KESTÄVYYSRATKAISUT

Arkemme, tapamme tehdä päätöksiä ja yritysten liiketoiminta voivat mahtua luonnon kantokyvyn rajoihin. Kestävyysratkaisuihin kannattaa tarttua jo tänään, sillä ne vahvistavat luonnon monimuotoisuutta sekä hillitsevät ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ylikulutusta.

Ajankohtaista

Matkan varrelta.

uutiset

Tee uudistunut Elämäntapatesti ja kokeile kestävää elämää

artikkelit

Kasvinterveydestä huolehtiminen on monimutkainen tehtävä

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto ennakkovaikuttamisesta EU:n 2040 ilmastotavoitteeseen

uutiset

YK:n ilmastokokous alkaa: Sitran asiantuntijat median käytettävissä

uutiset

Voiko YK:n ilmastokokous onnistua, kun tahtipuikkoa heiluttaa öljyvaltio? 7 kysymystä Dubain ilmastoneuvotteluista

Puheenvuoro

Monimuotoinen luonto on vahvan talouden perusta

Kommentti

Terveiset nuorten ilmastohuippukokouksesta: Arkielo planeetan rajoissa mahdolliseksi ja lisää huomiota ilmastonmuokkaukseen

Lausunnot

Sitran lausunto Ilmastovuosikertomuksesta 2023

Puheenvuoro

Elä kestävästi ja kannusta muutkin mukaan – voit moninkertaistaa valintojesi vaikutuksen omalla esimerkilläsi

uutiset

Finanssialan luontohuippukokouksesta vahva viesti: Luontoa vahvistava liiketoiminta on mahdollista, rahoittajien rooli ratkaisevan tärkeä

several famous buildings and monuments from Brussels assembled above the WCEF2024 logo
uutiset

15.–18. huhtikuuta Brysselissä järjestettävä maailman kiertotalousfoorumi WCEF2024 peräänkuuluttaa tekoja 

uutiset

Kansainväliset huiput koolla Helsingissä – Finanssiala sitoutuu maailmanlaajuisiin luontotavoitteisiin

Haastattelu

Sitran työpaperi viitoittaa tietä kestävään ruokajärjestelmään – 8 kysymystä ruoantuotannon ja -kulutuksen tulevaisuudesta

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto talousarviosta valtiovarainvaliokunnalle

Teksti: Hei ope!
artikkelit

Näin käytät uudistettua Elämäntapatestiä opetuksessa

työkalupakki ja maapallo
artikkelit

YK:n koostama kiertotalouden työkalupakki tukee maita kansallisten päästövähennysten kirittämisessä

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto talousarviosta

Keskustelutilaisuus

Mikä on luontopääoman tilinpito ja miten se voi hyödyttää Suomea?

Helsinki, keskiviikko, 24.1.

Varmista, että pysyt mukana muutoksessa.

Projektit

Astu peremmälle.

aiheet

Luonto ja arki

aiheet

Luonto ja talous

Kädessä kännykkä, jonka näytöllä lukee PSLifestyle.
hankkeet

PSLifestyle

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF
hankkeet

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF

Päättyneet projektit

Edelleen ajankohtaisia.

aiheet

Ilmasto- ja luontoratkaisut

aiheet

Kestävä arki

aiheet

Kiertotalous

aiheet

Green to Scale

Ilmastonmuutos on ihmisen toiminnan seuraus.
aiheet

Ilmastonmuutos

aiheet

Hiilineutraali teollisuus

aiheet

Vastuullinen kaivostoiminta

aiheet

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli

aiheet

Teolliset symbioosit

aiheet

Resurssiviisaus

Mehiläiskenno
aiheet

Yhteisöllisyys

Kylä ja tuulimylly
aiheet

Energia ja sijoittaminen

Kuva: Tietoa Visualisointi/Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
aiheet

Rakentaminen

aiheet

Biotalous

aiheet

Luonto ja terveys

Aurinkopaneeleja katolla
aiheet

Lähienergia

aiheet

Low2No

aiheet

Luomu- ja lähiruoka

Mistä on kyse?

Olemme aloittaneet matkan kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn Maapallon ekologinen kantokyky Kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttaman rasituksen yläraja. Jos tämä raja ylittyy, on seurauksena ympäristötuhoja, jotka heijastuvat nopeasti myös omaan hyvinvointiimme ja elinkeinoihimme. Avaa termisivu Maapallon ekologinen kantokyky  rajoissa. Meidän on toimittava ripeämmin, tehokkaammin ja vähemmillä päästöillä maailmassa, jota koettelevat ilmastokriisi, luonnonvarojen ja monimuotoisuuden Biodiversiteetti Elollisen luonnon monimuotoisuus, joka turvaa elämän edellytykset maapallolla. Avaa termisivu Biodiversiteetti  hupeneminen sekä väestönkasvu. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointimme ei voi enää perustua ylikulutukseen Ylikulutuspäivä Laskennallisesti se päivä vuodesta, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon vuotuisen biokapasiteetin eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Avaa termisivu Ylikulutuspäivä ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Teemme Sitrassa työtä yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa ja tarjoamme ensimmäisinä maailmassa keinoja tähän uudenlaiseen arkeen. Siinä yritysten liiketoimintamallit perustuvat kiertotalouteen Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous ja palveluiden tarjoamiseen eikä vain uusien tuotteiden valmistukseen. Autamme ihmisiä löytämään oman tapansa elää kestävästi ja lisäämme ympäristöystävällisten ratkaisujen kysyntää sekä haastamme julkisen sektorin luomaan uudelle talousmallille – hiilineutraalille kiertotaloudelle Hiilineutraali kiertotalous Hiilineutraalisti toimiva eli nettopäästötön talousjärjestelmä, joka on sopeutunut maapallon kantokykyyn. Avaa termisivu Hiilineutraali kiertotalous – toimivat puitteet.

Tähtäämme siihen, että vuonna 2025 Suomi on uudenlaisen, kestävän yhteiskunnan kansainvälinen suunnannäyttäjä.

Mitä teemme?

Herättelemme ja innostamme ihmisiä, yrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä hallintoa näkemään mahdollisuuksia uudenlaisessa, vähähiilisessä elämäntavassa sekä siihen liittyvässä liiketoiminnassa. Maailman kasvavat kaupungit synnyttävät tarpeen esimerkiksi entistä kestävämmälle ruoantuotannolle, joka on merkittävä markkinamahdollisuus myös suomalaisille yrityksille. Tässä onnistuminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä kaupunkien, kuntien ja valtion välillä.

Keinojamme päämäärän saavuttamiseen ovat muun muassa haastekilpailut, kehitysohjelmat, kokeilut, tapahtumat, selvitykset ja lausunnot. Tuomme erilaisia toimijoita yhteen, sillä kohtaamisista syntyy sitä uudenlaista tekemistä, jolla hiilineutraalia kiertotaloutta rakennetaan. Olemmekin onnistuneet yhdessä luomaan toimintamalleja, joilla yhteiskunnallista muutosta voidaan viedä läpi varmistaen kilpailukyky. Nyt tarjoamme ja viemme näitä toimiviksi todennettuja toimintatapoja ja työkaluja muiden maiden käyttöön kiihdyttääksemme siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2021 alusta lähtien toimintamme laajenee tarkastelemaan kestävyyttä ilmastokriisin ohella myös luontokadon vähentämisen näkökulmasta. Kerromme uusista avauksista tammi-helmikuun 2021 aikana.

Mitä on saatu aikaan?

Olemme kehittäneet vuodesta 2013 alkaen yrityksille ja teollisuudelle käytännön työkaluja jotta ne voisivat muuttaa liiketoimintansa hiilineutraaliksi Hiilineutraali Tuote, yritys, kunta tai valtio, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on nolla. Avaa termisivu Hiilineutraali .

Yritysten rooli on merkittävä myös siinä, että fiksummista ja kestävämmistä valinnoista tulee houkuttelevampia. Olemme myös innostaneet suomalaisia hyvään, kestävämpään elämään sekä selvittäneet, kuinka kestävästi suomalaiset jo toimivat ja millaisia tunteita ilmastonmuutos aiheuttaa. Sitran Elämäntapatestiä on tehty jo yli miljoona kertaa, ja tuhannet suomalaiset ovat tehneet oman suunnitelmansa hiilijalanjäljen Hiilijalanjälki Ihmisen toiminnan aiheuttamat ilmastopäästöt. Voidaan määrittää yritykselle, organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle. Huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Avaa termisivu Hiilijalanjälki pienentämiseksi.

Luonnon monimuotoisuutta tukevan ja ilmastopositiivisen ilmastopositiivisuus Tuotteen, yrityksen, kunnan tai valtion yhteiskunnallisesti positiivinen nettovaikutus ilmastonmuutoksen hillintään. Käytännössä hiiltä sidotaan tällöin enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään. Avaa termisivu ilmastopositiivisuus
Suomen rakentamiseksi tarvitsemme toimivia, hyväksi havaittuja ratkaisumalleja. Selvitämme uusia ja innovatiivisia, koko yhteiskuntaa läpileikkaavia toimia, jotka merkittävästi vähentävät ilmastopäästöjä. Olemme ehdottaneet Suomelle kestävän kehityksen verouudistusta sekä selvittäneet todennettujen ratkaisujen skaalaamista muun muassa Green to Scale -projekteissa.

Selvityksemme mukaan kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous voi kasvattaa kansantaloutemme arvoa vähintään kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Sitran johdolla tehty maailman ensimmäinen kiertotalouden kansallinen tiekartta julkaistiin syksyllä 2016 ja sen jatko-osa päivitti Suomen askeleet kestävään menestykseen ja talouden muuttamiseen. Päähuomio on hallinnon roolissa mahdollistajana, yhteiskunnan eri toimijoiden kohtaamisessa ja yritysten keskinäisessä yhteistyössä.

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kehitimme maailman kiertotalousfoorumin (World Circular Economy Forum, WCEF). Vuotuinen tapahtuma tuo yhteen liike-elämän johtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita ympäri maailmaa keskustelemaan tämän hetken parhaista kiertotalousratkaisuista.

Olemme luoneet yhteistyössä oppilaitosten kanssa materiaaleja kiertotalouden opettamiseen suomalaisessa peruskoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa sekä laatineet yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ilmasto.nyt-koulutuspaketin varmistamaan, että suomalaiset opiskelijat kaikilla aloilla saavat ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista omalla toimialalla.

Julkaisut

Painonsa arvosta asiaa.

julkaisut

Vaikuttavaa luontotyötä

julkaisut

Miten Suomeen rakennetaan kestävä ruokajärjestelmä?

julkaisut

Tavoitteena planetaarinen terveys

julkaisut

WCEF2023-koosteraportti

Hand holding Sitra memorandum Putting nature at the heart of European Green Deal
julkaisut

Putting nature at the heart of the European Green Deal

julkaisut

Kasvipohjaiset ja solumaatalouden tuotteet Suomen ruokajärjestelmän murroksessa

julkaisut

WCEF2022-koosteraportti

julkaisut

Luonto turvaa taloutemme

julkaisut

Miinuspäästöt

julkaisut

Kiertotalous tulevaisuuden työelämässä

julkaisut

Kiertotalouden innovaatiot ja ekologinen suunnittelu tekstiilialalla

julkaisut

10 kiertotalousehdotusta Suomelle

julkaisut

Suuri luontodialogi

julkaisut

Tackling root causes

julkaisut

Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle?

julkaisut

Energiakriisin kynnyksellä – mitä voimme oppia menneestä?

Tapahtumat

Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Keskustelutilaisuus

Mikä on luontopääoman tilinpito ja miten se voi hyödyttää Suomea?

Helsinki, keskiviikko, 24.1.

Ota yhteyttä

Jotain kysyttävää?

ihmiset
Lasse Miettinen
Johtaja, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Outi Haanperä
Projektijohtaja, Luonto ja talous
ihmiset
Kari Herlevi
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Markus Terho
Projektijohtaja, Luonto ja arki sekä PSLifestyle
ihmiset
Anu Mänty
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Antti Lehtinen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Tuuli Hietaniemi
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Liisa Pietola
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Ilkka Räsänen
Vanhempi neuvonantaja, Kestävyysratkaisut