Hyvinvointiratkaisut

Rakennamme tulevaisuuden kestävää hyvinvointia ja vahvistamme sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämistä Suomessa ja Euroopassa yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Ajankohtaista

uutiset

Sote-järjestelmän tietojen tehokkaampi käsittely tarjoaa mahdollisuuksia miljardisäästöihin ja parempaan hoitoon

julkaisut

Tietomalleista tehoa sote-järjestelmään

Poiminnat

Sitran kokeilu: Uusi toimintamalli sujuvoittaa seurantatiedon saantia uusista lääkehoidoista

julkaisut

Lisänäyttöä uusista lääkehoidoista

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) menoihin kohdistuu merkittäviä säästövaatimuksia samalla kun ikääntyvä väestö lisää palveluiden tarvetta ja hoitohenkilökunnan työkuorma on jo nykyisellään koetuksella. Pandemian aikana terveysdataa Terveysdata Terveysdatalla tarkoitetaan terveystietoa eli henkilön fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyviä henkilötietoja, mukaan lukien tiedot terveyspalvelujen tarjoamisesta, jotka ilmaisevat hänen terveydentilansa. Avaa termisivu Terveysdata hyödynnettiin laajasti aina ylintä päätöksentekotasoa myöten. Samalla tuli esiin tarve parantaa datan laatua ja terveystietojen saatavuutta yli maiden rajojen Euroopassa.

Datan nykyistä parempi hyödyntäminen on yksi työkaluista, jolla sote-palvelujen laatua voidaan ylläpitää tai jopa parantaa ja samalla säästää yhteiskunnan varoja. Erityisesti terveydenhuollossa datan tarjoamat mahdollisuudet ovat jo pitkään olleet tiedossa ja hyödyntämisessä ollaankin Suomessa jo pitkällä ja meitä pidetään kansainvälisesti edelläkävijöinä. Euroopan unionissa sisämarkkinoita kehitetään yhteisellä terveystietoalueella, Data-avaruus; tietoalue Yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen muodostama kokonaisuus, joka on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä. Avaa termisivu Data-avaruus; tietoalue jonka on määrä helpottaa terveystietojen tietoturvallista käyttöä niin kansalaisten hoidossa kuin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Huima teknologinen kehitys haastaa myös edelläkävijää. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen vaatii rohkeita muutoksia ja osittain myös toimivien ratkaisujen purkamista, jotta työn tuottavuus kasvaisi ja voisimme siirtyä kohti ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita. Toimialan kykyä uudistua ja toteuttaa rohkeita kokeiluita tulee vahvistaa.

Hyvinvointiratkaisut-projekti tukee sote-sektoria muutoksen tuojana ja kiihdyttäjänä. Projekti on jatkoa aiemmille terveysdatan käyttöä edistäville hankkeillemme, kuten Terveysdata 2030 ja sen osana koordinoimamme EU-rahoitteinen TEHDAS-hanke. Projekti ponnistaa myös vahvasti Findatan perustamista pohjustaneesta Isaacus-hankkeesta ja reilun datatalouden työkaluja ja toimintamallia rakentaneesta IHAN-hankkeesta.

Mitä teemme?

Valmistelemme parhaillaan Hyvinvoitiratkaisut-projektia, ja osa hankkeista käynnistyi jo alkuvuodesta 2024.

Pyrimme vaikuttamaan suotuisasti hyvinvointipalvelujen uudistamiseen ja toteutamme kokeiluhankkeita hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeissa hyödynnetään sote-dataa ja tekoälyä. Lisäksi selvitämme datan saatavuutta ja laatua parantavia tietomalleja.

Kartoitamme myös toimenpiteitä terveysalan vauhdittamiseksi kotimaassa. Työ pohjautuu menestyksekkääseen alan kasvustrategiaan ja vie eteenpäin vuonna 2023 käynnistynyttä kasvuohjelmaa.

Olemme mukana EU:n yhteistoimintahankkeen jatkoprojektissa, jossa luodaan puitteet terveysdatan hyötykäyttöä sujuvoittavan lainsäädännön toimeenpanolle Euroopassa eli rakennetaan yhteistä terveystietoaluetta. Jäsenmaat valitsivat Sitran koordinoimaan jatkohanketta. Lisäksi Sitran on määrä vastata hankkeen viestinnästä. Suunnitelman mukaan TEHDAS2-hanke (Second Joint Action Towards European Health Data Space) käynnistyy toukokuussa 2024.

Lisäksi koordinoimme yhdessä THL:n kanssa Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamaa hanketta, jossa eurooppalaista terveystietoaluetta hyödynnetään pohjoismaisessa yhteistyössä ja kokeillaan käytännössä datan käyttöön liittyviä tietomalleja. Hanke käynnistyy helmikuussa 2024.

Ketkä ovat mukana?

Eurooppalaista hyvinvointia rakennetaan yhteistyössä laajan kansainvälisen sidosryhmäkirjon kanssa. Mukana projektissa on julkisen ja kolmannen sektorin lisäksi yrityksiä sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioita kotimaasta ja muista Euroopan maista. Mukana on myös Sitran pitkään luotsaama sote-tietojen toisiokäyttöön keskittyvä kansainvälinen verkosto, National Initiatives Network.

Hankkeet

Hankkeet

Tekoäly sote-palveluissa

Hankkeet

Terveysdatan hyödyntäminen TKI-toiminnassa

Tapahtumat

Tule mukaan!

Keskustelutilaisuus

Kansallisen asiantuntijaryhmän kokous eurooppalaisen terveystietoalueen kehityksestä

keskiviikko, 19.6.
tapahtumat

Radical Health Festival Helsinki 2024 

Helsinki, tiistai – torstai, 21.5. – 23.5.
Verkkotapahtuma

Tietomallien mahdollisuudet sote-sektorilla

maanantai, 11.3.
Abstrakti kuvituskuva, Kuvan tekijä: Aino Aittasalo / Sitra
Keskustelutilaisuus

Kymmenen vuotta terveysalan kasvun edistämistä – mitä siirtyminen strategiasta toimeenpano-ohjelmaan tuo tullessaan?

Helsinki, tiistai, 11.6.
TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
Keskustelutilaisuus

Kansallisen asiantuntijaryhmän kokous eurooppalaisen terveystietoalueen kehityksestä

tiistai, 28.11.

Ota yhteyttä

ihmiset
Markus Kalliola
Projektijohtaja, Hyvinvointiratkaisut
ihmiset
Elina Drakvik
Johtava asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut
ihmiset
Petri Lehto
Johtava asiantuntija, Terveyttä datasta
ihmiset
Saara Malkamäki
Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut
ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?