TERVEYSDATA 2030

Rakennamme projektissa ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuemme Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Ajankohtaista

Hankkeet

Mistä on kyse?

Nopeasti muuttuvan maailman monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää aiempaa monipuolisempaa yhteistyötä. Esimerkiksi covid-19-kriisi on korostanut eurooppalaisten yhteistyön ja tiedon jakamisen merkitystä. Luottamus datan hyödyntämiseen maiden välillä edellyttää läpinäkyvyyttä, toimivia viitekehyksiä ja yhteistä säätelyä.

Euroopan unionin datastrategiassa kuvattu eurooppalainen terveysdata-avaruus hyödyttää terveydenhuoltojärjestelmien kehittämistä ja palveluiden saatavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Myös tutkimus ja innovaatiotoiminta hyötyvät datan aiempaa paremmasta saatavuudesta.

Terveysdatan Terveysdata Terveysdatalla tarkoitetaan terveystietoa eli henkilön fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyviä henkilötietoja, mukaan lukien tiedot terveyspalvelujen tarjoamisesta, jotka ilmaisevat hänen terveydentilansa. Avaa termisivu Terveysdata rajat ylittävälle hyödyntämiselle on luotava yhteiset pelisäännöt, toimintamallit ja ratkaisut, jotka kunnioittavat ihmisten oikeutta yksityisyyteen. Terveysdata 2030 -projekti toteuttaa tammikuussa 2021 käynnistyneen Reilu datatalous -teeman strategisia tavoitteita terveysdatan hyötykäytön näkökulmasta.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet terveysdatan hyötykäytön edelläkävijäksi EU:ssa. Yhtenä avainalueen tavoitteena on skaalata Hyvinvoinnin palveluoperaattori -projektimme (Isaacus) opit EU-tasolle ja varmistaa, että digitalisaatiokehitys ja siihen liittyvä datatalous tuovat etuja suomalaisille yrityksille.

Terveysdata 2030 -projekti on jatkoa aiemmille sähköistä asiointia vauhdittaville hankkeillemme: Isaacus-hankkeessa valmisteltiin toisiokäytön pelisääntöjä Suomeen. Nyt Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää lupia tietojen toissijaiseen käyttöön, parantaa aineistojen tietoturvaa ja edistää kansalaisten tietosuojaa. IHAN-hanke on aurannut tietä reilulle datataloudelle ja kehittänyt käytännön työkaluja ja pelisääntöjä dataa hyödyntäville yrityksille ja muille organisaatioille. Tulevaisuudessa yksilön oma data on tärkeä lisä, kun siirrymme kohti yksilölähtöistä terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluita.

Mitä teemme?

Projektin alkuvaihe keskittyi sidosryhmien kanssa tilannekuvan luomiseen niin haastatteluiden, työpajojen kuin selvitystenkin avulla. Haluamme viedä Suomea kunnianhimoisesti eteenpäin terveysdatan käytön suhteen ja tilannekuvan pohjalta olemme käynnistäneet kokeiluhankkeita muutoksen aikaansaamiseksi. Aiomme myös luoda pitkän aikavälin strategiaa, joka haastaa yhteiskuntaamme uudistumaan.

Suomi on osa EU:n yhteismarkkinaa. Emme kuitenkaan pysty yksin ulosmittaamaan datatalouden hyötyjä täysimääräisesti, mikäli EU ei ole kilpailukykyinen. Koordinoimme EU:n terveysalan yhteistoimintahanketta (Joint Action Towards the European Health Data Space, TEHDAS), jonka tarkoituksena on yhteisten pelisääntöjen luominen terveysdatan toisiokäyttöön.

Toimimalla kehitystyön keskiössä vaikutamme suotuisasti pelisääntöihin ja luomme suomalaisyrityksille nykyistä parempaa kilpailukykyä, kun toimintaympäristön ennakoitavuus lisääntyy.

Digitalisaation ja datatalouden kehityksessä tulee varmistaa, että yksilön oikeudet toteutuvat ja ihmiset voimaantuvat hyödyntämään omaa dataansa.

Projektin tavoitteena on varmistaa Suomen aktiivinen rooli kestävässä digitalisaatiokehityksessä. Kestävään digitalisaatioon liittyy datastrategiassa kuvattujen eurooppalaisten datan sisämarkkinoiden kehitys ja keinoälyn eettinen käyttö datapohjaisten palveluiden moottorina.

Kuka on mukana?

Eurooppalaista hyvinvointia rakennetaan yhteistyössä laajan kansainvälisen sidosryhmäkirjon kanssa. Mukaan tarvitaan julkisen ja kolmannen sektorin lisäksi yrityksiä sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioita.

Missä mennään?

Projekti käynnistyi syksyllä 2020 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Julkaisut

Tästä lisää.

Tapahtumat

Tule mukaan!

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?