Mari Nyyssölä-Kiisla

Assistentti, Lakiasiat ja toimistopalvelut, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen