En hållbar affärsverksamhet uppbyggd av data

En rättvis dataekonomi byggs upp genom samarbete mellan företag som använder data på ett ansvarsfullt sätt. Gå med i den grupp företag som leder utvecklingen.

Vad handlar det om?

Data har blivit världens mest värdefulla råvara. Ändå är data för närvarande tillgänglig endast för ett fåtal, med orättvisa spelregler.

EU:s datastrategi som publicerades i början av år 2020 ger riktlinjer för uppbyggande av en dataekonomisk modell som grundas på förtroende. Målet med den rättvisa dataekonomin som Sitra lotsar fram är en europeisk datamarknad med människan i centrum, där persondata flödar mer fritt och där data är tillgänglig för aktörer av alla storlekar. Där delas data rättvist mellan företag av olika storlek och aktörer inom den offentliga sektorn. Nya affärsmodeller och nya innovativa digitala tjänster gagnar hela samhället.

Vad gör vi nu?

Dataekonomin byggs upp tillsammans med ett omfattande nätverk av intressentgrupper.

Vi erbjuder forskningsdata kring teman om rättvis dataekonomi i form av olika utredningar och rapporter.

Vi underlättar företagens deltagande i främjandet av bästa praxis inom rättvis dataekonomi och hjälper speciellt små och mellanstora företag att skapa tjänster enligt en rättvis dataekonomi.

testplattformen IHAN får företagen bekanta sig med verktygen inom rättvis dataekonomi. Ett självbedömningsverktyg Fair Data Economy Score som utvecklas i Sitras projekt erbjuder ett perspektiv på företagets mognadsnivå och vägledning för att utvecklas.

Läs mer

Dyk djupare.

Kontakta oss

En rättvis dataekonomi skapas tillsammans.

Vad handlar det om?