IHAN-yritysohjelma

IHAN-yritysohjelman pilotissa 22 suomalaista pk-yritystä lähtivät rakentamaan datasta uutta liiketoimintaa. Uusissa palveluissa dataa jaetaan läpinäkyvästi ja reilusti, yhteisin pelisäännöin. Yritysohjelma-hanke päättyi vuonna 2021, mutta opit elävät Datasta kasvua -valmennuksessa.

Yritysesimerkit

Tutustu tuloksiin.

Mistä on kyse?

IHAN-yritysohjelman pilotti oli pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu ohjelma, jonka tarkoituksena oli auttaa yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla ja lisätä yritysten valmiuksia sopeutua kriisin jälkeiseen aikaan yhteistyössä kumppanien kanssa. Kuuden kuukauden pituinen ohjelma alkoi elokuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2021. Yritysohjelma uudistettiin vuonna 2022 Datasta kasvua -valmennukseksi.

Mukaan valitut yritykset

Haku IHAN-yritysohjelmaan päättyi 5.6.2020. Kaikille hakijoille on ilmoitettu valintapäätöksestä sähköpostitse. Ohjelmaan valittiin 22 pk-yritystä eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea:

Osallistumisen hyödyt yrityksille

1. Opit uudistamaan yrityksesi liiketoimintaa datan avulla

Ohjelman aikana yritys vastaa useisiin strategisiin kysymyksiin, kuten: 

2. Saat huippuosaajia sparraamaan juuri sinua ja yritystäsi 

Suomen parhaat reilun datatalouden osaajat sparraavat ja auttavat yritystäsi luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla yrityksesi kehitystarpeiden pohjalta. Mukana on esimerkiksi palvelumuotoilun, liiketoimintamallien, teknologia-arkkitehtuurin, laki- ja sopimusasioiden sekä rahoituksen osaajia varmistamassa, että ohjelman aikana syntyneet kehittämisideat viedään käytäntöön.  

3. Pääset kehittämään ja viemään käytäntöön uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita

Palvelut kehitetään asiakaskeskeisesti palvelumuotoilun menetelmin, jossa asiakkaiden palaute huomioidaan jo kehityskaaren alkumetreillä. Näin varmistetaan, että palvelu aidosti ratkaisee asiakkaan ongelman.

4. Yrityksesi kasvua ja kehittymistä mitataan ja arvioidaan ohjelman aikana ja sen jälkeen 

Ohjelman jälkeen yhdenkään osallistujan ei tarvitse miettiä, mitä saatiin aikaiseksi. Sitran yhteistyökumppani laatii jokaisesta osallistujayrityksestä vaikuttavuusarvioinnin. 

Kuka voi hakea mukaan?

Pilottiohjelmaan haku päättyi 5.6.2020. Tämä osio sisältää edellytykset ohjelmaan hakemiselle.

Yritykseltä löytyy halua uudistaa liiketoimintaansa. Arvon luominen yhdessä yrityksen kumppaneiden kanssa on ohjelman ydintä. Yrityksellä tulee olla kohtuulliset taloudelliset edellytykset panostaa rahallisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja aikaa ohjelmaan osallistumiseen.

Yrityksen on oltava de minimis -kelpoinen. De minimis -tuki sallii yritysten taloudellisen toiminnan tukemisen julkisin varoin.

Tutustu ohjelmaan

IHAN-yritysohjelma alkoi elokuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2021.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoa yritysohjelmasta saat katsomalla 20.4. pidetyn IHAN-yritysohjelma pähkinänkuoressa 2 – kysy ja kuule! -webinaarin tallenteen.

Miksi ohjelma järjestettiin?

Ohjelman tarkoituksena on ollut testata IHAN-projektin oppeja, työkaluja ja materiaaleja yhdessä pk-yritysten kanssa. Ohjelman aikana tavoitteenamme on ollut auttaa suomalaisia pk-yrityksiä luomaan konkreettisia reilun datatalouden mukaisia palveluja. Niissä kilpailuetuna nähdään datan jakaminen, joka pohjautuu luottamukseen ja yksilön suostumukseen.

Yritysohjelman aikana kehitetyt koulutusmateriaalit tulevat avoimesti kaikkien saataville edelleen kehitettäväksi ja hyödynnettäväksi. Tavoitteenamme on, että konseptin kehittymisen myötä mahdollisimman moni pystyy joko omaksumaan opit tai opettamaan muita.

Huom. Yritysohjelman hakuaikaa jatkettiin alkuperäisestä 5.6.2020 saakka kaikkia koskettavasta kriisistä ja muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuen.

9.3.-5.6.
Haku on auki.
18.5.
IHAN-yritysohjelma pähkinänkuoressa 3 – kysy ja kuule! -webinaari.
22.6.
Ilmoitus yritysohjelmaan pääsystä.
20.-21.8.
Mukaan valittujen yritysten työskentely alkaa työpajalla Helsingissä.
28.1.2021
Datastako uutta kasvua? Näin rakennat sitä käytännössä -tilaisuus
Millaisia tuloksia (case-esimerkit) IHAN-yritysohjelmassa on saavutettu? Miten ohjelma toteutetaan jatkossa?

Lue lisää tapahtumasivulta.

2/2021
IHAN-yritysohjelma päättyy.

Mitä saatiin aikaan?

Kuusi kuukautta kestänyt ohjelma rakentui kuuden moduulin (Loikat) ympärille:

Käytännössä ohjelman tuloksena syntyy vähintään validoitu liiketoimintamalli ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Loikkien aikana kukin osallistujayritys sitoutui osallistumaan kuuteen työpajaan, seitsemään yrityskohtaiseen liiketoiminnan sparrauspalaveriin, kolmeen palvelukehitystapaamiseen sekä lukuisten ohjelman tavoitteita edistävien tehtävien suorittamiseen.

Jokaisen ohjelmaan valitun yrityksen tuli varata yrityksen päätösvaltaisen osallistujan työaikaa vähintään 2 päivää viikossa kuuden kuukauden ajan (yhteensä n. 45 työpäivää).

Tutustu IHAN-yritysohjelman pilotin esimerkkeihin. Voit myös katsoa MPS-Yhtiöiden, Sivexin ja M Roomin case-esittelyvideot Sitran Youtube-kanavalta.

IHAN-yritysohjelman pilotin rinnalla tuotettiin laaja koulutusaineisto. Materiaalit on koottu yhteen ja ne sopivat esimerkiksi vastaavien yritysohjelmien vetäjille.

IHAN-yritysohjelman vaikuttavuutta tutkittiin haastatteluin Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 2022. Osallistujat pitivät valmennuksen tärkeimpänä antina asiakaslähtöisyyteen liittyviä työkaluja ja vertaistukea. 

Yhteistyökumppanit

Sitra johti ja koordinoi IHAN-yritysohjelman toteutusta yhteistyössä neljän yhteistyökumppanin kanssa. Sitra hankki seuraavilta yrityksiltä strategisen liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun konsulttipalveluita: Futurice, Innovestor Ignite, KPMG ja Taival Advisory.

Mitä jatkossa?

Eri toimijat toteuttavat jatkossa IHAN-yritysohjelman konseptin mukaisia ohjelmia ja tuovat ohjelman laaja-alaisesti myös muiden pk-yritysten ulottuville. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriö varmistaa osaltaan pilottiohjelman jatkohyödyntämisen. 

Lisätietoa IHAN-yritysohjelman jatkosta saat 28.1.2021 julkistetusta uutisesta.

Uudistettu yritysohjelma sai jatkoa vuonna 2022 Datasta kasvua valmennuksessa

Huom. Sivua on päivitetty 27.1. ja 23.2. ohjelman sisällön ja jatkon osalta sekä 2.7.2021 yritysohjelman koulutusaineiston osalta ja 16.1.2023 yritysohjelman vaikuttavuustutkimuksen ja Datasta kasvua -valmennuksen osalta.

Suosittelemme

Sukella syvemmälle.

Ota yhteyttä

Uudistetaan yhdessä liiketoimintaasi datan avulla.

Mistä on kyse?