Julkaistu 01.03.2020

Saavutettavuus

Tulevaisuuden tekeminen kuuluu kaikille. Siksi kehitämme parhaillaan Sitran verkkosivustoa saavutettavammaksi, helppolukuisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Niiden vaatimukset koskevat kaikkien julkisten organisaatioiden digitaalisia palveluita. Vaatimukset koskevat Sitran verkkosivustoa sitra.fi:tä, siellä julkaisemiamme sisältöjä ja Sitran muita digitaalisia palveluita.

Tällä hetkellä verkkosivustomme ovat suurelta osin saavutettavia, mutta kehitämme vielä etenkin liitetiedostojen saavutettavuutta, helpotamme sivustolla navigointia ja kiinnitämme entistä enemmän huomiota käyttämäämme kieleen ja sanastoon. Hyödynnämme sivustomme kehittämisen tukena seuraavia Sitran verkkosivustosta tehtyjä arviointeja, testauksia ja kyselyä:

  • Näkövammaisten liitto Annanpura Oy:n tekemä saavutettavuusarviointi,
  • Mediaosakeyhtiö Franticin tekemä saavutettavuusanalyysi,
  • Siteimprove-työkalulla tehdyt saavutettavuustestaukset,
  • Sitran verkkosivuston kävijäkysely sivuston käyttäjäystävällisyydestä.

Saavutettavuusseloste tulossa pian

Voit antaa jo nyt meille palautetta verkkosivustomme saavutettavuudesta sähköpostilla osoitteeseen sitra@sitra.fi.

Julkaisemme tällä sivulla 23.9.2020 mennessä saavutettavuusselosteen, jossa avaamme tarkemmin sivustomme saavutettavuudesta. Kerromme myös, miten voit tehdä saavutettavuuspyynnön, jos verkkopalvelujen sisältö ei joltain osin mielestäsi täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Lue lisää saavutettavuudesta Aluehallintoviraston (AVI) ylläpitämiltä sivuilta, joissa  saavutettavuusvaatimukset on kuvattu kattavasti.

Ota yhteyttä