IHAN-företagsprogrammet

Rättvis delning av data är en ny konkurrensfördel. Ansökan om IHAN-företagsprogrammet har avslutats.

Vad handlar det om?

IHAN-företagsprogrammet är ett program för små och medelstora företag som hjälper företagen att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data. Programmet hålls på finska och är 6 månader långt.

Ansökan om IHAN-företagsprogrammet har avslutats. Alla sökande har meddelats om urvalsbeslutet via e-post. Vi publicerar namnen på de företag som valts ut för affärsprogrammet i augusti.

Varför delta?

1. Du lär dig att förnya ditt företags affärsverksamhet med hjälp av data

Under programmet besvarar företaget många strategiska frågor, såsom:

  • Hur utvecklar jag tillsammans med mina kunder och partner nya produkter och tjänster som bygger på användningen av data?
  • Vilka förmågor behöver mitt företag för förändringen?
  • Hur kan jag aktivera mitt partnernätverk att delta i utvecklingen av affärsverksamheten?

2. Du får ledande experter som sparrar dig och ditt företag

Finlands bästa experter inom rättvis dataekonomi sparrar och hjälper ditt företag att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data utgående från utvecklingsbehoven i ditt företag. I programmet medverkar experter till exempel på servicedesign, affärsmodeller, teknologiarkitektur, juridik- och avtalsfrågor och finansiering som säkerställer att de utvecklingsidéer som uppkommit under programmet omsätts i praktiken.

3. Du får tillfälle att utveckla nya databaserade produkter och tjänster och att omsätta dem i praktiken

Tjänsterna utvecklas kundorienterat med servicedesignmetoder, där kundernas respons beaktas redan i utvecklingens början. Detta säkerställer att tjänsten genuint löser kundens problem.

4. Ditt företags tillväxt och utveckling mäts och utvärderas under programmet och efter det

Efter programmet behöver inte en enda deltagare undra vad programmet riktigt åstadkom. Sitras samarbetspartner gör upp en utvärdering av programmets genomslag för varje deltagarföretag.

Vem kan söka till programmet?

Företaget har vilja att förnya sin affärsverksamhet. Ett av programmets viktigaste mål är att skapa värde tillsammans med företagets partner. Företaget ska ha skäliga förutsättningar att satsa ekonomiskt på utveckling av affärsverksamheten och tid att delta i programmet.

Företaget ska uppfylla kraven för de minimis-stöd. De minimis-stödet gör det möjligt att stödja ekonomisk verksamhet i företag med offentliga medel.

Läs mer om programmet

IHAN-företagsprogrammet börjar i maj 2020.

Ta del av

Om du är intresserad av att skicka en ansökan till företagsprogrammet efter att du läst materialet ska du lämna din kontaktinformation, så e-postar vi en ansökan till programmet och ett de minimis-anmälningsformulär till dig (på finska). Fyll i dem. Dessutom får du de material som nämns ovan som bifogade filer till e-postmeddelandet.

Mer information om företagsprogrammet får du också genom webbseminariet (på finska).

9.3–5.6
Ansökan är öppen.
22.6
Meddelande om antagning till företagsprogrammet.
20-21.8
De företag som blivit valda till programmet inleder arbetet med en verkstad i Helsingfors.

Kontakta oss

Vad handlar det om?