HEIKOT SIGNAALIT

Jos tuijottaa vain megatrendejä, alkamaisillaan olevat muutokset saattavat jäädä huomaamatta. Siksi Sitra tarjoaa työkaluja heikkojen signaalien tunnistamiseen ja tulevaisuuskuvien avartamiseen.

Signaalit tutuiksi

Heikot signaalit ovat ensioireita muutoksista, jotka saattavat olla tulevaisuudessa merkittäviä. Tuomme tulevaisuustyösi tueksi uusia tulkintoja signaaleista.

Tulkinnat antavat aineksia tulevaisuuspohdintojen rikastamiseen – ne eivät ole ainoita mahdollisia tai lopullisia. Tutustu tulkintoihin ja signaaleihin alla!

AJANKOHTAISTA

MATERIAALIT

Ota käyttöön!

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

Lue lisää

Mistä on kyse?

Maailman muuttuessa kaikkien yhteiskunnan toimijoiden on tärkeää pysyä valppaana tulevaisuuden mahdollisista kehityssuunnista. Sitran ennakointityössä on tehty yhteiskunnallista analyysityötä megatrendeistä jo vuodesta 2011 lähtien. Kun tunnistetaan nykyhetkessä selvästi näkyviä kehityskulkuja – trendejä tai megatrendejä – piirtyy samalla oletus siitä, että jonkinlainen tulevaisuus on jo nähtävissä ja nykyhetkessä tulee keskittyä varautumaan tuleviin muutoksiin.

Trendien tarkastelua ja tulevaisuuteen varautumista voidaan täydentää heikkojen signaalien analyysillä. Heikko signaali on ensioire muutoksesta tai merkki nousevasta asiasta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Niiden avulla voidaan haastaa tulevaisuudesta tehtyjä oletuksia, avartaa tulevaisuuskuvia ja myös tehdä tulevaisuudesta konkreettisempaa esimerkkien kautta.

Mitä teemme?

Sitran signaalityössä esitellään yllättäviä, ei-ilmeisiä mutta mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Työn tavoitteena on tuoda esille tulevaisuusoletuksia, haastaa käsityksiä tulevaisuuksista ja laajentaa mahdollisten tulevaisuuksien valikoimaa – sekä tarjota työkaluja heikkojen signaalien hyödyntämiseen. Heikot signaalit täydentävät Sitran megatrendejä ja visiotyötä.

Signaaleja on kerätty vuoden 2018 aikana hyödyntäen mediaseurantaa, työpajoja, ennakointiaiheisia blogeja ja twitter-tilejä sekä jo tehtyjä signaalien keräyksiä. Työn myötä kerätyt signaalit ovat tarkasteltavissa täällä.

Signaalien keräämisen jälkeen niitä on kategorisoitu ja tulkittu asiantuntijatyöpajojen lisäksi kansallisen ennakointiverkoston Foresight Monday –tilaisuudessa. Tulkinnassa tavoitteena on ollut mennä syvemmälle siihen, mitä yksittäinen signaali tai kokoelma signaaleja voisi tarkoittaa eri näkökulmista – ja samalla on notettu esiin eniten ajatuksia herättäviä ja tulevaisuuksia avartavia signaaliryppäitä sekä niiden mahdollisia vaikutuksia. Signaaleja ja aiheita valittaessa on kiinnitetty huomiota monipuolisuuteen. Valikoima ei pyri olemaan kattava kuvaus kaikista mahdollisista heikoista signaaleista.

Signaalien tulkintoja esittelevät artikkelit, aihetta taustoittavat blogit sekä muut materiaalit löytyvät tältä sivulta. Alkuvuodesta 2019 julkaisemme selvityksen signaalien tulkinnoista ja hyödyllisiksi havaituista kysymyksistä.

Ota yhteyttä

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?