IHAN-företagsprogrammet

Rättvis delning av data är en ny konkurrensfördel. Projektet avslutades 2021, men det förnyade programmet följdes av Tillväxt genom data coaching.

Vad handlar det om?

IHAN-företagsprogrammet är ett program för små och medelstora företag som hjälper företagen att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data. Programmet hålls på finska och är 6 månader långt.

Ansökan om IHAN-företagsprogrammet har avslutats. Alla sökande har meddelats om urvalsbeslutet via e-post. 

Varför delta?

1. Du lär dig att förnya ditt företags affärsverksamhet med hjälp av data

Under programmet besvarar företaget många strategiska frågor, såsom:

2. Du får ledande experter som sparrar dig och ditt företag

Finlands bästa experter inom rättvis dataekonomi sparrar och hjälper ditt företag att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data utgående från utvecklingsbehoven i ditt företag. I programmet medverkar experter till exempel på servicedesign, affärsmodeller, teknologiarkitektur, juridik- och avtalsfrågor och finansiering som säkerställer att de utvecklingsidéer som uppkommit under programmet omsätts i praktiken.

3. Du får tillfälle att utveckla nya databaserade produkter och tjänster och att omsätta dem i praktiken

Tjänsterna utvecklas kundorienterat med servicedesignmetoder, där kundernas respons beaktas redan i utvecklingens början. Detta säkerställer att tjänsten genuint löser kundens problem.

4. Ditt företags tillväxt och utveckling mäts och utvärderas under programmet och efter det

Efter programmet behöver inte en enda deltagare undra vad programmet riktigt åstadkom. Sitras samarbetspartner gör upp en utvärdering av programmets genomslag för varje deltagarföretag.

Vem kan söka till programmet?

Företaget har vilja att förnya sin affärsverksamhet. Ett av programmets viktigaste mål är att skapa värde tillsammans med företagets partner. Företaget ska ha skäliga förutsättningar att satsa ekonomiskt på utveckling av affärsverksamheten och tid att delta i programmet.

Företaget ska uppfylla kraven för de minimis-stöd. De minimis-stödet gör det möjligt att stödja ekonomisk verksamhet i företag med offentliga medel.

Läs mer om programmet

Ta del av

Mer information om företagsprogrammet får du också genom webbseminariet (på finska).

9.3–5.6
Ansökan är öppen.
22.6
Meddelande om antagning till företagsprogrammet.
20-21.8
De företag som blivit valda till programmet inleder arbetet med en verkstad i Helsingfors.
2/2021
Programmet avslutas.

Vad gjorde vi och vad resulterade det i?

Programmet som pågick i sex månader byggdes upp kring fyra moduler (Kliv):

I praktiken resulterar programmet i minst en validerad affärsmodell och en genomförbar plan för att starta ny affärsverksamhet.

Under kliven åtog sig respektive företag som deltog i programmet att delta i sex verkstäder, sju företagsvisa sparrningsmöten för affärsverksamheten, tre serviceutvecklingsmöten samt att utföra en mängd uppgifter som främjar programmets mål.

Alla företag som valts med i programmet skulle reservera minst 2 dagar arbetstid per vecka för en deltagare med beslutsbefogenheter i företaget under sex månader (totalt ca 45 arbetsdagar).

Parallellt med pilotprogrammet utarbetades ett omfattande utbildningsmaterial (på finska), som lämpar sig till exempel för personer som leder motsvarande företagsprogram.

Samarbetspartner

Sitra ledde och samordnade genomförandet av IHAN-företagsprogrammet i samarbete med fyra partner. Sirtra skaffade konsulttjänster inom strategisk affärsutveckling och servicedesign hos följande företag: Futurice, Innovestor Ignite, KPMG och Taival Advisory.

Vad händer härnäst?

Olika aktörer genomför i fortsättningen program enligt IHAN-företagsprogrammets koncept och gör programmet tillgängligt på bred front även för andra SMF-företag. Till exempel säkerställer Arbets- och näringsministeriet för sin del att pilotprogrammet utnyttjas i fortsättningen. 

Mer information om IHAN-företagsprogrammets fortsättning finns i nyheten som publicerades 28.1.2021.

Obs! Denna projektsida uppdaterades 27.1 och 23.2 i fråga om programinnehåll och fortsättning och 2.7 i fråga om utbildningsmaterial.

Kontakta oss

Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Pinja Heimala
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Jyrki Suokas

Vad handlar det om?