Gå direkt till innehållet

RÄTTVIS DATAEKONOMI

I IHAN® projekt bygger vi upp ekosystemet för en rättvis dataekonomi. Vårt mål är att skapa en verksamhetsmodell och gemensamma spelregler i Europa för en människoorienterad byte av data. Kom med!

AKTUELLT

PROJEKT

VAD HANDLAR DET OM?

Om varje individ samlas varje dag en betydande mängd data i system som företag och organisationer administrerar. Nu förvaltas informationen främst av insamlare. Plattformsbolagens expansion baseras på data och ägande av data. Nuvarande Dataekonomi Dataekonomi är ett delområde inom ekonomi, där affärsmodellen baserar sig på utnyttjande och användning av data på olika sätt. baseras i stor utsträckning på att individen avstår sina rättigheter till data. Kunde ett alternativt verksamhetssätt byggas upp där individen är aktiv och fastställer i vilka tjänster och till vilka villkor dennes uppgifter kan användas?

För att data ska kunna nyttjas på ett rättvis och människoorienterat sätt behövs gemensamma spelregler och verksamhetssätt för ekosystemet för rättvis informationsväxling.

En Rättvis dataekonomi Det delområden inom ekonomi som fokuserar på att skapa tjänster och produkter som utgår från data etiskt. Rättvis betyder att individernas rättigheter skyddas och att alla intressentgruppers behov beaktas i dataekonomin. är till nytta för alla. Administration av den individuella datan underlättar vardagen och ökar välbefinnandet. Enhetliga tillvägagångssätt öppnar möjligheter för användarorienterade innovationer och affärsverksamhet.

Projekthelheten som anknyter till människoorienterad dataekonomi är en fortsättning på våra projekt som accelererar elektronisk ärendehantering. Servicekanalen gör datatrafiken smidigare mellan olika system i Finland och systemets hemland Estland. Dessutom är vi med och förbereder en tillståndstjänst och en digital hälsonav som möjliggör sekundär användning av vård- och omsorgsdata.

Vad gör vi?

Vi bygger upp ekosystemet för en rättvis dataekonomi tillsammans med allmänheten och olika aktörer. Vårt mål är att skapa en verksamhetsmodell och gemensamma spelregler i Europa för byte av data.

Vi uppgör en vägkarta till Europa för en rättvis dataekonomi. För informationsväxlingen uppgör vi gemensamma spelregler och ett koncept. Vi utvecklar och testar den tekniska plattformen för informationsväxlingen. Vi fastställer gemensamma standarder, principer och en administrationsmall. Vi skapar en verksamhetsmodell och struktur för centralen som administrerar helheten och kan inleda sin verksamhet år 2020.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi? Vad handlar det om?

De praktiska pilotprojekten anknyter bland annat till välbefinnande, hälsa, trafik samt jord- och skogsbruk.

IHAN®-systemet för data som anknyter till personer och överskrider organisationers och staters gränser kan tas i användning i Europa och på längre sikt även globalt.

Vi bygger upp IHAN®-systemet för stater, standardiseringssamfund och företag samt ekosystem som förenar dessa.

Vem är med?

Vi utvecklar ekosystemet tillsammans med framtida användare det vill säga potentiella kunder. I initialskedet samarbetar offentliga, privata och organisationsaktörer. Dessutom söker vi samarbetspartner i övriga länder.

Vi söker efter samarbetspartner, både bland enskilda sökande och omfattande samarbetsnätverk, som utvecklar lösningar som bygger på en människoorienterad och rättvis dataekonomi. Detta pilotprojekt ska hantera både nya modeller för datautbyte och de tekniska lösningar som stöder dem. IHAN®-pilotsökningen är öppen till och med den 31 december 2018.

Vad händer nu?

Nyckelområdet inleddes 2018 och upphör 2021.

Hur gå med?

Vi samlar som bäst experter för samarbete. Man kan gå med genom att sända e-post till ihan@sitra.fi.

#ihan

Vill du veta mer om rättvis dataekonomi? Beställ IHAN® Newsletter!

Kontakta oss

Vad handlar det om?