonneet Kohti kestävää taloutta – 10 teesiä -kokonaisuuden.

#kestävätalous

Miten mukaan?

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua kurssille tai ehdottaa toista henkilöä osallistujaksi. Kullekin kurssille kutsutaan kerrallaan noin 30 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta.

Missä mennään?

Neljästoista kurssi pidetään syksyllä 2019.

Mitä on saatu aikaan?

Ensimmäinen kurssi käynnistyi toukokuussa 2013, ja jo noin 300 päättäjää on käynyt läpi koulutuksen. Tarkempaa tietoa kurssimatrikkelista.

 

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?