Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun

Kuntatalouden näkymät mullistuvat muun muassa väestömuutosten ja hyvinvointialueiden myötä. Kokeilemme yhdessä kuntien kanssa, miten talouden suunnittelua voidaan helpottaa kuntalaisten osallistumisen avulla.

Ajankohtaista

Uusinta uutta.

Kuvituskuva
uutiset

Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Kuvituskuvassa ihmisiä, rahaa ja Merikarvian ja Pieksämäen vaakunat
artikkelit

Pieksämäellä ja Merikarvialla tulevan vuoden budjettia laadittiin uudella tavalla – yhdessä kuntalaisten kanssa

Haastattelu

Kuntalaiset mukaan talouden suunnitteluun – rahoitushaku kokeiluille käynnissä

Kuvassa ihmisiä ja kolikkopinoja ja sateenkaari
Haku

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2024

Sami Miettinen
Vierailija

Kuntalaisilla tärkeä rooli kuntien murrosvaiheiden ratkaisussa

Mervi Lintunen
Vierailija

Mistä sinä säästäisit? – Pieksämäellä asukkaat käärivät hihat kunnan talouden tasapainottamiseksi

Kuva kuvaa kunnan tuottamia palveluita kuten kouluja ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ja niiden yhteyttä talouden suunnitteluun
uutiset

Kunnosta kuntasi talous kuntalaisten avulla – rahoitushaku auki!

Kuvituskuva
Haku

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun

Mistä on kyse?

Hankekokonaisuudessa kehitetään toimintamallia kuntalaisten osallistumiseen kuntien talouden suunnitteluun, rahoitetaan kokeiluja ja jaetaan osaamista.

Kuntien tehtävät ja talous ovat murroksessa. Hyvinvointialueiden aloittamisen myötä kuntien vastuulta poistuivat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Toisaalta työ- ja elinkeinopalveluiden siirto valtiolta kunnille tai kuntayhtymille vuoden 2025 alusta tuo niille uusia tehtäviä ja työkaluja. Väestön ikääntyminen ja alueellinen keskittyminen samoin kuin elinkeinorakenteen muutokset nakertavat kuitenkin kuntien verotuloja ja eriyttävät palvelutarpeita entisestään.

Murros on kunnille myös mahdollisuus. Kun yhteistä tahtoa löytyy, kunnat voivat erikoistua vahvuuksiensa pohjalta, rakentaa uusia kumppanuuksia ja uudistaa toimintatapojaan.

Tässä kuntalaisten osallistuminen voi auttaa, sillä se ohjaa tarkastelemaan panostusten vaikutuksia ja puntaroimaan eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kuntalaisten luottamus vahvistuu, kun he näkevät budjetin yhteyden päätettyihin tavoitteisiin. Samalla päättäjät saavat selkänojaa viisaiden valintojen tekemiseen.

Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun perustuu kuntalakiin 2015 ja tukee osaltaan läheisyysperiaatteen sekä kuntien itsehallinnon toteutumista.

Mitä teemme?

Sitra auttaa kumppanikuntia kokeilemaan uusia tapoja, joilla kuntalaiset voivat osallistua talouden suunnitteluun, hahmottaa kunnan toiminnan tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.

Kokoamme myös laajan kehittämisverkoston julkisen talouden suunnitteluun liittyviä organisaatioita perehtymään aiheeseen syvemmin, kehittämään toimintamallia ja määrittämään tarvittavia jatkotoimia.

Kokeilut 2023

Kokeilut kytkeytyivät kuntien vuoden 2024 talouden suunnitteluun normaalin suunnitteluprosessin osana. Kuntalaisista muodostetut kansalaispaneelit saivat tehtäväksi puntaroida kuntansa taloustilannetta ja tekivät budjettikehysten puitteissa ehdotuksia, jotka julkaistiin.

Näin kokeiluissa edettiin:

Sitran rahoituksen lisäksi kokeiluissa kansalaispaneeleja ja nuorisovaltuustoja tuettiin kunnan talouteen perehtymisessä sekä ehdotusten vaikutusten tarkastelussa laskentatoimen konsultin voimin.

Kokeilut päättyvät vuoden 2024 alussa toteutuksen ja tulosten arviointiin. Jaamme parhaat toimintatavat, välineet ja opit kaikkien kuntien käyttöön.

Kokeilut 2024

Kokeilut kytkeytyvät kuntien vuoden 2025 talouden suunnitteluun normaalin suunnitteluprosessin osana. Rahoitushaun perusteella kokeilukumppaneiksi valittiin Turku, Jyväskylä, Salo ja Rautalampi. Kukin kunta kokoaa satunnaisotannalla kansalaispaneelin, joka ottaa kantaa kunnan taloudessa tunnistettuun keskeiseen kysymykseen antaen suosituksensa talousarvioprosessin eri vaiheissa.

Näin kokeiluissa edetään:

Kokeiluista saadaan kokemuksia, miten kuntalaisten osallistuminen auttaa näiden kysymysten ratkaisemisessa erilaisissa kunnissa. Samalla pyritään löytämään toimintamalleja, jotka voivat vakiintua osaksi kaikkien kuntien talouden suunnittelua.

Kokeilut päättyvät vuoden 2025 alussa toteutuksen ja tulosten arviointiin. Jaamme parhaat toimintatavat, välineet ja opit kaikkien kuntien käyttöön.

Kehittämisverkosto

Sitran kokoama valtakunnallinen kehittämisverkosto edistää kuntien talouden suunnitteluun osallistumista: sen käytäntöjen kehittymistä, kokeiluja sekä käyttöönottoa. Verkostossa seurataan kokeilujen etenemistä, syvennetään tietämystä, jaetaan osaamista, luodaan kumppanuuksia ja mallinnetaan toimintatapaa.

Jos työskentelet kuntien talouden suunnittelun parissa ja haluat edistää siihen osallistumista, voit myös itse ilmoittautua mukaan verkostoon lomakkeella. Verkosto työskentelee etä- ja lähitapaamisissa noin 3–4 kertaa vuodessa.

Ulkomaisten esimerkkien tarkastelussa yhtenä johtolankana toimii lopputulosperusteinen eli hyötyperusteinen budjetointitapa (outcome based budgeting). Siinä määritellään ensin toivotut tulokset ja tunnistetaan niihin tähtäävät panokset, joista sitten rakentuu budjetti. Kuntalaisten osallistuminen tukee lopputulosperusteista budjetointia, sillä kunnan toiminnassa tulokset liittyvät lähes aina kuntalaisten elämään.

Verkoston tapaamisten materiaaleja

8.5.2023
1. tapaaminen
– Pieksämäen kaupungin talouden tasapainotus 2015 ja asukkaiden oma-aloitteinen osallistuminen / kyläasiamies Mervi Lintunen, Järvi-Suomen Kylät ry

Kuntien talouden kaksisuuntainen mallintaminen / laskentatoimen professori Hannu Ojala, Itä-Suomen yliopisto
19.6.2023
2. tapaaminen
– Sitran rahoitushakuun 14.6.2023 saapuneet ideat ja alkavien kokeiluhankkeiden evästäminen / johtava asiantuntija Jonna Heliskoski, Sitra

– Järvenpään kaupungin talouspeli / osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, Järvenpään kaupunki 

– Jyväskylän kaupungin talouden tasapainotustyöhön liittyvät kyselyt ja vastausten koonti / viestintäjohtaja Emmi Palokangas, Jyväskylän kaupunki

– Valtiokonttorin Tutki kuntia -palvelu ja sen kehitysnäkymät / raportointiasiantuntija Jukka Kujala, Valtiokonttori
7.9.2023
3. tapaaminen
– Alankomaiden julkisen sektorin outcome-lähtöinen budjetointi / johdon konsultit Janne Suutarinen ja Sander van Veldhuizen, PricewaterhouseCoopers

– Saksan kuntien Bürgerhaushalt ja miksi sen suosio on ollut laskussa / asiantuntija Pauli Saloranta, Sitra
28.11.2023
4. tapaaminen
– Vuoden 2023 kokeilujen toteutuminen ja alustavat tulokset:
 
Kaarinan nuorisovaltuuston talousarvion varjobudjetti / controller Vilma Tikakoski

Merikarvian RatkaisuTori-kuntalaispaneelit kunnan taloussuunnittelussa / hallintopäällikkö Sari Hatanpää

Mäntyharjun nuorisovaltuuston varjobudjetointikokeilu / koordinaattori Jonna Juhola

Pieksämäen kansalaispaneelin budjetti- ja strategiasuositukset / projektiryhmän jäsen, kuntalaisaktiivi Veera Ullah

– Vuoden 2024 kokeilurahoituksen eteneminen
17.5.2024
5. tapaaminen
Tapaamisen teemana oli tietojohtaminen talouden suunnittelussa.

– Keynote-puheenvuoro luottamuksesta / tietojohtamisen professori Kirsimarja Lundqvist, LUT
 
– Kuntakokeilujen etenemisen tilanne
 
Turku / Aino Pohjanvirta, erityisasiantuntija
 
Jyväskylä / Matleena Kantola, osallisuuskoordinaattori
 
Salo / Saija Karnisto-Toivonen, kehittämispäällikkö
 
Rautalampi / Seija Korhonen, Mansikka ry
 
Delfoi-menetelmä kuntalaispaneelin toimeksiannon suunnittelussa / asiantuntija Otto Tähkäpää, Sitra

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan!

ihmiset
Pauli Saloranta
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Tuula Tiihonen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Jonna Heliskoski
Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Perttu Jämsén
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Anna Väre
Projektikoordinaattori, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Camilla Aspivaara
Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Ilari Lovio
Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?