HEIKOT SIGNAALIT

Yllätysten ajassa vanhat näkemykset tulevaisuudesta
eivät enää riitä. Tarvitsemme toisenlaisia tarinoita tulevaisuuksista – ja nykyisten tarinoiden haastamista. Ja tässä heikot signaalit voivat auttaa.

Heikot signaalit 2022

Heikot signaalit ovat ensioireita muutoksista, jotka saattavat olla tulevaisuudessa merkittäviä. Ne ovat yllättäviä ja nykyistä ajattelua haastavia, todella tapahtuneita asioita.

Julkaisimme uuden kokoelman signaaleja ja niiden tulkintoja alkuvuodesta 2022.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Mitä jos? -näyttely Designmuseossa

Tervetuloa kokemaan toisenlaisia tulevaisuuksia 9.9.2022-12.3.2023!

Materiaalit

Ota käyttöön!

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusnäkökulmaa? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

Mistä on kyse?

Jos tuijottaa vain trendejä, voi jäädä meneillään olevien muutosten vangiksi ja tulla sokeaksi yllätyksille. Heikot signaalit täydentävät trendejä paitsi tuomalla yllättävämpiä kehityskulkuja tarkasteluun, myös ohjaamalla toisenlaiseen ajatteluun. Jos trendit ohjaavat ajattelemaan jatkuvuuksia ja kysymään ”mitä seuraavaksi?”, heikot signaalit korostavat epäjatkuvuutta ja kannustavat kysymään ”mitä jos?”.

Heikot signaalit auttavat:

1. tunnistamaan ja haastamaan tulevaisuusoletuksia ja siten avartamaan omaa käsitystä siitä, mitä kaikkea voi tapahtua tulevaisuudessa,

2. sisäistämään yllätyksellisempiä kehityskulkuja ja pohtimaan asioita oman elämän, työn tai yhteiskunnan kannalta sekä

3. tunnistamaan uusia mahdollisuuksia, tapoja vaikuttaa ja nupullaan olevia kehityskulkuja, joita haluaa vahvistaa – ja siten rakentamaan parempia tulevaisuuksia yhdessä.

Mitä työn taustalla?

Sitran heikot signaalit -työ lähti alun perin tarpeesta tuoda täydentävä näkökulma suosituiksi tulleelle megatrendityölle. Tammikuussa 2019 julkaistun ensimmäisen Heikot signaalit -selvityksen tavoitteena oli avartaa tulevaisuusajattelua eli tuoda esille tulevaisuutta koskevia oletuksia, haastaa käsityksiä tulevaisuuksista ja laajentaa mahdollisten tulevaisuuksien valikoimaa. Tulevaisuusajattelun avartamiseen tarjottiin myös joukko työkaluja.

Tarve heikkojen signaalien paremmalle huomioinnille ja hyödyntämiselle, sekä niiden käytölle tulevaisuusajattelun avartamisessa on vain kasvanut sitten vuoden 2019 Heikot signaalit -selvityksen.

Mitä teimme nyt?

Lähdimme keräämään heikkoja signaaleja keväällä 2021 yhdessä sitralaisten kanssa. Signaaleja kerättiin muun muassa sosiaalisesta mediasta, blogeista ja uutisista. Kaikkia kerättyjä signaaleja pääsee tarkastelemaan lähemmin Kumu-tietokannassa.

Signaalien tulkinta painottui syksyyn 2021 ja sitä tehtiin niin Sitran sisäisissä kuin ulkoisissa työpajoissa. Tulkinnassa hyödynnettiin tarinnallisuutta ja signaalien arkipäiväistämistä. Työtä viitoitti Sitran visio reilusta, kestävästä ja innostavasta tulevaisuudesta.

Tulkinnassa pohdittiin etenkin, mitä signaalin kuvailema asia voisi tarkoittaa yleistyessään ja millaisia seurauksia sillä olisi suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Yleisen vaikutusten kuvailun rinnalla haluttiin miettiä, miten ne näkyvät ihmisten arjessa.

Heikot signaalit 2022 -selvitys

Vuoden 2022 Heikot signaalit -selvityksessä esitämme joukon heikkoja signaaleja ja niiden pohjalta tehtyjä hahmotelmia, tarinoita toisenlaisista tulevaisuuksista. Olemme tällä kertaa sijoittaneet signaalit arkipäivään ja tuttuihin paikkoihin: kotiin, työpaikalle, luontoon, kaupungilla käymiseen, päätöksentekoon sekä metaversumiin.

Tavoitteena ei ole tarjota kattavaa listausta kaikista mahdollisista tulevaisuuksista – sellainen olisi mahdotonta – eikä edes antaa yllättävämpien muutosten kokonaiskuvaa. Sen sijaan haluamme kannustaa lukijaa tunnistamaan ja tulkitsemaan itse signaaleja sekä hahmottamaan laajemmin yllättävämpiä, toisenlaisia tulevaisuuksia. On hyvä muistaa, että heikkojen signaalien yllättävyys tai outous riippuu tulkitsijasta – joillekin yllättävät asiat eivät ole sitä toisille.

Esittämämme heikot signaalit ja niistä johdetut tulevaisuustarinat eivät myöskään ole ennusteita. Heikkojen signaalien avulla voi tunnistaa toisenlaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja siten avartaa omaa ajatteluaan, mutta ne eivät kerro siitä, mitä tulee tapahtumaan. Koska tavoitteena on ajattelun avartaminen, osa esitetyistä asioista voi tuntua oudolta ja vieraalta. Olemme pyrkineet tuomaan tätä outoutta arkipäivän tasolle, koska siellä tulevaisuus koetaan.

Miksi tärkeää?

Ennakointityöllämme haluamme lisätä ymmärrystä tulevaisuuden erilaisista mahdollisista kehityskuluista ja parantaa ihmisten ja yhteiskuntien valmiutta tuleville muutoksille. Jotta olisimme valmiimpia ajattelemaan ja vaikuttamaan tulevaisuuteen, on paitsi avarrettava tulevaisuusajattelua, myös arkipäiväistettävä tulevaisuustietoa ja konkretisoitava vaikutuksia ihmisten arjen tasolla.

Tulevaisuus ei yleensä yllätä siksi, että tietoa ei olisi riittävästi saatavilla, vaan koska tietoa voi olla vaikea kytkeä tämän päivän valintoihin ja toimintaan.

Sitran signaalityön tarkoituksena on antaa työkaluja ajattelun avartamiseen ja oletusten haastamiseen sekä toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen. Oletusten haastaminen ja toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelu on tärkeää, sillä vanhoilla tarinoilla emme pysty ratkaisemaan tämän hetken haasteita.

Heikot signaalit täydentävät Sitran megatrendejä ja visiotyötä.

Ota yhteyttä

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?