IHAN-projekt

I projekt IHAN byggde vi en grund för en rättvis dataekonomi, där framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla. Projektet avslutades den 30.6.2021.

AKTUELLT

artiklar

Deltagarna i Sitras företagsprogram har en stark tilltro till dataekonomins framtid

nyheter

Sitras regelbok ger företag ett ramverk för enklare och tryggare delning av data

Plock

Data effektiviserar framtidens trafiksystem – branschen skapade rättvisa spelregler som stöd för serviceutvecklingen

nyheter

En ny nationell autentiseringstjänst kommer att göra vardagen enklare och säkrare för alla

artiklar

Utredningen Digital makt: deltagarna ser fram emot att få veta vad som händer med deras data

artiklar

Användning av data i små och medelstora företag kräver insiktsfullhet av ledningen

Intervju

Jättarna inom dataekonomin är som medeltidens makthavare när de begär blint förtroende

artiklar

Utredningen Digital makt: Testpersonerna i datans spår

artiklar

Utredningen Digital makt: Vilka dubier har testpersonerna om en digital värld?

artiklar

Utredningen Digital makt: Vad förväntar sig testpersonerna och vad skrämmer dem i den digitala världen?

nyheter

Unik utredning pågår – Hur påverkas beslutsfattarna på nätet?

person som surfar på bitter
Frågor och svar

Frågor och svar om utredningen Digital makt

Hankkeet

Utredningen Digital makt

Debatt

En ny riktning för dataekonomin – kreativiteten blir starkare när integriteten skyddas

Gästskribent

En aktiv databeskyddares dygn består av närmare 200 sidbesök och kakor från 30 webbplatser

Sitras utlåtande
Utlåtande

Sitras utlåtande om kvalitetskriterier för informationsmaterial inom den offentliga förvaltningen

evenemang

Health Tuesday: Human-driven data economy – new business opportunities

Helsinki, tisdag, 3.4

Vill du veta mer om rättvis dataekonomi? Beställ IHAN® Newsletter!

NYA AFFÄRSMODELLER INOM DATAEKONOMI

Rättvis delning av data med gemensamma spelregler ger ny konkurrensfördel. I projektet erbjöd vi verktygen och en gemenskap för att bygga upp en hållbar databaserad affärsverksamhet.

projekt

En hållbar affärsverksamhet uppbyggd av data

PILOTPROJEKT

Tillsammans med föregångarföretag prövade vi tekniska lösningar och koncept som möjliggör tjänster enligt en rättvis dataekonomi.

PROJEKT

IHAN-pilotprojekt

RÄTTVIS DIGIVARDAG

Anlitandet av digitala tjänster skapar hela tiden data som företagen utnyttjar. Utnyttjandet av data måste vara rättvist och transparent. Människorna ska kunna lita på de digitala tjänsterna. I projektet skapade vi tillsammans spelregler, som är rättvisa för alla.

Illustration: En flicka som tittar på ett kex.
nyheter

Sitras färska kartläggning belyser den dolda användningen av data som samlats in om oss

Data collected about people is hidden in complex networks.
artiklar

Den data som samlas in om oss sjunker in i komplicerade nätverk

I mänsklig hand finns en telefon med bilder av djur.
digiprofiltest.www.sitra.fi/

Testa din digitala profil!

Kuvituskuva: ihmisen kädessä kännykkä, jossa koiran kuva
projekt

Digispår

nyheter

Datajättarnas tabbar kan skrota önskemålen om en bättre digiframtid

Plock

Viktigt för människor att själva få bestämma om användningen av data

TEKNISK UTVECKLING

IHAN®-kravspecifikationsdokumentet innehåller beskrivningar av principerna för och komponenterna i IHAN:s funktionella arkitektur samt anvisningar för byggande av tjänster i enlighet med rättvis dataekonomi med hjälp av existerande teknologier.

texten ihan.fi visas på den bärbara skärmen
PROJEKT

Testbädd för rättvis dataekonomi – ihan.fi

Mobiltelefon i handen
nyheter

Arbetet med standardiseringen av en rättvis dataekonomi framskrider

Illustration: skottkärran lastad med pappersbuntar
nyheter

Världen behöver standardisering och Sitra svarar på behovet

Illustration: en hand håller publikationen med text IHAN Blueprint 2.5
artiklar

IHAN Blueprint

PROJEKT

Workshoppen: Mot IHAN-standarden

Kuvituskuva: ihmisiä pöydän ääressä, yllä matkapuhelin, josta lentää ykkösiä ja nollia.
nyheter

Plattformen för rättvis dataekonomi anläggs i Sitras workshoppar

artiklar

Hur ska IHAN-verksamhetsmodellen byggas upp tekniskt?

TILL BESLUTSFATTAREN

En rättvis digital övergång är den viktigaste möjliggöraren av hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Finland och EU kan visa riktningen för dataekonomin. Beslutsfattare, bekanta dig med stegen till en rättvis dataekonomi!

publikationer

35 förslag för genomförande av Europeiska unionens datastrategi

person som surfar på bitter
nyheter

Datadelning mellan olika sektorer ökar innovationer och den ekonomiska tillväxten

Kuvituskuva: EU:n tähdet kompassin ympärillä.
nyheter

Finland kan agera vägvisare inom dataekonomi – Sitras färdplan erbjuder verktyg för detta

Debatt

Låt data flöda med hjälp av rättvisa spelregler

Vad handlar det om?

Sitras IHAN-projekt byggde en europeisk modell för dataekonomin vars första steg togs i Finland.

Värdegrunden för rättvis dataekonomi är en kombination av människan i fokus, förtroende, ny slags gemenskap och principerna för hållbar tillväxt. Målet är en människoorienterad europeisk datamarknad, där företag som utnyttjar data på ett ansvarsfullt och fördomsfritt sätt når framgång med hjälp av smarta tjänster.

En rättvis dataekonomi är till nytta för alla. Data delas ännu friare mellan olika aktörer. Förtroende för tjänsteleverantörer uppmuntrar individer att dela sina data när data delas med tillstånd av individen. Människorna får allt mer inriktade tjänster som förbättrar deras välfärd och vardag. Företag i alla storlekar får tillväxt av innovationer och välfärden ökar.

IHAN-projekthelheten utgjorde en fortsättning på våra tidigare projekt som påskyndade elektronisk ärendehantering: Servicekanalen bidrar redan till att data rör sig smidigt från ett system till ett annat i Finland och i systemets hemland Estland. Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata beviljar tillstånd för sekundär användning av data, förbättrar materialens datasäkerhet och främjar medborgarnas dataskydd. Findatas verksamhetsmodell förbereddes i Isaacus-projektet, i vilket vi främjade sekundärt utnyttjande av social- och hälsodata exempelvis för forskningssyften. I framtiden utgör individens egna data ett viktigt tillägg när vi går i riktning mot individorienterad hälso- och sjukvård och välfärdstjänster.

Vad gjorde vi?

Vi producerade information i form av rapporter och utredningar som stöd för beslut i Finland och på EU-nivå. Med hjälp av dem ökade vi vår målpubliks kunskap om dataekonomi.

På det här sättet byggde vi upp gemensamma spelregler och verktyg för ännu mer ansvarsfulla och hållbara digitala tjänster.

Vi involverade företagen i byggandet av en rättvis dataekonomi. Inom IHAN-företagsprogrammet hjälpte vi små och medelstora företag att förnya sin affärsverksamhet med hjälp av data. I serien av verkstäder Data som en del av företagsansvar identifierade och införde Sitra, FIBS och föregångarföretag bästa praxis för hållbart utnyttjande av data med tanke på företagsansvaret.

Vi erbjöd medborgarna verktyg med vilka de kan inverka på hur deras egna data utnyttjas på webben.

Vem deltog?

Rättvis dataekonomi byggdes upp genom internationellt samarbete med olika intressentgrupper.

Hur är situationen i dag?

Projektet inleddes i april 2018 och avslutades i juni 2021. Resultaten sammanställs i artikeln och publikation (på finska och på engelska). Arbetet fortsätter med temat Rättvisa dataekonomi.

Kontakta oss

personer
Jaana Sinipuro
personer
Laura Halenius
Projektledare, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Hannu Hämäläinen
personer
Tiina Härkönen
Ledande expert, Digital makt och demokrati
personer
Markus Kalliola
Projektledare, Hälsodata 2030
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Saara Malkamäki
Expert, Hälsodata 2030
personer
Riitta Vänskä
personer
Erja Lintunen
Assistent, Gaia-X Finland
personer
Pinja Heimala
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Anna Pulli
Assistent, Rättvis dataekonomi
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?