Reilun datatalouden yritysohjelma

Reilu datan jakaminen on uusi kilpailuetu. Hae maksuttomaan, yrityksille tarkoitettuun ohjelmaan ja lähde tekemään datasta liiketoimintaa.

Mistä on kyse?

Kuluttajat ja yritykset vaativat entistä kohdennetumpia tuotteita ja palveluja, joiden rakentamiseen vaaditaan dataa ja osaamista. Datataloudessa menestyvät yritykset ovat hioneet datan keruun ja sen jalostamisen tuotteiksi ja palveluiksi huippuunsa.

Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat Suomen talouden selkärangan. Jopa 42,3 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta tulee 10-249 henkilöä työllistävistä pk-yrityksistä, joiden osuus kaikista yrityksistä on 5,5 prosenttia. Sitran toteuttamasta kansainvälisestä yrityskyselystä kävi ilmi, että vain alle kolmasosa suomalaisista pk-yrityksistä kokee, että datan jakamisesta on jo muodostunut tai muodostuu tulevaisuudessa heille kilpailuetua. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes puolet, 46 prosenttia, oli vielä epävarmoja datan tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnalleen.

Tästä syystä Sitra päätti järjestää osana Reilun datatalouden IHAN-projektiaan pk-yrityksille suunnatun ohjelman, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään dataa uusissa, kilpailukykyisissä verkostoissa. Tavoitteena on saada yritykset luomaan uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita siten, että niistä syntyy arvoa kaikille – asiakkaille, itse yritykselle sekä yrityksen kumppaneille. Sitoutuminen toimimaan reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti on ohjelman ytimessä.

Mitä teemme?

Ohjelman aikana yritykset omaksuvat datatalouden periaatteet ja suunnittelevat ja mahdollisesti toteuttavat itselleen uuden datapohjaisen tuotteen tai palvelun. Yrityksiä törmäyttämällä ja ideoita ristiin pölyttämällä luodaan uudenlaista ekosysteemi- ja verkostotoimintaa sekä uudenlaisia palveluita helpottamaan suomalaisten arkea. Uutta liiketoimintaa ja arvoa syntyy koko osallistujayrityksen dataan liittyvälle verkostolle.

Visionamme on, että vuoden 2022 loppuun mennessä 5 000 suomalaista pk-yritystä on tehnyt datasta reilusti rahaa ja luonut reilusta datan jakamisesta itselleen maailmanluokan kilpailuedun.

Missä mennään?

Ensimmäinen pilottiohjelma alkaa keväällä 2020. Ohjelman kesto on 6 kuukautta. Avaamme haun alkuvuodesta 2020. Pysy kuulolla tai ota yhteyttä. Lisätietoa tulossa.

Ota yhteyttä

Keskustellaan lisää reilusta datataloudesta.

Mistä on kyse?