personer

Pauli Saloranta

Expert, Nya sätt att påverka

Vem?

Pauli Saloranta är en erfaren utvecklare av deltagande och demokrati. Han arbetar som expert i projektet Nya sätt att påverka samt i förändringsprogrammet för kommundeltagande Sitra Lab 4.

Vad?

Pauli är intresserad av att koppla deltagande till beslutsfattande redan i beredningsskedet, av de medborgarfärdigheter som detta förutsätter samt å andra sidan av systemstyrning av deltagande. Han anser att förvaltningen i fortsättningen kommer att sporras allt mer av ökat individuellt deltagande vid sidan av traditionellt gemenskapsdeltagande.

Tidigare har Pauli arbetat med att utvidga kommuninvånarnas informationsdeltagande vid Helsingfors stad, vars stadslotsverksamhet fick Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning 2019. Före detta arbetade han som konsult för stadsdelsföreningar. Han har även en bakgrund i egen gräsrotsaktivism under ett kvartssekel.

Pauli har tagit sin filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet, med region- och kulturstudier som huvudämne, och han är även kandidat i naturvetenskaper. I sin pro gradu utredde han ursprunget och tillämpningar för medborgarbudgetering i Finland och ute i världen.

Va?

Alltid när det är möjligt värmer Pauli gärna bastun och binder även en bastukvast.