KESTÄVYYSRATKAISUT

Arkemme, tapamme tehdä päätöksiä ja yritysten liiketoiminta voivat mahtua maapallon kantokyvyn rajoihin. Kestävyysratkaisuihin kannattaa tarttua jo tänään, sillä ne vahvistavat luonnon monimuotoisuutta sekä hillitsevät ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ylikulutusta.

Ajankohtaista

Matkan varrelta.

Varmista, että pysyt mukana muutoksessa.

Aiheet

Astu peremmälle.

Päättyneet aiheet

Edelleen ajankohtaisia.

Mistä on kyse?

Olemme aloittaneet matkan kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa. Meidän on toimittava ripeämmin, tehokkaammin ja vähemmillä päästöillä maailmassa, jota koettelevat ilmastokriisi, luonnonvarojen ja monimuotoisuuden hupeneminen sekä väestönkasvu. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointimme ei voi enää perustua ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Teemme Sitrassa työtä yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa ja tarjoamme ensimmäisinä maailmassa keinoja tähän uudenlaiseen arkeen. Siinä yritysten liiketoimintamallit perustuvat kiertotalouteen ja palveluiden tarjoamiseen eikä vain uusien tuotteiden valmistukseen. Autamme ihmisiä löytämään oman tapansa elää kestävästi ja lisäämme ympäristöystävällisten ratkaisujen kysyntää sekä haastamme julkisen sektorin luomaan uudelle talousmallille – hiilineutraalille kiertotaloudelle – toimivat puitteet.

Tähtäämme siihen, että vuonna 2025 Suomi on uudenlaisen, kestävän yhteiskunnan kansainvälinen suunnannäyttäjä.

Mitä teemme?

Herättelemme ja innostamme ihmisiä, yrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä hallintoa näkemään mahdollisuuksia uudenlaisessa, vähähiilisessä elämäntavassa sekä siihen liittyvässä liiketoiminnassa. Maailman kasvavat kaupungit synnyttävät tarpeen esimerkiksi entistä kestävämmälle ruoantuotannolle, joka on merkittävä markkinamahdollisuus myös suomalaisille yrityksille. Tässä onnistuminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä kaupunkien, kuntien ja valtion välillä.

Keinojamme päämäärän saavuttamiseen ovat muun muassa haastekilpailut, kehitysohjelmat, kokeilut, tapahtumat, selvitykset ja lausunnot. Tuomme erilaisia toimijoita yhteen, sillä kohtaamisista syntyy sitä uudenlaista tekemistä, jolla hiilineutraalia kiertotaloutta rakennetaan. Olemmekin onnistuneet yhdessä luomaan toimintamalleja, joilla yhteiskunnallista muutosta voidaan viedä läpi varmistaen kilpailukyky. Nyt tarjoamme ja viemme näitä toimiviksi todennettuja toimintatapoja ja työkaluja muiden maiden käyttöön kiihdyttääksemme siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2021 alusta lähtien toimintamme laajenee tarkastelemaan kestävyyttä ilmastokriisin ohella myös luontokadon vähentämisen näkökulmasta. Kerromme uusista avauksista tammi-helmikuun 2021 aikana.

Mitä on saatu aikaan?

Olemme kehittäneet vuodesta 2013 alkaen yrityksille ja teollisuudelle käytännön työkaluja jotta ne voisivat muuttaa liiketoimintansa hiilineutraaliksi . Yritysten rooli on merkittävä myös siinä, että fiksummista ja kestävämmistä valinnoista tulee houkuttelevampia. Olemme myös innostaneet suomalaisia hyvään, kestävämpään elämään sekä selvittäneet, kuinka kestävästi suomalaiset jo toimivat ja millaisia tunteita ilmastonmuutos aiheuttaa. Sitran Elämäntapatestiä on tehty jo yli miljoona kertaa, ja tuhannet suomalaiset ovat tehneet oman suunnitelmansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Luonnon monimuotoisuutta tukevan ja ilmastopositiivisen Suomen rakentamiseksi tarvitsemme toimivia, hyväksi havaittuja ratkaisumalleja. Selvitämme uusia ja innovatiivisia, koko yhteiskuntaa läpileikkaavia toimia, jotka merkittävästi vähentävät ilmastopäästöjä. Olemme ehdottaneet Suomelle kestävän kehityksen verouudistusta sekä selvittäneet todennettujen ratkaisujen skaalaamista muun muassa Green to Scale -projekteissa.

Selvityksemme mukaan kiertotalous voi kasvattaa kansantaloutemme arvoa vähintään kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Sitran johdolla tehty maailman ensimmäinen kiertotalouden kansallinen tiekartta julkaistiin syksyllä 2016 ja sen jatko-osa päivitti Suomen askeleet kestävään menestykseen ja talouden muuttamiseen. Päähuomio on hallinnon roolissa mahdollistajana, yhteiskunnan eri toimijoiden kohtaamisessa ja yritysten keskinäisessä yhteistyössä.

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kehitimme maailman kiertotalousfoorumin (World Circular Economy Forum, WCEF). Vuotuinen tapahtuma tuo yhteen liike-elämän johtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita ympäri maailmaa keskustelemaan tämän hetken parhaista kiertotalousratkaisuista.

Olemme luoneet yhteistyössä oppilaitosten kanssa materiaaleja kiertotalouden opettamiseen suomalaisessa peruskoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa sekä laatineet yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ilmasto.nyt-koulutuspaketin varmistamaan, että suomalaiset opiskelijat kaikilla aloilla saavat ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista omalla toimialalla.

Julkaisut

Painonsa arvosta asiaa.

Tapahtumat

Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Ota yhteyttä

Jotain kysyttävää?