KOULUTUS

Sitran yhteiskunnallinen koulutustoiminta kokoaa muutoksentekijöitä kehittämään huomisen menestyvää Suomea yhdessä.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Koulutusohjelmat

Näissä tehdään muutosta yhdessä.

Hankkeet

Menneitä ja tulevia.

Mistä on kyse?

Menestys edellyttää jatkuvaa oppimista. Siksi Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Mitä teemme?

Sitralla on sekä pysyvää koulutustoimintaa että määräaikaisia projekteja. Pysyvää koulutustoimintaa ovat Sitra Lab, Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus ja koulutuksen alumnitoiminta. Tällä hetkellä kokoamme ja kehitämme muutoksen menetelmiä ja työkaluja kaikkien muutoksentekijöiden käyttöön.

Sitra Lab on paikka näkijöille ja tekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia ja rakentaa yhteiskunnallista muutosta. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus yhdistää arjen hyvinvoinnin, talouden realiteetit ja maapallon reunaehdot pitkäjänteiseen talouspoliittiseen päätöksentekoon, kehittämiseen sekä monimutkaisen maailman vaatimaan uuteen johtajuuteen. Koulutus kokoaa kahdesti vuodessa yhteen 30 päättäjää ja muutoksentekijää yhteiskunnan eri sektoreilta ja antaa heille tilaa pohtia suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ja kipukohtia.

Edistämme yhdessä ajattelun ja kehittämisen ilosanomaa myös tukemalla yhteiskunnallisia toimijoita dialogisten menetelmien käyttöönotossa. Toteutamme myös Sitran Osaamisen aika -avainaluetta, jossa Sitran roolina on toimia riippumattomana sillanrakentajana elinikäisen oppimisen politiikan mahdollistamiseksi.

Mitä on saatu aikaan?

Ohjelmissa on kyetty tuomaan yhteen erilaisia tahoja, jotka eivät muuten olisi kohdanneet. Yhdessä osallistujat ovat löytäneet uusia näkökulmia monimutkaisiin ongelmiin ja oppineet uutta.

Tuloksena on syntynyt myös käytännön kokeiluja, työkaluja ja oppaita, joiden avulla on pyritty ratkaisemaan kuhunkin teemaan liittyviä ongelmia. Materiaaleja on käytetty päätöksenteon tukena muun muassa Suomen hallitusohjelman rakentamisessa.

Julkishallinnon johtamiskoulutus tähtäsi edistämään julkisen hallinnon tulevaisuusorientoituneempaa otetta ja keskinäistä yhteistyötä. Asiakaslähtöinen ajattelu ja tiedon entistä parempi hyödyntäminen päätöksenteossa ovat koulutuksen ytimessä. Koulutusohjelma toteutettiin vuosina 2017 – 2018 ylimmän virkamiesjohdon koulutuksena ja sitä tukevana neuvonta- ja kokeilutoimintana.

Ratkaisu 100 -haastekilpailussa kilpailutiimit etsivät ratkaisuja siihen, miten osaaminen saadaan paremmin käyttöön kansainvälistyvässä maailmassa. Haaste valittiin avoimella ideahaulla ja yleisöäänestyksellä yhdessä suomalaisten kanssa vuoden 2016 aikana, minkä jälkeen kuka tahansa saattoi hakea mukaan kisaan. Kilpailun päätteeksi voittajat saivat ratkaisunsa toteuttamiseen miljoona euroa. Vuosina 2016-2017 järjestetty kilpailu oli osa satavuotiaan Suomen ja 50-vuotiaan Sitran juhlavuotta 2017.

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta 2016-2017. Työskentelyn tuloksena muodostettiin uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa.

Vuosina 2010–2015 Sitran järjestämät Elinvoima-foorumit kokosivat yhteen yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Viisi foorumia käsitteli työtä, demokratiaa, taloutta, turvallisuutta ja koulutusta. Osallistujat etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia muutoksia Suomessa olisi kuhunkin teemaan liittyen tehtävä.

Julkaisut

Sukella syvemmälle aiheisiin.

Sitran yhteiskunnallinen koulutus kokoaa muutoksentekijöitä kehittämään huomisen menestyvää Suomea yhdessä.
Koulutuksemme alumni, tule mukaan alumnitapaamisiin!

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan.