Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus

Miten talouspolitiikkaa johdetaan siten, että seuraavillekin sukupolville riittää? Kestävän talouspolitiikan koulutus kannustaa uuteen johtajuuteen.

Ajankohtaista

Uusinta uutta kestävästä talouspolitiikasta.

Kiinnostuitko?

Oletko päättäjä, yhteiskunnallinen vaikuttaja tai muutoksentekijä? Haluatko oppia kestävästä talouspolitiikasta? Tai tunnetko jonkun, kenen ehdottomasti pitäisi päästä mukaan kurssille? Ilmianna itsesi tai kollegasi!

Mistä on kyse?

Yhteiskunnassa käytävä talouskeskustelu painottuu usein taloudellisen kestävyyden haasteisiin, Euroopan tulevaisuuteen ja julkisen talouden velkaantumiseen. Nykypäivän yhteiskunnalliset haasteet ovat kuitenkin luonteeltaan niin monimutkaisia ja systeemisiä, ettei niitä ratkaista kestävästi vain talouden näkökulmasta.

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus yhdistää arjen hyvinvoinnin, talouden realiteetit ja maapallon reunaehdot pitkäjänteiseen päätöksentekoon, kehittämiseen sekä monimutkaisen maailman vaatimaan uuteen johtajuuteen.

Mitä teemme?

Järjestämme yhteiskunnan eri alojen päättäjille kaksi kestävän talouspolitiikan johtamiskurssia vuodessa.

Kursseilla opitaan, miten talouspolitiikkaa Suomessa johdetaan ja miten kestävää kehitystä edistetään talouspolitiikan keinoin. Koulutus perustuu jaettuun asiantuntemukseen ja yhdessä oppimiseen. Koulutuksen tärkeintä antia on strategista poliittista päätöksentekoa simuloiva harjoitustyö, jonka toimeksiantajana on tänään syntyvä lapsi.

Millaiset päätökset takaavat, että tämä lapsi pääsee nauttimaan yhteiskunnan mahdollistamasta kestävästä hyvinvoinnista täyttäessään 18 vuotta 2040-luvulla?

Koulutus hyödyntää Sitran aikaisempien maineikkaiden talouspolitiikkakurssien parhaita toimintamalleja. Kukin kurssi koostuu orientaatiosta, kolmesta valinnaisesta puolen päivän luokkaretkestä ja kahdesta kolmen päivän koulutusjaksosta. Koulutuksen juju on mahdollisimman monipuolinen ja moniääninen osallistujakaarti.

Tausta-aineistoksi olemme koonneet Talous tulevaisuuden palveluksessa -julkaisun, joka otettiin käyttöön syksyllä 2020. #KestäväTalous

Miten mukaan?

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua kurssille tai ehdottaa toista henkilöä osallistujaksi. Kullekin kurssille kutsutaan noin 30 osallistujaa, päättäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia eri sektoreilta.

Missä mennään?

Kahdeksastoista kurssi päättyi marraskuussa 2022 ja 19. kurssi alkaa maaliskuussa 2023. 

Mitä on saatu aikaan?

Ensimmäisen pilottikurssin lisäksi olemme järjestäneet 18 kurssia, joille on osallistunut yli 500 päättäjää ja vaikuttajaa. Kurssien aikana noin 30 kurssilaista kerrallaan on paneutuntut kestävän talouspolitiikan reunaehtoihin luentojen, keskustelujen ja harjoitusten avulla. Kukin kurssi on vuorollaan muodostanut hallituksen ja laatinut hallitusohjelman saatujen eväiden pohjalta.

Tiivis työskentely on hitsannut kurssilaiset ponnistelemaan kohti yhteistä tavoitetta. Faktatiedon lisäksi kurssien arvokkainta ydintä ovat monia eri aloja edustavat kurssilaiset, joista jokainen tuo oman näkökulmansa yhteisiin pohdintoihin.

Kestävän talouspolitiikkakoulutuksen käyneet kuuluvat Sitran koulutuksen alumneihin, joille järjestämme pari kertaa vuodessa tapahtumia ajankohtaisista aiheista.

Kurssimatrikkeli

Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit ovat koonneet merkittävän joukon suomalaisia pohtimaan kestävän talouden reunaehtoja ja mahdollisuuksia. Löydät kurssien tiedot ja osallistujat alta.

Ota yhteyttä

Olemme tukenasi, ole yhteydessä.

Mistä on kyse?