KOULUTUS

Sitran koulutukset vahvistavat päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä ja halua rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä. Kutsumme sinut mukaan!

Ajankohtaista

Näistä puhutaan nyt.

Haku

Etsimme tiimejä kehittämään luonnon kannalta kestäviä arjen ratkaisuja – hae mukaan Sitra Labiin!

Haku

Etsimme tiimejä kehittämään dataa hyödyntäviä palveluita – hae mukaan Sitra Labiin!

sivut

Muutospeli – yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan luomista varten

uutiset

EU-koulutus haastaa päättäjiä pohtimaan unionin tulevaisuutta

Nainen katsoo sanomalehdestä käärityllä kaukoputkella kohti EU:n tähti-logoa
uutiset

Suomen mediassa olisi tilaa eteenpäin katsovalle EU-uutisoinnille – Sitra selvitti miten Euroopan unionista kirjoitetaan ja keskustellaan

Puheenvuoro

Kuka katsoisi EU-politiikan isoa kuvaa? 

Käsi pitää kylttiä jossa lukee: Euroopan unioni suomalaisessa mediassa - aihe- ja keskusteluanalyysi
julkaisut

Euroopan unioni suomalaisessa mediassa – aihe- ja keskusteluanalyysi

Maapallo, nainen ja muita talouteen liittyviä asioita
uutiset

Kestävän talouspolitiikan kurssi 21 alkaa

julkaisut

EU kriisien aikakaudella

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024-2029

Puheenvuoro

Mitä jos datamme olisi lämmintä? 

Haku

Etsimme tiimejä kehittämään dataa hyödyntäviä palveluita – hae mukaan Sitra Labiin!

artikkelit

”EU on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan” – Sitran johtamiskurssin käyneet peräänkuuluttavat yhtenäistä vaikuttamista EU-asioihin

Nainen somettaa valtioneuvoston linnan äärellä
artikkelit

Tällainen on ministerin somepäivä vuonna 2041

Mies-juoksee-puhelin-kädessä
artikkelit

Kestävän talouden täydennyskoulutus: Mikä muuttui 10 vuodessa?

timo miettinen,voikukka ja EU:n tähti
Haastattelu

Miksi EU:n tulevaisuudesta pitää puhua, Eurooppa-tutkija Timo Miettinen?

Työn tulokset

Muutoskykyjen oppiminen herätti innostusta, toivoa ja toimijuutta

EU themes nature, energy and a a star
uutiset

Sitra käynnistää uuden koulutuksen päättäjille – tavoitteena vahvistaa EU-osaamista Suomessa

uutiset

Kestävän talouspolitiikan 20. johtamiskurssi käynnistää Sitran koulutussyksyn

Koulutusohjelmat

Sitra kouluttaa muutokseen.

Maapallo, nainen ja muita talouteen liittyviä asioita
aiheet

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus

Maapallo ja EU-koulutuksen visu
aiheet

Euroopan unionin tulevaisuuden johtamiskoulutus

Petrimalja, jonka ympärillä sateenkaaren värit ja joukko iloisia ihmisiä.
aiheet

Sitra Lab

Julkaisut

Sukella syvemmälle aiheisiin.

julkaisut

EU kriisien aikakaudella

julkaisut

Talous tulevaisuuden palveluksessa

Käsi pitää kylttiä jossa lukee: Euroopan unioni suomalaisessa mediassa - aihe- ja keskusteluanalyysi
julkaisut

Euroopan unioni suomalaisessa mediassa – aihe- ja keskusteluanalyysi

julkaisut

EU kriisien aikakaudella

Julkaisun kansi
julkaisut

Haastelähtöisen innovaatiopolitiikan käytännöt: Haasteen määrittely, toimeenpano, arviointi ja rahoitus

julkaisut

Demokratian puolustusdialogit

Nainen tukka tulessa
julkaisut

Yhteiskunnallinen keskustelunavaus: Loikka muutoskykyyn vie kriiseistä luottamustietoisuuteen

julkaisut

Poikkeusajan dialogit

julkaisut

Kohti viheliäisten ongelmien ratkaisemista – ongelman monipuolinen ymmärrys ja yhteinen suunta monialaisissa tiimeissä

julkaisut

Ratkaisu 100 -haastekilpailun vaikutukset kolme vuotta myöhemmin

julkaisut

Talous tulevaisuuden palveluksessa

julkaisut

Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa

Pizzademokratia-muistion kansi
julkaisut

Nuorten demokratiaa ja osallisuutta vahvistamassa

kuvituskuva, ihmisiä ja labteksti
julkaisut

Seitsemän oppituntia nuorten osallisuudesta

julkaisut

Kohtaamisia tulevaisuuslaboratoriossa

Käsi pitää julkaisua
julkaisut

Erätauko-kouluttajan opas

julkaisut

Dialogia!

julkaisut

Haastekilpailut yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottajina: Case Ratkaisu 100

Mistä on kyse?

Tulevaisuuskeskustelu Suomessa on kapeaa, eikä kytkeydy riittävästi päätöksentekoelimiin ja arjen valintoihin. Se vaikeuttaa reilun, kestävän ja innostavan tulevaisuuden rakentamista.

Toimintaympäristö on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi ja ennalta-arvaamattomaksi. Ongelmia ratkotaan edelleen siiloissa ja erilaiset jakolinjat ovat syventyneet entisestään. Yhteiskunnallisten uudistusten tekeminen on vaikeaa.

Monimutkaisia ongelmia ei kukaan ratkaise yksin. Sitra tukee päättäjiä ja muutoksentekijöitä yhteisen tilannekuvan rakentamisessa ja edesauttaa tapoja tunnistaa ja tarttua keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin yhdessä.

Mitä käytännössä?

Perinteisen kouluttamisen sijaan luomme monitieteisiä ja -alaisia oppimisympäristöjä, tilanteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun, oppimisen ja kehittämisen.  

Järjestämme vuodessa kaksi Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutusta ja EU:n tulevaisuuden johtamiskoulutusta. Kurssit tarjoavat monipuolisen ja moniäänisen oppimisympäristön, jossa osallistujat voivat yhdessä rakentaa ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin

Kokeilemme ja kehitämme, eli vauhditamme yhteiskunnallisia muutoksia käytännön kokeiluilla ja eri toimijoita yhteen tuomalla yhdessä Sitran teemojen kanssa. Sitran oma tulevaisuuslaboratoriossa Sitra Labissä kokeillaan ja kehitetään käytännön ratkaisuja kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin.

Mitä on saatu aikaan?

Tuloksena syntyy uutta ajattelua, ymmärrystä, kyvykkyyttä ja uusia verkostoja sekä ratkaisuja.

Vuodesta 2013 järjestettyihin Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksiin on osallistunut jo yli 500 päättäjää.

Sitran matka yhteiskunnallisena kouluttajana alkoi 1977, kun Sitran perustamisesta oli kulunut kymmenen vuotta. Koulutus käynnistettiin aikana, jolloin Suomen teollisuustuotanto jatkoi nollakasvulinjalla, markka devalvoitiin ja kansainvälinen öljykriisi painoi päälle. Tarve tuoda päättäjiä yhteen talouspolitiikan äärelle oli ilmeinen.

Taustalla vaikutti ns. Korpilammen henki. Kurssit tähtäsivät paitsi taloudellisen näkökulman avartamiseen, myös taloudellisten päätösten teossa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen. Oleellisen tiedon lisäksi kursseilla painotettiin alusta lähtien käytännöllisiä valmiuksia talouspoliittisten ongelmien ratkaisuun.

70–90-luvuilla vaikuttajille ja päätöksentekijöille rakennettujen talouspolitiikkakurssien painopiste oli talous- ja finanssipolitiikan johtamisessa. Vuoteen 2005 mennessä oli ehditty järjestää 63 kurssia ja kouluttaa 2 000 päättäjää.

2013 alkoi talouspolitiikkakurssien uusi vaihe, jossa keskityttiin kestävän talouspolitiikan johtamiseen. Näkökulmaksi tuli, miten yhdistää hyvinvoinnin ja talouden realiteetit sekä maapallon reunaehdot päätöksentekoon ja monimutkaisen maailman vaatimaan johtajuuteen.

Syksyllä 2023 käynnistyi uusi, EU:n tulevaisuuden johtamisen koulutus.

Vuosina 2017–2018 toteutettu julkishallinnon johtamiskoulutus tähtäsi edistämään julkisen hallinnon tulevaisuusorientoituneempaa otetta ja keskinäistä yhteistyötä. Asiakaslähtöinen ajattelu ja tiedon entistä parempi hyödyntäminen päätöksenteossa olivat koulutuksen ytimessä. Koulutusohjelma oli suunnattu ylimmälle virkamiesjohdolle

Ratkaisu 100 -haastekilpailussa kilpailutiimit etsivät ratkaisuja siihen, miten osaaminen saadaan paremmin käyttöön kansainvälistyvässä maailmassa. Haaste valittiin avoimella ideahaulla ja yleisöäänestyksellä yhdessä suomalaisten kanssa vuoden 2016 aikana, minkä jälkeen kuka tahansa saattoi hakea mukaan kisaan. Kilpailun päätteeksi voittajat saivat ratkaisunsa toteuttamiseen miljoona euroa. Vuosina 2016–2017 järjestetty kilpailu oli osa satavuotiaan Suomen ja 50-vuotiaan Sitran juhlavuotta 2017.

Vuosina 2010–2015 Sitran järjestämät Elinvoima-foorumit kokosivat yhteen yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Viisi foorumia käsitteli työtä, demokratiaa, taloutta, turvallisuutta ja koulutusta. Osallistujat etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia muutoksia Suomessa olisi kuhunkin teemaan liittyen tehtävä.

Kiinnostuitko?

Koulutuksissamme ollut alumni, tule mukaan tapaamisiin! Muutoksentekijä, liity Muutoksentekijöiden FB-ryhmään.

Päättyneitä hankkeita

hankkeet

Poikkeusajan dialogit

hankkeet

Muutoksentekijöiden kartoitus

hankkeet

Innovaatioportfoliot

Hankkeet

Kokeilut SenseMaker-työkalulla

Ota yhteyttä

Muutososaaminen mielessä? Rohkeasti vaan.

ihmiset
Päivi Hirvola
Johtaja, Koulutus
ihmiset
Kirsi Hanhisalo
Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Jonna Heliskoski
Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Marja Kuukasjärvi
Koulutuskoordinaattori, Koulutus
ihmiset
Hannele Laaksolahti
Johtava asiantuntija, Koulutus
ihmiset
Anna-Leena Mansikkala
Projektiassistentti
ihmiset
Riikka Marjamäki
Johtava asiantuntija, Koulutus
ihmiset
Kalle Nieminen
Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus
Jaakko Porokuokka
ihmiset
Jaakko Porokuokka
Asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Katri Rantala
Koulutuskoordinaattori
ihmiset
Saara Saarinen
Johtava asiantuntija, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus
ihmiset
Lisbeth Strömberg
Projektikoordinaattori, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Lea Kurki
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet