IHAN-yritysohjelma

IHAN-yritysohjelman pilotissa 22 suomalaista pk-yritystä lähtivät rakentamaan datasta uutta liiketoimintaa. Uusissa palveluissa dataa jaetaan läpinäkyvästi ja reilusti, yhteisin pelisäännöin. Yritysohjelma-hanke päättyi vuonna 2021, mutta opit elävät Datasta kasvua -valmennuksessa.

Yritysesimerkit

Tutustu tuloksiin.

Ykkösten ja nollien sisällä MPS:n logo
Esimerkit

Muutosmatka kohti pitkäjänteistä osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämistä

Ykkösten ja nollien keskellä on M Room -yrityksen logo.
Esimerkit

Henkilökohtaiset palvelut voivat tulevaisuudessa löytyä yhdeltä alustalta

Ykkösten ja nollien keskellä artikkelissa esitellyt kolme yritystä: Motiva Services Oy, Platform of Trust ja CLIC Innovation.
Esimerkit

Kiertotalouden markkinapaikassa materiaalien kiertoa tehostetaan datalla

Ykkösten ja nollien ympäröimänä Sivexin logo.
Esimerkit

Tavoitteena perinteisen toimialan kilpailukyvyn edistäminen alustaliiketoiminnan ja datan avulla

Mistä on kyse?

IHAN-yritysohjelman pilotti oli pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu ohjelma, jonka tarkoituksena oli auttaa yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla ja lisätä yritysten valmiuksia sopeutua kriisin jälkeiseen aikaan yhteistyössä kumppanien kanssa. Kuuden kuukauden pituinen ohjelma alkoi elokuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2021. Yritysohjelma uudistettiin vuonna 2022 Datasta kasvua -valmennukseksi.

Mukaan valitut yritykset

Haku IHAN-yritysohjelmaan päättyi 5.6.2020. Kaikille hakijoille on ilmoitettu valintapäätöksestä sähköpostitse. Ohjelmaan valittiin 22 pk-yritystä eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea:

Osallistumisen hyödyt yrityksille

1. Opit uudistamaan yrityksesi liiketoimintaa datan avulla

Ohjelman aikana yritys vastaa useisiin strategisiin kysymyksiin, kuten: 

2. Saat huippuosaajia sparraamaan juuri sinua ja yritystäsi 

Suomen parhaat reilun datatalouden osaajat sparraavat ja auttavat yritystäsi luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla yrityksesi kehitystarpeiden pohjalta. Mukana on esimerkiksi palvelumuotoilun, liiketoimintamallien, teknologia-arkkitehtuurin, laki- ja sopimusasioiden sekä rahoituksen osaajia varmistamassa, että ohjelman aikana syntyneet kehittämisideat viedään käytäntöön.  

3. Pääset kehittämään ja viemään käytäntöön uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita

Palvelut kehitetään asiakaskeskeisesti palvelumuotoilun menetelmin, jossa asiakkaiden palaute huomioidaan jo kehityskaaren alkumetreillä. Näin varmistetaan, että palvelu aidosti ratkaisee asiakkaan ongelman.

4. Yrityksesi kasvua ja kehittymistä mitataan ja arvioidaan ohjelman aikana ja sen jälkeen 

Ohjelman jälkeen yhdenkään osallistujan ei tarvitse miettiä, mitä saatiin aikaiseksi. Sitran yhteistyökumppani laatii jokaisesta osallistujayrityksestä vaikuttavuusarvioinnin. 

Kuka voi hakea mukaan?

Pilottiohjelmaan haku päättyi 5.6.2020. Tämä osio sisältää edellytykset ohjelmaan hakemiselle.

Yritykseltä löytyy halua uudistaa liiketoimintaansa. Arvon luominen yhdessä yrityksen kumppaneiden kanssa on ohjelman ydintä. Yrityksellä tulee olla kohtuulliset taloudelliset edellytykset panostaa rahallisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja aikaa ohjelmaan osallistumiseen.

Yrityksen on oltava de minimis -kelpoinen. De minimis -tuki sallii yritysten taloudellisen toiminnan tukemisen julkisin varoin.

Tutustu ohjelmaan

IHAN-yritysohjelma alkoi elokuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2021.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoa yritysohjelmasta saat katsomalla 20.4. pidetyn IHAN-yritysohjelma pähkinänkuoressa 2 – kysy ja kuule! -webinaarin tallenteen.

Miksi ohjelma järjestettiin?

Ohjelman tarkoituksena on ollut testata IHAN-projektin oppeja, työkaluja ja materiaaleja yhdessä pk-yritysten kanssa. Ohjelman aikana tavoitteenamme on ollut auttaa suomalaisia pk-yrityksiä luomaan konkreettisia reilun datatalouden mukaisia palveluja. Niissä kilpailuetuna nähdään datan jakaminen, joka pohjautuu luottamukseen ja yksilön suostumukseen.

Yritysohjelman aikana kehitetyt koulutusmateriaalit tulevat avoimesti kaikkien saataville edelleen kehitettäväksi ja hyödynnettäväksi. Tavoitteenamme on, että konseptin kehittymisen myötä mahdollisimman moni pystyy joko omaksumaan opit tai opettamaan muita.

Huom. Yritysohjelman hakuaikaa jatkettiin alkuperäisestä 5.6.2020 saakka kaikkia koskettavasta kriisistä ja muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuen.

9.3.-5.6.
Haku on auki.
18.5.
IHAN-yritysohjelma pähkinänkuoressa 3 – kysy ja kuule! -webinaari.
22.6.
Ilmoitus yritysohjelmaan pääsystä.
20.-21.8.
Mukaan valittujen yritysten työskentely alkaa työpajalla Helsingissä.
28.1.2021
Datastako uutta kasvua? Näin rakennat sitä käytännössä -tilaisuus
Millaisia tuloksia (case-esimerkit) IHAN-yritysohjelmassa on saavutettu? Miten ohjelma toteutetaan jatkossa?

Lue lisää tapahtumasivulta.

2/2021
IHAN-yritysohjelma päättyy.

Mitä saatiin aikaan?

Kuusi kuukautta kestänyt ohjelma rakentui kuuden moduulin (Loikat) ympärille:

Käytännössä ohjelman tuloksena syntyy vähintään validoitu liiketoimintamalli ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Loikkien aikana kukin osallistujayritys sitoutui osallistumaan kuuteen työpajaan, seitsemään yrityskohtaiseen liiketoiminnan sparrauspalaveriin, kolmeen palvelukehitystapaamiseen sekä lukuisten ohjelman tavoitteita edistävien tehtävien suorittamiseen.

Jokaisen ohjelmaan valitun yrityksen tuli varata yrityksen päätösvaltaisen osallistujan työaikaa vähintään 2 päivää viikossa kuuden kuukauden ajan (yhteensä n. 45 työpäivää).

Tutustu IHAN-yritysohjelman pilotin esimerkkeihin. Voit myös katsoa MPS-Yhtiöiden, Sivexin ja M Roomin case-esittelyvideot Sitran Youtube-kanavalta.

IHAN-yritysohjelman pilotin rinnalla tuotettiin laaja koulutusaineisto. Materiaalit on koottu yhteen ja ne sopivat esimerkiksi vastaavien yritysohjelmien vetäjille.

IHAN-yritysohjelman vaikuttavuutta tutkittiin haastatteluin Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 2022. Osallistujat pitivät valmennuksen tärkeimpänä antina asiakaslähtöisyyteen liittyviä työkaluja ja vertaistukea. 

Yhteistyökumppanit

Sitra johti ja koordinoi IHAN-yritysohjelman toteutusta yhteistyössä neljän yhteistyökumppanin kanssa. Sitra hankki seuraavilta yrityksiltä strategisen liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun konsulttipalveluita: Futurice, Innovestor Ignite, KPMG ja Taival Advisory.

Mitä jatkossa?

Eri toimijat toteuttavat jatkossa IHAN-yritysohjelman konseptin mukaisia ohjelmia ja tuovat ohjelman laaja-alaisesti myös muiden pk-yritysten ulottuville. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriö varmistaa osaltaan pilottiohjelman jatkohyödyntämisen. 

Lisätietoa IHAN-yritysohjelman jatkosta saat 28.1.2021 julkistetusta uutisesta.

Uudistettu yritysohjelma sai jatkoa vuonna 2022 Datasta kasvua valmennuksessa

Huom. Sivua on päivitetty 27.1. ja 23.2. ohjelman sisällön ja jatkon osalta sekä 2.7.2021 yritysohjelman koulutusaineiston osalta ja 16.1.2023 yritysohjelman vaikuttavuustutkimuksen ja Datasta kasvua -valmennuksen osalta.

Suosittelemme

Sukella syvemmälle.

IHAN-yritysohjelman kuvituskuva
artikkelit

Sitran yritysohjelman osallistujilla vahva luotto datatalouden tulevaisuuteen

uutiset

Sitra kokosi koulutuspaketin reilun datatalouden yritysohjelmille

Ykkösten ja nollien keskellä yritysohjelman eri elementtejä symbolisesti kuvaavia hahmoja
uutiset

Yritysohjelma laajenee: dataan perustuva uusi kasvu tuodaan kaikkien pk-yritysten ulottuville

Verkkotapahtuma

Datastako uutta kasvua? Näin rakennat sitä käytännössä

torstai, 28.1.
Blogin kirjoittajan henkilökuva
Vierailija

Neljä polkua kohti uutta datavetoista liiketoimintaa

uutiset

Datan avulla yli koronakurimuksen? Uusi yritysohjelma auttaa pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa

uutiset

Sitra sijoittaa kotimaisiin pk-yrityksiin rahastojen kautta – sijoitussitoumuksia 100 milj. euroa

IHAN-yritysohjelman hakuohjeen kuvituskuva
Haku

Hakuohje IHAN-yritysohjelmaan

artikkelit

IHAN-yritysohjelman säännöt ja valintakriteerit

IHAN-yritysohjelman sopimuspohja-artikkelin kuvituskuva
artikkelit

IHAN-yritysohjelman yhteistyösopimuspohja

Puheenvuoro

Reilusta datataloudesta vauhtia yritysten uudistumiseen

IHAN-yritysohjelman kuvituskuva
uutiset

Hae mukaan uudistamaan pk-yrityksesi liiketoimintaa datan avulla

Puheenvuoro

Mikä ihmeen dataverkosto?

Ota yhteyttä

Uudistetaan yhdessä liiketoimintaasi datan avulla.

ihmiset
Katri Korhonen
Asiantuntija, Data ja kilpailukyky
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Pinja Heimala
Asiantuntija, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Jyrki Suokas

Mistä on kyse?