Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun

Kuntatalouden näkymät mullistuvat väestömuutosten ja hyvinvointialueiden myötä. Kokeilemme yhdessä kuntien kanssa, miten talouden suunnittelua voidaan helpottaa kuntalaisten osallistumisen avulla.

Ajankohtaista

Uusinta uutta.

Mistä on kyse?

Kuntien tehtävät ja talous ovat murroksessa. Hyvinvointialueiden aloittamisen myötä kuntien vastuulta poistuivat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Väestön ikääntyminen ja alueellinen keskittyminen nakertavat silti kuntien verotuloja ja eriyttävät palvelutarpeita entisestään.

Toisaalta murros on kunnille myös mahdollisuus. Kun yhteistä tahtoa löytyy, kunnat voivat erikoistua vahvuuksiensa pohjalta, rakentaa uusia kumppanuuksia ja uudistaa toimintatapojaan.

Kuntalaisten osallistuminen talouden suunnitteluun ja arviointiin voi parhaimmillaan tuottaa parempaa päätöksentekoa, sillä se ohjaa tarkastelemaan panostusten hyödyllisyyttä ja puntaroimaan erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kuntalaisten luottamus vahvistuu, kun he näkevät budjetin yhteyden päätettyihin tavoitteisiin. Samalla päättäjät saavat selkänojaa valintojen tekemiseen.

Mitä teemme?

Hankkeen tavoitteena on saada kokemuksia kuntalaisten osallistumisesta kunnan taloudenpitoon. Sitra auttaa hankkeeseen valittavia kuntia kokeilemaan uusia tapoja, joilla kuntalaiset voivat osallistua talouden suunnitteluun, hahmottamaan toiminnan tavoitteita, arvioimaan niiden toteutumista ja lisäämään päätöksenteon vaikuttavuutta.

Kokeilut voivat kytkeytyä talouden suunnitteluun tai sen arviointiin esimerkiksi budjettikehysten, yhdistelmäbudjetin, tasapainotusratkaisun tai arviointikertomuksen laatimisen yhteydessä tai jollakin muulla mielenkiintoisella tavalla.

Kokeilemme aluksi tällaisia lähestymistapoja:

Kokeiluissa voidaan kutsua mukaan talousarvion suunnitteluun myös kuntien arviointityöstä vastaavia tarkastuslautakuntia. Näin ne pystyvät arvioimaan kuntien strategian ja budjetin toteutumista reaaliaikaisesti.

Kokeilujen ajattelutavan taustalla on hyötyperusteinen budjetointitapa (outcome based budgeting). Siinä tunnistetaan toivotut tulokset ja niihin tähtäävät panokset ennen budjetin rakentamista. Tämä on myös kuntalaisten osallistumisen kannalta mielekäs tarkastelun taso.

Jaamme parhaat toimintatavat, välineet ja opit kaikkien kuntien käyttöön kokeilujen jälkeen.

Kuka on mukana?

Sitra rahoittaa kuntien ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kokeiluja. Etsimme juuri nyt mukaan kokeiluun kahta ketterän kehittämisotteen omaavaa kuntaa eri puolilta Suomea. Hae mukaan!

Kokoamme hankkeessa myös laajan verkoston julkisen talouden suunnitteluun liittyviä organisaatioita, jotka kehittävät alan malleja ja käytäntöjä sekä määrittävät tarvittavia jatkotoimia.

Missä mennään?

Kuntien rahoitushaku käynnistyy maaliskuussa. Aloitamme kokeilut kuntien ja nuorisovaltuustojen kanssa kevään aikana. Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?