ihmiset

Pauli Saloranta

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Kuka?

Pauli Saloranta on kokenut osallistumisen ja demokratian kehittäjä. Hän toimii asiantuntijana Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa sekä kuntaosallistumisen muutosohjelmassa Sitra Lab 4.

Mitä?

Paulin kiinnostuksen kohteita ovat osallistumisen kytkeminen päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa, sen edellyttämät kansalaiskyvykkyydet sekä toisaalta osallistumisen järjestelmäohjaus. Hän näkee, että hallintoa kirittää jatkossa yhä enenevästi yksilöosallistumisen nousu perinteisen yhteisöosallistumisen rinnalle.

Aikaisemmin Pauli on työskennellyt kuntalaisten osallistumisen laajentamisen parissa Helsingin kaupungilla stadiluotsina – toimintamalli sai Avoimen hallinnon Demokratiatunnustuksen 2019. Tätä ennen hän toimi kaupunginosayhdistysten konsulttina. Taustalta löytyy myös neljännesvuosisata omaa kansalaisaktivismia.

Koulutukseltaan Pauli on filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, pääaineena alue- ja kulttuurintutkimus, sekä luonnontieteiden kandidaatti. Gradussaan hän selvitti osallistuvan budjetoinnin alkuperää ja sovelluksia maassamme ja maailmalla.

Häh?

Aina kun mahdollista, Pauli lämmittää mielellään saunan ja sitoo myös vihdan.