KOULUTUS

Sitran yhteiskunnallinen koulutus kokoaa päättäjät ja muutoksentekijät tekemään huomisen menestyvää Suomea yhdessä. Tavoitteenamme on, että muutoksentekijöiden kyky ja halu sekä mahdollisuudet rakentaa kestävää tulevaisuutta kasvavat.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Mistä on kyse?

Sitran yhteiskunnallinen koulutus vahvistaa päättäjien ja muutoksentekijöiden halua, kykyä rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä. Strategisena tavoitteenamme on, että suomalaisen yhteiskunnan muutoskyky sekä kyky yhteistoimintaan kasvavat. Kohderyhmiämme ovat päättäjät ja kaikki muutosta tekevät toimijat.

Sitran koulutus vahvistaa yhteiskunnan muutoskykyä

Sitran koulutuksen strateginen vaikuttavuustavoite on vahvistaa yhteiskunnan muutoskykyä sekä kasvattaa ihmisten halua ja kykyä yhteistoimintaan. Koulutuksissamme haluamme saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja, muun muassa laadukkaan fasilitoinnin keinoin.

Luomme:

Sitran pysyvää koulutustoimintaa ovat Sitra Lab -tulevaisuuslaboratorio, Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus ja koulutuksen alumnitoiminta. Koulutuksen lisäksi kokoamme ja kehitämme muutoksen menetelmiä ja työkaluja kaikkien muutoksentekijöiden käyttöön.

Sitra Lab -tulevaisuuslaboratorio

Sitra Lab on tulevaisuuslaboratorio muutoksentekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia ja rakentaa yhteiskunnallista muutosta kokeilujen ja systeemiajattelun keinoin. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus

Monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat haastavat uudistamaan myös julkista taloutta. Sitra on vuodesta 2013 lähtien järjestänyt Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutusta noin 430 vaikuttajalle ja päätöksentekijälle. Korkealuokkaisessa  koulutuksessa arjen hyvinvointi, talouden realiteetit ja maapallon ekologiset reunaehdot yhdistyvät pitkäjänteiseen päätöksentekoon ja uuteen johtajuuteen.

Kurssilla opitaan, miten talouspolitiikkaa Suomessa johdetaan ja miten kestävyyttä edistetään talouspolitiikan keinoin. Koulutus kokoaa kahdesti vuodessa yhteen 30 päättäjää ja muutoksentekijää yhteiskunnan eri sektoreilta. Osallistujilla on tilaa pohtia suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ja kipukohtia.

Koulutus ja aiheet

Yhteiskunnallisen koulutuksen koulutusohjelmat ja aiheet

Hankkeet

Menneitä ja tulevia.

Mitä on saatu aikaan?

Yhteiskunnallisen koulutuksen koulutusohjelmissa on tuotu yhteen ihmisiä ja toimijoita, jotka eivät muuten olisi kohdanneet. Osallistujat ovat löytäneet yhdessä uusia näkökulmia monimutkaisiin ongelmiin ja oppineet uutta. Tuloksena on käytännön kokeiluja, työkaluja ja oppaita, joiden avulla on ratkaistu eri teemoihin liittyviä ongelmia. Aineistoja on käytetty päätöksenteon tukena esimerkiksi Suomen hallitusohjelman rakentamisessa.

Julkishallinnon johtamiskoulutus tähtäsi edistämään julkisen hallinnon tulevaisuusorientoituneempaa otetta ja keskinäistä yhteistyötä. Asiakaslähtöinen ajattelu ja tiedon entistä parempi hyödyntäminen päätöksenteossa ovat koulutuksen ytimessä. Koulutusohjelma toteutettiin vuosina 2017–2018 ylimmän virkamiesjohdon koulutuksena ja sitä tukevana neuvonta- ja kokeilutoimintana.

Ratkaisu 100 -haastekilpailussa kilpailutiimit etsivät ratkaisuja siihen, miten osaaminen saadaan paremmin käyttöön kansainvälistyvässä maailmassa. Haaste valittiin avoimella ideahaulla ja yleisöäänestyksellä yhdessä suomalaisten kanssa vuoden 2016 aikana, minkä jälkeen kuka tahansa saattoi hakea mukaan kisaan. Kilpailun päätteeksi voittajat saivat ratkaisunsa toteuttamiseen miljoona euroa. Vuosina 2016-2017 järjestetty kilpailu oli osa satavuotiaan Suomen ja 50-vuotiaan Sitran juhlavuotta 2017.

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta 2016-2017. Työskentelyn tuloksena muodostettiin uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa.

Vuosina 2010–2015 Sitran järjestämät Elinvoima-foorumit kokosivat yhteen yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Viisi foorumia käsitteli työtä, demokratiaa, taloutta, turvallisuutta ja koulutusta. Osallistujat etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia muutoksia Suomessa olisi kuhunkin teemaan liittyen tehtävä.

Julkaisut

Sukella syvemmälle aiheisiin.

Sitran yhteiskunnallinen koulutus yhdistää muutoksentekijöitä kehittämään huomisen huomisen kestävää Suomea yhdessä.
Koulutuksemme alumni, tule mukaan alumnitapaamisiin!

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan.