KOULUTUS

 Kutsumme kaikki mukaan tekemään huomisen menestyvää Suomea yhdessä. Tavoitteemme on, että muutoksentekijöiden kyky ja halu sekä mahdollisuudet rakentaa kestävää tulevaisuutta kasvavat.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Mistä on kyse?

Toimintaympäristö, jossa elämme arkeamme, harrastamme, teemme työtämme ja kasvatamme lapsiamme, on monella tavalla aiempaa kompleksisempi.

Hyvää on se, että meillä on ihmisinä ja yhteiskuntana erinomaiset mahdollisuudet käyttää uusimpia ja vaikuttavimpia lähestymistapoja sekä kyvykkyyksiä kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.  

Sitran tavoitteena on, että yhä useampi tulevaisuuteen katsova ja muutosta miettivä tai jo tekevä suomalainen muutoksentekijä on voinut kehittää osaamistaan ja tunnistanut toimijuutensa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Yhteiskuntamme muutoskykyä on vahvistettava ennakoivasti, tietoisesti ja vaikuttavasti.

Toivomme,että vuonna 2025 yhä useammalla yksilöllä ja yhteisöllä on kykyä, halua ja mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden ratkaisemiseen yhdessä. Koska kukaan ei ratkaise systeemisiä haasteita yksin, teemme muutosta yhdessä muutoksentekijöiden kanssa.

Kohderyhmiämme ovat päättäjät sekä kaikki muutokysymysten kanssa painivat muutoksentekijät.

Muutososaaminen syntyy yhdessä ajattelusta

Tavoitteenaan kestävä ja reilu tulevaisuus, Sitra on tuonut yhteen yhteen suomalaisia päättäjiä ja muutoksentekijöitä jo lähes 40 vuoden ajan.

Luomme monitieteisiä ja -alaisia oppimisympäristöjä, tilanteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun, oppimisen ja kehittämisen.   

Koulutuksissa ja muutosprosesseissamme vahvistetaan suomalaisten muutososaamista ja -kykyjä, tulevaisuudessa aivan olennaisia tietoja ja taitoja.

Käytännössä muutososaamista vahvistetaan kahden eri kokonaisuuden alla:

Sitran pysyvään koulutustoimintaan kuuluu Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus ja koulutuksiiimme aiemmin osallistuneiden alumnitoiminta. Vuonna 2023 käynnistyy myös päättäjien ja vaikuttajien EU-vaikuttamiseen keskittyvä koulutuskokonaisuus.

Sitra Lab -muutosohjelma puolestaan edustaa Tulevaisuuslaboratorio-kokonaisuutta. Tulevaisuusnäkökulmaa ja käytännön muutoksentekijyyttä vahvistamme kokoamalla ja kehittämällä menetelmiä ja työkaluja kaikkien muutoksentekijöiden käyttöön.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus

Monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat haastavat uudistamaan talouspolitiikkaa. Tavoitteenamme on, että talous uudistuu entistä kilpailukykyisemmäksi noudattaen kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatteita.

Vuodesta 2013 Sitra on järjestänyt Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutusta yli 500 vaikuttajalle ja päätöksentekijälle.

Korkealuokkaisessa koulutuksessa opitaan, miten talouspolitiikkaa Suomessa johdetaan ja miten kestävyyttä edistetään talouspolitiikan keinoin. Koulutukseen kutsutaan kahdesti vuodessa yhteen 30 päättäjää ja muutoksentekijää yhteiskunnan eri sektoreilta.

Tulevaisuuslaboratorio

Sitra Lab on muutosohjelma muutoksentekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia ja rakentaa yhteiskunnallista muutosta kokeilujen ja systeemiajattelun keinoin.

Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö.

Koulutus ja tulevaisuuslaboratorio

Tätä on Sitran yhteiskunnallinen koulutus.

Koulutuksissamme ollut alumni, tule mukaan tapaamisiin! Muutoksentekijä, liity Muutoksentekijöiden FB-ryhmään.

Hankkeet

Menneitä ja tulevia.

Mitä on saatu aikaan?

Yhteiskunnallisen koulutuksen koulutusohjelmissa on tuotu yhteen ihmisiä ja toimijoita, jotka eivät muuten olisi kohdanneet. Osallistujat ovat löytäneet yhdessä uusia näkökulmia monimutkaisiin ongelmiin ja oppineet uutta. Tuloksena on käytännön kokeiluja, työkaluja ja oppaita, joiden avulla on ratkaistu eri teemoihin liittyviä ongelmia. Aineistoja on käytetty päätöksenteon tukena esimerkiksi Suomen hallitusohjelman rakentamisessa.

Julkishallinnon johtamiskoulutus tähtäsi edistämään julkisen hallinnon tulevaisuusorientoituneempaa otetta ja keskinäistä yhteistyötä. Asiakaslähtöinen ajattelu ja tiedon entistä parempi hyödyntäminen päätöksenteossa ovat koulutuksen ytimessä. Koulutusohjelma toteutettiin vuosina 2017–2018 ylimmän virkamiesjohdon koulutuksena ja sitä tukevana neuvonta- ja kokeilutoimintana.

Ratkaisu 100 -haastekilpailussa kilpailutiimit etsivät ratkaisuja siihen, miten osaaminen saadaan paremmin käyttöön kansainvälistyvässä maailmassa. Haaste valittiin avoimella ideahaulla ja yleisöäänestyksellä yhdessä suomalaisten kanssa vuoden 2016 aikana, minkä jälkeen kuka tahansa saattoi hakea mukaan kisaan. Kilpailun päätteeksi voittajat saivat ratkaisunsa toteuttamiseen miljoona euroa. Vuosina 2016-2017 järjestetty kilpailu oli osa satavuotiaan Suomen ja 50-vuotiaan Sitran juhlavuotta 2017.

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta 2016-2017. Työskentelyn tuloksena muodostettiin uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa.

Vuosina 2010–2015 Sitran järjestämät Elinvoima-foorumit kokosivat yhteen yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Viisi foorumia käsitteli työtä, demokratiaa, taloutta, turvallisuutta ja koulutusta. Osallistujat etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia muutoksia Suomessa olisi kuhunkin teemaan liittyen tehtävä.

Julkaisut

Sukella syvemmälle aiheisiin.

Ota yhteyttä

Muutososaaminen mielessä? Rohkeasti vaan.