IHAN-projekt

I projekt IHAN byggde vi en grund för en rättvis dataekonomi, där framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla. Projektet avslutades den 30.6.2021.

AKTUELLT

Vill du veta mer om rättvis dataekonomi? Beställ IHAN® Newsletter!

NYA AFFÄRSMODELLER INOM DATAEKONOMI

Rättvis delning av data med gemensamma spelregler ger ny konkurrensfördel. I projektet erbjöd vi verktygen och en gemenskap för att bygga upp en hållbar databaserad affärsverksamhet.

PILOTPROJEKT

Tillsammans med föregångarföretag prövade vi tekniska lösningar och koncept som möjliggör tjänster enligt en rättvis dataekonomi.

RÄTTVIS DIGIVARDAG

Anlitandet av digitala tjänster skapar hela tiden data som företagen utnyttjar. Utnyttjandet av data måste vara rättvist och transparent. Människorna ska kunna lita på de digitala tjänsterna. I projektet skapade vi tillsammans spelregler, som är rättvisa för alla.

TEKNISK UTVECKLING

IHAN®-kravspecifikationsdokumentet innehåller beskrivningar av principerna för och komponenterna i IHAN:s funktionella arkitektur samt anvisningar för byggande av tjänster i enlighet med rättvis dataekonomi med hjälp av existerande teknologier.

TILL BESLUTSFATTAREN

En rättvis digital övergång är den viktigaste möjliggöraren av hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Finland och EU kan visa riktningen för dataekonomin. Beslutsfattare, bekanta dig med stegen till en rättvis dataekonomi!

Vad handlar det om?

Sitras IHAN-projekt byggde en europeisk modell för dataekonomin vars första steg togs i Finland.

Värdegrunden för rättvis dataekonomi är en kombination av människan i fokus, förtroende, ny slags gemenskap och principerna för hållbar tillväxt. Målet är en människoorienterad europeisk datamarknad, där företag som utnyttjar data på ett ansvarsfullt och fördomsfritt sätt når framgång med hjälp av smarta tjänster.

En rättvis dataekonomi är till nytta för alla. Data delas ännu friare mellan olika aktörer. Förtroende för tjänsteleverantörer uppmuntrar individer att dela sina data när data delas med tillstånd av individen. Människorna får allt mer inriktade tjänster som förbättrar deras välfärd och vardag. Företag i alla storlekar får tillväxt av innovationer och välfärden ökar.

IHAN-projekthelheten utgjorde en fortsättning på våra tidigare projekt som påskyndade elektronisk ärendehantering: Servicekanalen bidrar redan till att data rör sig smidigt från ett system till ett annat i Finland och i systemets hemland Estland. Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata beviljar tillstånd för sekundär användning av data, förbättrar materialens datasäkerhet och främjar medborgarnas dataskydd. Findatas verksamhetsmodell förbereddes i Isaacus-projektet, i vilket vi främjade sekundärt utnyttjande av social- och hälsodata exempelvis för forskningssyften. I framtiden utgör individens egna data ett viktigt tillägg när vi går i riktning mot individorienterad hälso- och sjukvård och välfärdstjänster.

Vad gjorde vi?

Vi producerade information i form av rapporter och utredningar som stöd för beslut i Finland och på EU-nivå. Med hjälp av dem ökade vi vår målpubliks kunskap om dataekonomi.

På det här sättet byggde vi upp gemensamma spelregler och verktyg för ännu mer ansvarsfulla och hållbara digitala tjänster.

Vi involverade företagen i byggandet av en rättvis dataekonomi. Inom IHAN-företagsprogrammet hjälpte vi små och medelstora företag att förnya sin affärsverksamhet med hjälp av data. I serien av verkstäder Data som en del av företagsansvar identifierade och införde Sitra, FIBS och föregångarföretag bästa praxis för hållbart utnyttjande av data med tanke på företagsansvaret.

Vi erbjöd medborgarna verktyg med vilka de kan inverka på hur deras egna data utnyttjas på webben.

Vem deltog?

Rättvis dataekonomi byggdes upp genom internationellt samarbete med olika intressentgrupper.

Hur är situationen i dag?

Projektet inleddes i april 2018 och avslutades i juni 2021. Resultaten sammanställs i artikeln och publikation (på finska och på engelska). Arbetet fortsätter med temat Rättvisa dataekonomi.

Kontakta oss

Vad handlar det om?