YHTEYSTIEDOT

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160,
00181 Helsinki

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@sitra.fi tai sitra@sitra.fi
Puhelin +358 294 618 991

IHMISET

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sitra.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnuksemme ovat seuraavat:

Verkkolaskuosoite: 003702021323
Operaattoritunnus: 003723327487
Laskutusosoite: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, PL 10, 02631 Espoo
Y-tunnus: 0202132-3

Vastaanotamme vain verkkolaskuja. Laskujen käsittelyä varten laskuilta tulee ilmetä tilaajan nimi, kustannuspaikka sekä mahdollinen sopimusnumero.

Laskutukseen liittyvät kysymykset: yhteisopalvelut@palkeet.fi tai piia.laaksonen@sitra.fi

Kirjaamo

Pyynnöt lausunnoista, asiantuntijakuulemisista, työryhmien jäsenten nimeämisestä ja asiakirjoista tulee toimittaa sähköpostitse osoitteella kirjaamo@sitra.fi.

Sitra on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4§:n 1 momentin 5) kohdassa tarkoitettu itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin rinnastettava itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto. Sen toimintaan sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia.

Sitran asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan asiakirjakohtaisesti. Yleiskuvan Sitran asiarekistereiden ja palvelujen tiedonhallinnasta saat Sitran asiakirjajulkisuuskuvauksesta.