Uudet vaikuttamisen tavat

Suomalainen demokratia on ollut menestystarina. Työskentelemme sen puolesta, että tarina jatkuisi vahvana myös tästä eteenpäin. Tuemme demokratiaa kokeilun ja selvityksin sekä uusia osallistumisen tapoja kehittämällä.

Mistä on kyse?

Suomi sijoittuu kärkisijoille muun muassa ihmisoikeuksia, lehdistönvapautta, korruptoitumattomuutta ja hallinnon toimivuutta mittaavissa vertailuissa. Menestystarina ei kuitenkaan ole koko kuva Suomen demokratiasta. Keväällä 2021 julkaistu OECD:n luottamusraportti paljasti, että suomalaisten luottamus omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on erittäin alhainen.

Monet muutkin osallistumisen mittarit herättävät huolta. Kansallisten vaalitutkimusten mukaan suomalaiset jakautuvat yhä selvemmin yhtäältä aktiivisiin ja osallistuviin sekä toisaalta politiikasta ja puolueista vieraantuneisiin ja syrjäytyviin. Kevään 2021 kuntavaalien äänestysprosentti, 55, oli alhaisin 70 vuoteen.

PALO-tutkimushankkeen politiikkasuositusten mukaan vain noin neljännes suomalaisista luottaa oman kuntansa päättäjiin ja alle viidennes kokee, että kuntalaisten mielipiteitä kuunnellaan kunnallisessa päätöksenteossa.

Vaikeuksissa ovat myös puolueet, yksi suomalaisen demokratian tukipilareista. Sitran vuonna 2020 teettämän laajan kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kokee, että puolueet ovat etääntyneet kansalaisista eivätkä heidän mielipiteensä tule puolueiden kautta huomioiduksi päätöksenteossa. 2022 valmistuneen kyselytutkimuksemme mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi vaikuttaa enemmän päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa. Suomalaiset ovat kiinnostuneita etenkin ketteristä, digitaalisista osallistumisen keinoista.

Luvut kertovat, ettei demokratian kehitys ei ole pysynyt nopearytmisen maailman ja teknologisen kehityksen vauhdissa. Koko järjestelmän hyväksyttävyys rapistuu, jos ihmiset vetäytyvät syrjään ja kokevat, etteivät heidän huolenaiheensa nouse poliittiselle agendalle. Poliittista vieraantumista vastaan tulee taistella kaikin mahdollisin keinoin. Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa sitä tehdään kehittämällä uusia osallistumisen tapoja tukemaan edustuksellista järjestelmää.

Mitä teemme?

Teemme selvityksiä, koulutuksia ja kokeiluja. Kaikki projektin toiminta tähtää siihen, että suomalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa myös vaalien välillä. Pyrimme levittämään uusia vaikuttamisen tapoja entistä laajempaan käyttöön ja vahvistamaan niiden kytkentää päätöksentekoon.

Projektin työ jäsentyy kahteen kokonaisuuteen: puntaroivan demokratian koulutuksiin ja kokeiluihin sekä digitaalisen osallistumisen kokeiluihin. Työtä tehdään muun muassa hyvinvointialueiden kanssa, ja tästä löydät kootusti tietoa asukasosallistuminen hyvinvointialueilla kokonaisuuden alta.

Keitä on mukana?

Haluamme innostaa mukaan laajan joukon kehittäjiä uudistamaan suomalaista demokratiaa kanssamme. Pyrimme toimimaan välittäjäorganisaationa tutkimuksen, poliittisen päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Keskeinen toiminnan kohteemme ovat tammikuussa 2022 aluevaalien yhteydessä perustettavat hyvinvointialueet. Tuemme hyvinvointialueita demokraattisen rakenteen luomisessa, vahvistamme viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ymmärrystä asukasosallisuuden merkittävyydestä ja lisäämme asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä uusia vaikuttamisen tapoja.

Työllämme tuemme myös kansallisen demokratiaohjelman 2025 sekä julkishallinnon uuden strategian toimeenpanoa, joissa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien laajentaminen on keskeinen tavoite.

Missä mennään?

Projekti käynnistyi marraskuussa 2021 ja jatkuu osana Demokratia ja osallisuus -teemaa vuoden 2025 loppuun.

Digitaalisen osallistumisen kokeilut

Vaikka digitalisaatio on mullistanut maailman, demokratian alalla innovaatioita on nähty vähän. Ketterät ja digitaaliset tavat osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon kuitenkin kiinnostavat suomalaisia. Seuraamme digitaalisten osallistumisen tapojen kehitystä maailmalla ja kokeilemme rohkeasti demokratiainnovaatioiden käyttöönottoa Suomessa.

Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden rakenteet tulee suunnitella siten, että ne tukevat asukkaiden laajaa osallistumista päätöksenteon eri vaiheissa. Tavoitteenamme on löytää kaikille sopivia, monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja.

Ota yhteyttä!

Kysy meiltä, jos haluat tietää lisää!

Mistä on kyse?