ihmiset

Markus Kalliola

Projektijohtaja, Terveysdata 2030

Kuka?

Markus Kalliola työskentelee projektijohtajana Terveysdata 2030 -projektissa ja koordinaattorina eurooppalaisessa TEHDAS-yhteistoimintahankkeessa. Terveysdata 2030 -projektissa rakennetaan ratkaisuja, pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa. Lisäksi projektin tavoitteena on Suomen terveysdataan liittyvien toimijoiden kilpailukyvyn ja terveysdatan hyötykäytön edistäminen.

Mitä?

Markus on digitalisaatioprojektien parissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työskennellyt diplomi-insinööri. Yrittäjänä ja EU-virkamiehenä toimineena hän ymmärtää niin käytännön kuin direktiivienkin päälle.

Sitrassa Markus työskenteli aiemmin reilun datatalouden IHAN-projektissa vastuullaan EU-vaikuttaminen ja Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori -projektissa, jossa luotiin tuomintamallia hyvinvointitiedon hyödyntämistä sujuvoittavalle Findatalle.

Häh?

Markus haluaa jättää oman jälkensä niin juoksupolulle kuin yhteiskuntaankin. Hänen mielestään maailmanparantajia ei ole liikaa, mutta toivoisi hyvien ideoiden näkyvän enemmän käytännön tekemisessä. Kaikki tämä unohtuu hänen leikkiessään kahden tyttärensä kanssa. Silloin muistaa kenelle tulevaisuutta Sitrassa tehdään.