IHAN-projekti

IHAN®-projektissamme rakensimme perustuksia reilulle datataloudelle, jossa menestyvät digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille. Projekti päättyi 30.6.2021.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

DATATALOUDEN UUDET LIIKETOIMINTAMALLIT

Reilu datan jakaminen yhteisillä pelisäännöillä tuo uutta kilpailuetua. Projektissa tarjosimme työkaluja ja yhteisön kestävän datavetoisen liiketoiminnan rakentamiseen.

REILU DIGIARKI

Digitaalisten palveluiden käyttö tuottaa jatkuvasti dataa, jota yritykset käyttävät hyväkseen. Datan hyödyntämisen on oltava reilua ja läpinäkyvää. Ihmisten tulee pystyä luottamaan digitaalisiin palveluihin. Projektissa loimme yhdessä pelisääntöjä, jotka ovat reiluja kaikille.

IHAN-TOIMINTAMALLIN TEKNISET KOKEILUT

PÄÄTTÄJÄLLE

Reilu digitaalinen siirtymä on Euroopan tärkein kestävän kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistaja. Suomi ja EU voivat toimia datatalouden suunnannäyttäjinä. Päättäjä, ota tästä haltuun askeleet reiluun datatalouteen!

TAPAHTUMAT

Tulevat ja menneet.

Mistä on kyse?

Sitran IHAN-projektissa rakennettiin eurooppalaista datatalouden mallia, jonka ensiaskelia otettiin Suomessa.

Reilun datatalouden arvopohjassa yhdistyvät ihmiskeskeisyys, luottamus, uudenlainen yhteisöllisyys ja kestävän kasvun periaatteet. Tavoitteena ovat ihmislähtöiset eurooppalaiset datamarkkinat, joissa dataa vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti hyödyntävät yritykset menestyvät älykkäillä palveluilla.

Reilu datatalous hyödyttää kaikkia. Dataa jaetaan nykyistä vapaammin eri toimijoiden välillä. Luottamus palveluntarjoajiin kannustaa yksilöitä jakamaan tietojaan, kun dataa jaetaan yksilön luvalla. Ihmiset saavat entistä kohdennetumpia, hyvinvointiaan ja arkeaan parantavia palveluja. Kaikenkokoiset yritykset saavat kasvua innovaatioista ja hyvinvointi lisääntyy.

IHAN-hankekokonaisuus oli jatkoa aiemmille sähköistä asiointia vauhdittaneille hankkeillemme: Palveluväylä sujuvoittaa datan liikkumista järjestelmästä toiseen Suomessa ja järjestelmän kotimaassa Virossa. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää lupia tietojen toissijaiseen käyttöön, parantaa aineistojen tietoturvaa ja edistää kansalaisten tietosuojaa. Findatan toimintamallia pohjustettiin Isaacus-hankkeessa, jossa edistimme sosiaali- ja terveysdatan toissijaista käyttöä esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. Tulevaisuudessa yksilön oma data on tärkeä lisä, kun siirrymme kohti yksilölähtöistä terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluita.

Mitä saimme aikaan?

Tuotimme tietoa kotimaisen ja EU-tason päätöksenteon tueksi erilaisten raporttien ja selvitysten muodossa. Näiden avulla lisäsimme kohdeyleisöjemme datataloustietoisuutta.

Rakensimme yhteiset pelisäännöt ja työkaluja vastuullisempiin ja kestävämpiin digitaalisiin palveluihin.

Osallistimme yrityksiä reilun datatalouden rakentamiseen. IHAN-yritysohjelmassa autoimme pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa datan avulla. Data osaksi yritysvastuuta -työpajasarjassa Sitra, FIBS ja edelläkävijäyritykset tunnistivat ja toteuttivat parhaita käytäntöjä kestävälle datan käytölle yritysvastuun näkökulmasta.

Tarjosimme kansalaisille työkaluja vaikuttaa oman datansa hyödyntämiseen verkossa.

Kuka oli mukana?

Reilua datataloutta rakennettiin kansainvälisessä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Missä mennään?

IHAN-projekti käynnistyi huhtikuussa 2018 ja päättyi kesäkuussa 2021. Tulokset on koottu työn tulos -artikkeliin ja julkaisuun. Työ jatkuu Reilun datatalouden teemassa, jossa ensimmäisinä projekteina ovat käynnissä Terveysdata 2030 ja Gaia-X Suomen hubin koordinaatio. Kerromme uusista avauksista ja yhteistyömahdollisuuksista sitä mukaa, kun niiden valmistelu etenee.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?