Sitra Lab 4: Kunnallisen osallistumisen uudet tavat

Neljäs Sitra Lab -muutosohjelma kokeilee uusia tapoja lisätä kuntalaisten osallistumista.

Mistä on kyse?

Suomalainen demokratia on monilla mittareilla menestystarina. Samaan aikaan suomalaiset kuitenkin kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi. Äänestysaktiivisuus on matalaa, ja ihmiset kokevat vaikuttavan osallistumisen vaalien välillä vaikeaksi.

Vaikka yhteiskunnan haasteet ja toisaalta ihmisten valmius osallistua ovat kehittyneet nopeasti, kuntalaisten keinot osallistua eivät.

Osallistumisvaje on viheliäinen haaste, joka on syntynyt nykyisten toimintamallien ja ajattelun sivutuotteena. Myös ratkaisuja osallistumisvajeeseen on hyvä hakea totuttujen ajattelu- ja toimintatapojen ulkopuolelta.

Sitra Lab 4 -muutosohjelma vahvistaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia Suomessa. Muutoksia tarvitaan niin osallistumisen rakenteissa, osallistumista tukevassa kulttuurissa kuin siinä, kuinka tietoa osallistumisesta hallitaan ja hyödynnetään.

Laaja-alaiseen yhteiskunnalliseen muutokseen tarvitaan yhteistoimintaa ja yhdessä oppimista.

Mitä teemme?

Sitra Lab 4 kokoaa yhteen ihmisiä, jotka kehittävät kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia eri puolilla Suomea.

Muutosohjelma kokoaa yhteen aloitteita ja kokeiluja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yksittäisiä aloitteita paremmin toisiinsa kietoutuneisiin haasteisiin.

Muutosohjelmaan valitaan osallistujia, joiden aloitteet tukevat toisiaan ja tähtäävät lopulta yhteiseen vaikuttavuuteen.

Systeemi-, tulevaisuus- ja vaikuttavuusajattelun varaan rakentuva muutosohjelma tarjoaa osallistujilleen:

Keitä on mukana?

Muutosohjelmaan valittiin avoimen haun kautta mukaan kuusi tiimiä eri puolilta Suomea. Lisäksi Sitra Labissä on mukana nuorten tiimi, hekin ympäri Suomea.

Muutosohjelma tehdään yhdessä Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektin kanssa.

Missä mennään?

Labin toiminta on avointa myös muille demokratian kehittäjille. Kaikki osallistumisen kehittämisestä ja alueellisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet voivat rekisteröityä mukaan Sitra Labin Howspace-työtilaan, jossa jaetaan ohjelman aikana syntyneitä oppeja ja oivalluksia kuntademokratian kehittäjille.

Yhteystiedot

Kysy lisää meiltä.