Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2023

Kuntatalouden näkymät mullistuvat väestömuutosten ja hyvinvointialueiden myötä. Kokeilemme yhdessä kuntien kanssa, miten talouden suunnittelua voidaan helpottaa kuntalaisten osallistumisen avulla.

Ajankohtaista

Uusinta uutta.

Kuvituskuvassa ihmisiä, rahaa ja Merikarvian ja Pieksämäen vaakunat
artikkelit

Pieksämäellä ja Merikarvialla tulevan vuoden budjettia laadittiin uudella tavalla – yhdessä kuntalaisten kanssa

Haastattelu

Kuntalaiset mukaan talouden suunnitteluun – rahoitushaku kokeiluille käynnissä

Kuvassa ihmisiä ja kolikkopinoja ja sateenkaari
Haku

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2024

Sami Miettinen
Vierailija

Kuntalaisilla tärkeä rooli kuntien murrosvaiheiden ratkaisussa

Mervi Lintunen
Vierailija

Mistä sinä säästäisit? – Pieksämäellä asukkaat käärivät hihat kunnan talouden tasapainottamiseksi

Kuva kuvaa kunnan tuottamia palveluita kuten kouluja ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ja niiden yhteyttä talouden suunnitteluun
uutiset

Kunnosta kuntasi talous kuntalaisten avulla – rahoitushaku auki!

Kuvituskuva
Haku

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun

Mistä on kyse?

Hankkeen tavoitteena on saada kokemuksia kuntalaisten osallistumisesta kunnan talouden suunnitteluun.

Kuntien tehtävät ja talous ovat murroksessa. Hyvinvointialueiden aloittamisen myötä kuntien vastuulta poistuivat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Toisaalta työ- ja elinkeinopalveluiden siirto valtiolta kunnille tai kuntayhtymille vuoden 2025 alusta tuo niille uusia tehtäviä ja työkaluja. Väestön ikääntyminen ja alueellinen keskittyminen samoin kuin elinkeinorakenteen muutokset nakertavat kuitenkin kuntien verotuloja ja eriyttävät palvelutarpeita entisestään.

Murros on kunnille myös mahdollisuus. Kun yhteistä tahtoa löytyy, kunnat voivat erikoistua vahvuuksiensa pohjalta, rakentaa uusia kumppanuuksia ja uudistaa toimintatapojaan.

Tässä kuntalaisten osallistuminen voi auttaa, sillä se ohjaa tarkastelemaan panostusten hyödyllisyyttä ja puntaroimaan ratkaisuvaihtoehtoja. Kuntalaisten luottamus vahvistuu, kun he näkevät budjetin yhteyden päätettyihin tavoitteisiin. Samalla päättäjät saavat selkänojaa viisaiden valintojen tekemiseen.

Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun perustuu kuntalakiin 2015 ja tukee osaltaan läheisyysperiaatteen sekä kuntien itsehallinnon toteutumista.

Mitä teemme?

Sitra auttaa hankkeeseen valittuja kuntia kokeilemaan uusia tapoja, joilla kuntalaiset voivat osallistua talouden suunnitteluun, hahmottaa kunnan toiminnan tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.

Kokoamme hankkeessa myös laajan kehittämisverkoston julkisen talouden suunnitteluun liittyviä organisaatioita perehtymään aiheeseen syvemmin, kehittämään toimintamallia ja määrittämään tarvittavia jatkotoimia.

Kokeilut

Kokeilut kytkeytyvät kuntien vuoden 2024 talouden suunnitteluun normaalin suunnitteluprosessin osana. Kuntalaiset ottavat budjettikehysten puitteissa kantaa valmisteltavaan budjettiesitykseen ja voivat tehdä omia ehdotuksiaan.

Näin kokeiluissa edetään:

Kokeiluissa kansalaispaneeleja ja nuorisovaltuustoja tuetaan kunnan talouteen perehtymisessä sekä ehdotusten vaikutusten tarkastelussa laskentatoimen konsultin voimin.

Kokeiluissa voidaan kutsua mukaan talousarvion suunnitteluun myös kuntien arviointityöstä vastaavia tarkastuslautakuntia. Näin ne pystyisivät arvioimaan kuntien strategian toteutumista budjetissa reaaliaikaisesti.

Jaamme parhaat toimintatavat, välineet ja opit kaikkien kuntien käyttöön kokeilujen jälkeen. Kokeilut päättyvät vuoden 2024 alussa.

Kehittämisverkosto

Sitran kokoama valtakunnallinen kehittämisverkosto edistää kuntien talouden suunnitteluun osallistumista: sen käytäntöjen kehittymistä, kokeiluja sekä käyttöönottoa. Verkostossa seurataan kokeilujen etenemistä, syvennetään tietämystä, jaetaan osaamista, luodaan kumppanuuksia ja mallinnetaan toimintatapaa.

Jos työskentelet kuntien talouden suunnittelun parissa ja haluat edistää siihen osallistumista, voit myös itse ilmoittautua mukaan verkostoon lomakkeella. Verkosto työskentelee etä- ja lähitapaamisissa noin 3–4 kertaa vuodessa.

Ulkomaisten esimerkkien tarkastelussa yhtenä johtolankana toimii lopputulosperusteinen eli hyötyperusteinen budjetointitapa (outcome based budgeting). Siinä määritellään ensin toivotut tulokset ja tunnistetaan niihin tähtäävät panokset, joista sitten rakentuu budjetti. Kuntalaisten osallistuminen tukee lopputulosperusteista budjetointia, sillä kunnan toiminnassa tulokset liittyvät lähes aina kuntalaisten elämään.

Verkoston tapaamisten materiaaleja

8.5.2023
1. tapaaminen
– Pieksämäen kaupungin talouden tasapainotus 2015 ja asukkaiden oma-aloitteinen osallistuminen / kyläasiamies Mervi Lintunen, Järvi-Suomen Kylät ry

Kuntien talouden kaksisuuntainen mallintaminen / laskentatoimen professori Hannu Ojala, Itä-Suomen yliopisto
19.6.2023
2. tapaaminen
– Sitran rahoitushakuun 14.6.2023 saapuneet ideat ja alkavien kokeiluhankkeiden evästäminen / johtava asiantuntija Jonna Heliskoski, Sitra

– Järvenpään kaupungin talouspeli / osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, Järvenpään kaupunki 

– Jyväskylän kaupungin talouden tasapainotustyöhön liittyvät kyselyt ja vastausten koonti / viestintäjohtaja Emmi Palokangas, Jyväskylän kaupunki

– Valtiokonttorin Tutki kuntia -palvelu ja sen kehitysnäkymät / raportointiasiantuntija Jukka Kujala, Valtiokonttori
7.9.2023
3. tapaaminen
– Alankomaiden julkisen sektorin outcome-lähtöinen budjetointi / johdon konsultit Janne Suutarinen ja Sander van Veldhuizen, PricewaterhouseCoopers

– Saksan kuntien Bürgerhaushalt ja miksi sen suosio on ollut laskussa / asiantuntija Pauli Saloranta, Sitra
28.11.2023
Tulossa: 4. tapaaminen
– Alustavat kokemukset pilottikokeiluista Kaarinasta, Merikarvialta, Mäntyharjulta ja Pieksämäeltä

– Vuoden 2024 kokeilurahoituksen eteneminen

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan!

ihmiset
Pauli Saloranta
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Tuula Tiihonen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Jonna Heliskoski
Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Ilari Lovio
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?