TERVEYSDATA 2030

Rakennamme projektissa ratkaisuja, pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa.

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Nopeasti muuttuvan maailman monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää aiempaa monipuolisempaa yhteistyötä. Esimerkiksi covid-19-kriisi on korostanut yhteiseurooppalaisten terveyshankkeiden ja tiedon jakamisen merkitystä. Luottamus datan hyödyntämiseen maiden välillä edellyttää läpinäkyvyyttä, toimivia viitekehyksiä ja yhteistä säätelyä.

EU:n datastrategiassa kuvattu eurooppalainen terveysdata-avaruus hyödyttää terveydenhuoltojärjestelmien kehittämistä ja palveluiden saatavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Myös tutkimus ja innovaatiotoiminta hyötyvät datan paremmasta saatavuudesta.

Terveysdatan rajat ylittävälle hyödyntämiselle on luotava yhteiset pelisäännöt, toimintamallit ja ratkaisut, jotka kunnioittavat ihmisten oikeutta yksityisyyteen. Terveysdata 2030 -projekti toteuttaa tammikuussa 2021 käynnistyvän Reilu datatalous -teeman strategisia tavoitteita terveysdatan hyötykäytön näkökulmasta.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet terveysdatan hyötykäytön edelläkävijäksi EU:ssa. Yhtenä avainalueen tavoitteena on skaalata Hyvinvoinnin palveluoperaattori -projektimme (Isaacus) opit EU-tasolle ja varmistaa, että digitalisaatiokehitys ja siihen liittyvä datatalous tuovat etuja suomalaisille yrityksille.

Terveysdata 2030 -projekti on jatkoa aiemmille sähköistä asiointia vauhdittaville hankkeillemme: Palveluväylä sujuvoittaa jo datan liikkumista järjestelmästä toiseen Suomessa ja järjestelmän kotimaassa Virossa. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää lupia tietojen toissijaiseen käyttöön, parantaa aineistojen tietoturvaa ja edistää kansalaisten tietosuojaa. Findatan toimintamallia pohjustettiin Isaacus-hankkeessa, jossa edistimme sosiaali- ja terveysdatan toissijaista käyttöä esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. IHAN-hanke on aurannut tietä reilulle datataloudelle ja kehittänyt käytännön työkaluja ja pelisääntöjä dataa hyödyntäville yrityksille ja muille organisaatioille. Tulevaisuudessa yksilön oma data on tärkeä lisä, kun siirrymme kohti yksilölähtöistä terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluita.

Mitä teemme?

Toteutamme yhteistyöhankkeita yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Suomen kilpailukyvyn ja terveysdatan hyötykäytön edistämiseksi ja koordinoimme EU:n terveysalan yhteistoimintahanketta (Joint Action Towards the European Health Data Space, TEHDAS).

Toimimalla kehitystyön keskiössä vaikutamme suotuisasti pelisääntöihin ja luomme suomalaisyrityksille nykyistä parempaa kilpailukykyä, kun toimintaympäristön ennakoitavuus lisääntyy. Euroopan komissio on tiedonannoillaan linjannut Euroopan digitaalista tulevaisuutta vuoteen 2025.

Yksilön näkökulmasta on tärkeää, että digitalisaation ja datatalouden kehityksessä varmistetaan yksilön oikeuksien toteutuminen ja yksilöiden voimaantuminen oman datansa käyttöön.

Projekti on suunniteltu varmistamaan Suomen aktiivinen rooli kestävässä digitalisaatiokehityksessä. Kestävään digitalisaatioon liittyy datastrategiassa kuvattujen eurooppalaisten datan sisämarkkinoiden kehitys ja keinoälyn eettinen käyttö datapohjaisten palveluiden moottorina.

Kuka on mukana?

Eurooppalaista hyvinvointia rakennetaan yhteistyössä laajan kansainvälisen sidosryhmäkirjon kanssa. Mukana on julkisen ja kolmannen sektorin lisäksi yrityksiä sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioita.

Missä mennään?

Projekti käynnistyi syksyllä 2020 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Tapahtumat

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?