En hållbar affärsverksamhet uppbyggd av data

En rättvis dataekonomi byggs upp genom samarbete mellan företag som använder data på ett ansvarsfullt sätt. Gå med i den grupp företag som leder utvecklingen.

Vad handlar det om?

Data har blivit världens mest värdefulla råvara. Ändå är data för närvarande tillgänglig endast för ett fåtal, med orättvisa spelregler.

EU:s datastrategi som publicerades i början av år 2020 ger riktlinjer för uppbyggande av en dataekonomisk modell som grundas på förtroende. Målet med den rättvisa dataekonomin som Sitra lotsar fram är en europeisk datamarknad med människan i centrum, där persondata flödar mer fritt och där data är tillgänglig för aktörer av alla storlekar. Där delas data rättvist mellan företag av olika storlek och aktörer inom den offentliga sektorn. Nya affärsmodeller och nya innovativa digitala tjänster gagnar hela samhället.

Vad gör vi nu?

Dataekonomin byggs upp tillsammans med ett omfattande nätverk av intressentgrupper.

Vi erbjuder forskningsdata kring teman om rättvis dataekonomi i form av olika utredningar och rapporter.

Vi underlättar företagens deltagande i främjandet av bästa praxis inom rättvis dataekonomi och hjälper speciellt små och mellanstora företag att skapa tjänster enligt en rättvis dataekonomi.

testplattformen IHAN får företagen bekanta sig med verktygen inom rättvis dataekonomi. Ett självbedömningsverktyg Fair Data Economy Score som utvecklas i Sitras projekt erbjuder ett perspektiv på företagets mognadsnivå och vägledning för att utvecklas.

Läs mer

Dyk djupare.

nyheter

Sitra samlade ett utbildningspaket för företagsprogram för rättvis dataekonomi

artiklar

Företagens interaktion med kunderna främjar ansvarsfull dataanvändning

nyheter

De bästa hälsodatatjänsterna främjar en rättvis användning av våra hälsouppgifter

nyheter

Frågan om ansvarsfull användning av data skapar skarpa skiljelinjer mellan människor och företag

Sitra Företagsenkät dataekonomin 2021
Plock

Svårt för europeiska företag få grepp om dataekonomin

Debatt

Det är lätt att göra fel med cookies – och det är något som berättar mycket om ett företags värdegrund

En hand som håller en mobiltelefon med en bild av Wärtsiläs pressmeddelande
Plock

Wärtsilä och SEB har som mål att digitalisera exporthandelns rembursprocess

I bakgrunden enor och nollor och framför en enhörning, glass och en robot.
nyheter

Företagsprogrammet utvidgas: datadriven tillväxt snart åtkomlig för alla företag

Score board
nyheter

Ett verktyg för självbedömning av rättvis dataanvändning utvecklas för företag

företag A, B, och C delar data mellan varandra.
nyheter

Datapartnerskap sätter fart på affärsverksamheten

Skatteförvaltningens pressmeddelande på mobiltelefonens skärm
Plock

Skatteförvaltningen vill digitalisera startprocessen för företag

publikationer

Företagens ansvar sträcker sig till data

Inne i portföljen finns en diamant som visar olika dimensioner av företagsansvar.
nyheter

Företagens ansvar sträcker sig till data

nyheter

Blir Finland 2020-talets rättvisa Silicon Valley? – Intresset för hälsodata och coronaappen får finländarna att skilja sig från mängden

nyheter

Klara coronakrisen med hjälp av data? Nytt företagsprogram hjälper SMF-företag att förnya sina affärsverksamheter

nyheter

Den nya regelboken vägleder i utvecklingen av tjänster av rättvis dataekonomi

Kontakta oss

En rättvis dataekonomi skapas tillsammans.

personer
Jyrki Suokas
personer
Tiina Härkönen
Ledande expert, Digital makt och demokrati
personer
Saara Malkamäki
Expert, Välfärdslösningar
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data

Vad handlar det om?