uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra kokosi koulutuspaketin reilun datatalouden yritysohjelmille

Sitra käynnisti vuonna 2020 IHAN-yritysohjelman pilotin, jonka rinnalla tuotettiin laaja koulutusaineisto. Materiaalit on koottu yhteen ja ne sopivat esimerkiksi vastaavien yritysohjelmien vetäjille.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Syksyllä 2020 käynnistyneen IHAN-yritysohjelman pilotin tavoitteena oli auttaa suomalaisia pk-yrityksiä uudistumaan datan avulla. Ohjelman ytimessä ovat uudenlaiset dataa raaka-aineena käyttävät liiketoimintamallit ja arvon luonti jaetusta datasta kumppanien kanssa, yhteisin pelisäännöin.

Yritysohjelma perustuu helposti toteutettavaan konseptiin ja sitä tukevaan koulutusaineistoon, jota eri vetäjäorganisaatiot voivat hyödyntää itsenäisesti ja kustannustehokkaasti sekä kehittää edelleen.

Koulutuspaketti sisältää kaikki osallistujayritysten ja ohjelman toteuttajan käyttämät materiaalit – työkalut, työpajojen ja tapaamisten esitykset sekä ohjeet tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan. Paketti koostuu yhteensä 251 tiedostosta (materiaalipaketti uudistettiin ja tiivistettiin toukokuussa 2022). Aineiston avulla vetäjäorganisaatio kykenee viemään ohjelman läpi itsenäisesti.

Tavoitteena on, että konseptin kehittymisen myötä mahdollisimman moni organisaatio pystyy joko itse omaksumaan opit ja luomaan uutta liiketoimintaa tai tarjoamaan aineiston avulla uutta koulutusta yrityksille. Ohjelmaan osallistuvat yritykset oppivat liiketoimintamallien kehittämiskeinot ja -työkalut samalla tavalla, mikä helpottaa yritysten välistä yhteistyötä.

Yritysohjelmassa pk-yrityksille ideoidaan dataan pohjautuvaa uutta liiketoimintaa kumppanien kanssa. Ideaa testataan ja arvioidaan järjestelmällisesti. Samalla lisätään yritysten valmiuksia sopeutua kriisin jälkeiseen aikaan. Käytännössä ohjelman tuloksena syntyy liiketoimintamalli ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Ohjelma rakentuu kuuden vaiheen (Loikat) ympärille:

  • Loikka 1. Uusi alku: asiakasprofiilin määrittäminen, uuden liiketoimintamallin aihio sekä datavarantojen ja mahdollisten kumppaneiden tunnistaminen.
  • Loikka 2. Yhdessä: asiakasarvolupauksen laatiminen ja uuden liiketoimintamallin edistäminen sekä dataverkoston yhteistyön aloitus.
  • Loikka 3. Muutokset: liiketoimintamallin tarkennus testauksen avulla sekä kyvykkyyskartan laatiminen.
  • Loikka 4. Liikkeelle: Muutossuunnitelman laatiminen ja alustava arkkitehtuurikuvaus ratkaisulle.
  • Loikka 5. Lisää vauhtia: Muutossuunnitelman toteutus, liiketoimintamallin jatkuva testaus sekä kyvykkyyskartan kehitysehdotusten toteutus.
  • Loikka 6. Eteenpäin: Palvelun jatkuva kehittäminen, muutoksen läpivienti ja tulosten seuranta.

IHAN-yrityshjelman kehittäminen alkoi osana Sitran reilun datatalouden IHAN-projektia vuonna 2019 ja konseptia testattiin ja arvioitiin yhteistyökumppanien kanssa ennen varsinaisen ohjelman alkua. 22 yritystä osallistui elokuussa 2020 käynnistyneeseen yritysohjelman pilottiin. IHAN-yritysboostissa oli 40 osallistujaa keväällä 2021.

Sitra jatkaa konseptin kehitystä ja seuraavan sukupolven Datasta kasvua -ohjelmat käynnistyvät 2022 alussa.

Päivitetty linkki uudistettuun materiaalipakettiin 6.5.2022. 

Mistä on kyse?