YHTEYSTIEDOT

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160,
00181 Helsinki

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@sitra.fi tai sitra@sitra.fi
Puhelin +358 294 618 991

SAAPUMINEN

IHMISET

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sitra.fi

Laskutustiedot

Vastaanotamme laskuja vain sähköisessä muodossa.

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite (ovt-tunnus): 003702021323
Y-tunnus: 0202132-3
Verkkolaskuoperaattori: Liaison Technologies Oy
Välittäjätunnus: 003708599126
Laskutusosoite:  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, 16804668, PL 930, 00019 SSC

Laskun käsittelyä varten tilaajan nimi tulee löytyä laskulta. Lisäksi laskun käsittelyä nopeuttaa kustannuspaikka sekä mahdollinen sopimusnumero.

Kirjaamo

Lausuntopyynnöt, asiantuntijakuulemiset, työryhmien jäsenten nimeämispyynnöt sekä asiakirjapyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse osoitteella kirjaamo@sitra.fi.

Sitra on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4§:n 1 momentin 5) kohdassa tarkoitettu itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin rinnastettava itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto. Sen toimintaan sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Sitran asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan asiakirjakohtaisesti.