Kestävää liiketoimintaa datasta

Reilu datatalous rakennetaan dataa vastuullisesti hyödyntävien yritysten yhteistyöllä. Tule mukaan edelläkävijäyritysten joukkoon.

Mistä on kyse?

Data on noussut maailman arvokkaimmaksi raaka-aineeksi. Kuitenkin nykyisellään data on harvojen laajamittaisesti hyödynnettävissä, epäreiluin pelisäännöin.

EU:n alkuvuodesta 2020 julkaisema datastrategia luo suuntaviivat luottamukseen perustuvan datatalouden mallin rakentamiseen. Sitran luotsaaman reilun datatalouden tavoitteena ovat ihmislähtöiset eurooppalaiset datamarkkinat, joissa henkilödata virtaa vapaammin ja joissa data on kaikenkokoisten toimijoiden saatavilla. Niissä dataa jaetaan reilusti erikokoisten yritysten ja julkisen puolen toimijoiden välillä. Uudet liiketoimintamallit ja uudet, innovatiiviset digitaaliset palvelut hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Mitä teemme nyt?

Datatalous rakennetaan yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Tarjoamme tutkittua tietoa reilun datatalouden teemojen ympäriltä erilaisten selvitysten ja raporttien muodossa.

Osallistamme yrityksiä edistämään reilun datatalouden parhaita käytäntöjä ja autamme erityisesti pk-yrityksiä rakentamaan reilun datatalouden mukaisia palveluja.

IHAN-kokeilualustalla yritykset pääsevät tutustumaan reilun datatalouden työkaluihin. Keväällä 2021 työstettävä itsearvioinnin työkalu Fair Data Economy Score tarjoaa näkymän yrityksen kypsyystasoon ja eväät kehittymiseen.

Reilun datatalouden sääntökirja

Kaikille avoimen sääntökirjan työkalut ja sopimuspohjat helpottavat ja nopeuttavat reilun datatalouden verkostojen rakentamista ja niihin liittymistä.

Lue lisää

Sukella syvemmälle.

Ota yhteyttä

Reilu datatalous tehdään yhdessä.

Mistä on kyse?