Haku
Arvioitu lukuaika 6 min

Hakuohje IHAN-yritysohjelmaan

Tervetuloa luomaan yrityksellesi uutta liiketoimintaa. Tässä dokumentissa on kuvattu, kuinka yritys voi hakea mukaan IHAN-yritysohjelmaan.

Julkaistu

IHAN-yritysohjelman hakuprosessi

Mahtavaa, että olet päättänyt hakea Sitran IHAN-yritysohjelmaan. Ohjelma tarjoaa yrityksellesi ja yrityksesi kumppaneille konkreettisen mahdollisuuden luoda uutta liiketoimintaa datan avulla.

Jo ohjelman hakuvaihe tuottaa hyötyä liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelmaan hakeminen kasvattaa ymmärrystäsi yrityksesi kyvykkyydestä kehittää datasta liiketoimintaa.

Kun haet ohjelmaan:

 • arvioit dataa osana yrityksesi nykyistä liiketoimintaa sekä uusia datan hyödyntämismahdollisuuksia
 • tarkastelet arvon muodostumista ja tuottamista asiakkaillesi ja pääset analysoimaan yrityksesi nykytilaa ja määrittämään yrityksesi liiketoimintamallin.

Hakuun liittyvät tuotokset ja haussa käytettävät materiaalit vastauksineen jäävät yrityksesi käyttöön, vaikka ette osallistuisikaan tai tulisi valituksi ohjelmaan.

Aikataulu: haku ja osallistujavalinta

 • Haku on auki 9.3.-5.6.2020
 • Ilmoitus yritysohjelmaan pääsystä 22.6.2020 mennessä
 • Mukaan valittujen yritysten työskentely alkaa työpajalla 20.-21.8.2020 Helsingissä.

Miten haen mukaan?

Tutustu huolellisesti haun sääntöihin ja täytä osallistumishakemus (Excel) sekä de minimis -ilmoitus (Excel). Tallenna hakemus nimellä ”hakemus_yrityksenne nimi” ja lähetä se sekä de minimis -ilmoitus 5.6.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen ihan@sitra.fi otsikolla ”Hakemus Sitran IHAN-yritysohjelmaan”.

Lisätietoja osallistumishakemuksen täyttämisestä antavat Jyrki Suokas, puh. +358 (294) 618 497, jyrki.suokas@sitra.fi ja Anna Wäyrynen, puh. +358 (294) 618 422, anna.wayrynen@sitra.fi.

Lue lisää ohjelman verkkosivuilta.

Mikä on IHAN-yritysohjelma?

IHAN-yritysohjelma auttaa yritystäsi hyödyntämään dataa uusissa, kilpailukykyisissä verkostoissa. Tavoitteena on luoda yrityksellesi uusia datapohjaisia tuotteita tai palveluita siten, että niistä syntyy arvoa kaikille – asiakkaille, yrityksellesi sekä yrityksesi kumppaneille.

IHAN-yritysohjelmassa opit luomaan yrityksellesi uutta liiketoimintaa datan avulla. Ohjelmassa saat asiantuntija-apua ja uudistat yrityksesi liiketoimintaa. Ohjelman aikana yritys ja sille nimetyt ulkopuoliset asiantuntijat ideoivat ja kehittävät datapohjaista tuotetta tai palvelua.

Yrityksesi datapohjaiseen, uuteen liiketoimintamalliin panostetaan IHAN-yritysohjelman aikana satoja asiantuntijatyötunteja. Ohjelmassa sitoudutaan toimimaan reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti.

IHAN-yritysohjelma sisältää kuuden kuukauden aikana jokaiselle osallistujalle seuraavat kokonaisuudet:

 • Dataa hyödyntävän palvelun/tuotteen kehittäminen
 • Kuusi työpajaa Helsingissä (kaksi kahden päivän työpajaa ja neljä yhden päivän työpajaa)
 • Seitsemän yrityskohtaista uudistamistapaamista ja kolme palvelukehitystyöpajaa, yrityksesi tarpeita vastaavalla tavalla
 • Kolme yrityksesi omaa dataverkostotyöpajaa, valitsemassanne paikassa
 • Vaikuttavuustutkimuksen yrityksesi kehittymisestä
 • Digitaalinen työympäristö, johon dokumentoidaan yrityksesi kehittämisvaiheita lukuisten työkalupohjien avulla.

IHAN-yritysohjelman aikana jokaisesta osallistujayrityksestä laaditaan vaikuttavuusarviointi, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten ohjelma vaikutti osallistujayrityksen liiketoimintaan?
 • Saavutettiinko uutta kilpailuetua?

Näin kunkin osallistujan muutosmatkan oppeja peilataan takaisin ohjelmaan ja tarvittaessa muutetaan sen sisältöjä tai lähestymistapaa – jopa ohjelman aikana. Näin varmistutaan siitä, että oikeita asioita tehdään oikealla tavalla ja että ohjelma vastaa yrityksien tarpeisiin.

IHAN-yritysohjelma on maksuton valituille yrityksille. Yritysohjelma on ensimmäinen laatuaan ja sitä kehitetään tämän pilottiohjelman pohjalta. Yrityksenne vastuulla on vastata kuluista, jotka kohdistuvat omaan henkilöstöönne ohjelman aikana (esim. matkat ja varaukset yrityksenne tiloissa järjestettäviin työpajoihin).

IHAN-yritysohjelmassa yrityksen eduksi koituvat asiantuntijapalvelut ja muu yritysohjelman sisältö katsotaan, säännöissä tarkemmin kuvattavalla tavalla, yritykselle myönnettäväksi vastikkeettomaksi de minimis -tueksi. Sitran arvion mukaan de minimis -tukea myönnetään kullekin yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 euroa.

Mitä hyötyä ohjelmasta on yrityksellesi?

1. Uudistat yrityksesi liiketoimintaa datan avulla

Ohjelman aikana yrityksenne vastaa useisiin strategisiin kysymyksiin:

 • Miten data voi muuttaa ja uudistaa liiketoimintaamme?
 • Miten kehitämme uusia tuotteita ja palveluja, joissa dataa hyödynnetään?
 • Miten data parantaa kannattavuutta ja/tai mahdollistaa kasvun?
 • Mitä yrityksemme tarvitsee tähän muutokseen?
 • Miten saamme kumppaniverkostomme mukaan liiketoiminnan kehittämiseen?

2. Saat huippuosaajat sparraamaan juuri sinun yritystäsi

Suomen parhaat reilun datatalouden osaajat sparraavat ja auttavat yritystäsi luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla. Yrityksesi saa nimetyt liiketoiminnan sparraajat käyttöönsä – omien kehittämistarpeidenne pohjalta. Mukana on esimerkiksi palvelumuotoilun, liiketoimintamallien, teknologia-arkkitehtuurin, laki- ja sopimusasioiden sekä rahoituksen osaajia varmistamassa, että ohjelman aikana syntyneet kehittämisideat viedään käytäntöön.

3. Yrityksellesi kehitetään uutta datapohjaista tuotetta/palvelua

Ohjelman aikana yrityksellesi kehitetään uutta jaettuun dataan pohjautuvaa tuotetta/palvelua yhdessä kumppanien kanssa.

4. Yrityksesi saa uusia liiketoimintakumppaneita

IHAN-yritysohjelman sparraajina ja puhujina kuullaan kymmenittäin Suomen parhaita datatalouden osaajia yrityksistä, yliopistoista ja julkisista toimijoista.

Autamme sinua sitouttamaan yrityksesi kumppaniverkoston yhteiseen kehittämiseen ja luomaan uutta liiketoimintaa kanssanne.

IHAN-yritysohjelmaan osallistuu pk-yritysten kehittämisen rahoitusosaajia varmistamaan, että ohjelman aikana syntyneet kehittämisideat viedään rahoituskelpoisiksi kehittämishankkeiksi asti.

Mitä osallistuminen edellyttää yritykseltäsi?

1. Halu uudistaa liiketoimintaa

IHAN-yritysohjelma on tarkoitettu yritykselle, joka on alkanut pohtimaan, miten yksilön luvalla organisaatioiden välillä jaettua dataa voisi hyödyntää paremmin uuden liiketoiminnan luomisessa. Osallistuvalta yritykseltä löytyy halua uudistaa liiketoimintaansa, myös jaetun datan avulla.

2. Halu tehdä yhdessä

Arvon luominen yhdessä yrityksen dataverkoston kanssa on ohjelman ydintä. Dataverkosto on ryhmä kumppaneita, jotka haluavat luoda arvoa ja uutta liiketoimintaa jakamalla dataa keskenään. Palveluista syntyy lisäarvoa yhdistämällä ja jalostamalla dataa asiakkaalle/loppukäyttäjälle ja tietoa jaetaan yksilön luvalla ennalta sovituin pelisäännöin. Yritykseltä tulee löytyä halu ottaa dataverkostokumppanit mukaan palvelu- tai tuotekehitykseen luomalla dataverkostolle yhteinen visio, tavoite ja toimintamalli. Tämä edellyttää halua tehdä asiat yhdessä, keskustellen ja keskinäistä luottamusta rakentaen.

3. Oikeat henkilöt

Ohjelman kohtaamisiin pitää yrityksestä osallistua ne henkilöt, joilla on oikeus ja mahdollisuus tehdä strategisia päätöksiä koko yrityksen puolesta. Yritys päättää itse, ovatko he hallituksen puheenjohtajia, toimitusjohtajia vai kehitysjohtajia.

4. Työaikaa

Yrityksen tulee varata ohjelman toteutukseen ohjelman osallistujan työaikaa vähintään kaksi päivää viikossa kuuden kuukauden ajan (yhteensä noin 45 työpäivää). Kaikkiaan ohjelmaan tulee investoida aikaa seuraavasti:

Kokonaisuus Määrä Osallistuja Organisaation muut edustajat Yhteensä
Työpajat pääkaupunkiseudulla 6 kpl 72 h 72 h
Yrityskohtaiset uudistamistapaamiset 7 kpl 84 h 24 h 108 h
Yrityskohtaiset palvelukehitystyöpajat 3 kpl 36 h 72 h 108 h
Yrityksen dataverkostotyöpajat kumppaneille 3 kpl 36 h 48 h 84 h
Yrityksen omiin kehittämistoimenpiteisiin (kotitehtävät) 124 h 176 h 300 h
Yhteensä 352 h 320 h 672 h

5. Kyky investoida

Yrityksellä tulee olla kohtuulliset taloudelliset edellytykset panostaa rahallisesti liiketoiminnan kehittämiseen.

6. De minimis -kelpoisuus

Yritys kykenee vastaanottamaan de minimis -tukea enintään 30 000 euroa.

Ohjeet osallistumishakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen

Osallistumishakemus (Excel) on hyvä täyttää yhdessä muiden yrityksesi avainhenkilöiden kanssa liiketoimintaanne kokonaisvaltaisesti tarkastellen. Ohjeet osallistumishakemuksen täyttämiseen löytyvät ko. dokumentista.

Osallistumishakemuksen liitteenä lähetettävän de minimis -ilmoituksen (Excel) täyttöön saa tarvittaessa lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Täytä osallistumishakemus (Excel) sekä de minimis -ilmoitus (Excel). Tallenna hakemus nimellä ”hakemus_yrityksenne nimi” ja lähetä se sekä de minimis -ilmoitus 5.6.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen ihan@sitra.fi otsikolla ”Hakemus Sitran IHAN-yritysohjelmaan”.

Lähettämäänne aineistoa käsitellään luottamuksellisesti Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Sitra ja/tai Sitran valitsema kumppani käsittelee ja arvioi osallistumishakemuksen. Sitra tekee päätöksen ohjelmaan valinnasta.

Mistä on kyse?