nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra samlade ett utbildningspaket för företagsprogram för rättvis dataekonomi

Sitra inledde ett pilotprojekt för IHAN-företagsprogrammet år 2020. Parallellt med pilotprojektet utarbetades ett omfattande utbildningsmaterial. Materialet har nu sammanställts och det lämpar sig till exempel för personer som leder motsvarande företagsprogram.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Målet för IHAN-företagsprogrammets pilot som började på hösten 2020 var att hjälpa finländska små och medelstora företag att förnyas med hjälp av data. Programmet fokuserar på nya, datadrivna affärsmodeller samt på skapande av värde med delade data tillsammans med partner och gemensamma spelregler.

Företagsprogrammet bygger på ett koncept som är enkelt att genomföra och på utbildningsmaterial som stödjer det. Organisationer som leder program kan använda materialet självständigt och kostnadseffektivt och utveckla det vidare.

Utbildningspaketet innehåller alla material som de deltagande företagen och de som leder programmet använder – verktyg, presentationer för verkstäder och möten, tillsammans med instruktioner för effektiv verksamhet som ger resultat. Paketet består av sammanlagt 251 filer (materialpaketet uppdaterades på finska 6.5.2022). Med hjälp av materialet kan den ledande organisationen genomföra programmet i egen regi.

Målet är att när konceptet utvecklas, blir det möjligt för så många organisationer som möjligt att antingen själva tillägna sig programmets lärdomar och skapa nya affärsverksamheter eller använda materialet för att erbjuda företag den nya utbildningen. De företag som deltar i programmet lär sig att använda metoderna och verktygen för utveckling av affärsmodellerna på samma sätt, vilket underlättar samarbetet mellan företagen.

I företagsprogrammet utvecklas idéer för ny affärsverksamhet som bygger på data för små och medelstora företag och deras samarbetspartner. Idén testas och utvärderas systematiskt. Samtidigt ökas företagens beredskap att anpassa sig till tiden efter en kris. I praktiken resulterar programmet minst i en validerad affärsmodell och en genomförbar plan för att starta ny affärsverksamhet.

Programmet byggs upp kring sex skeden (s.k. kliv).

  • Kliv 1. En ny början: specificering av kundprofil, tema för ny affärsmodell samt identifiering av dataresurser och eventuella partner.
  • Kliv 2. Tillsammans: utarbetande av kundvärdelöfte och främjande av ny affärsmodell samt inledande av samarbete i datanätverk.
  • Kliv 3. Ändringar: precisering av affärsmodell med hjälp av testning samt utarbetande av talangkarta.
  • Kliv 4. Sätt i gång: Utarbetande av ändringsplan och preliminär arkitekturbeskrivning för lösningen.
  • Kliv 5. Öka farten: Genomförande av ändringsplan, ständig testning av affärsmodellen samt genomförande av utvecklingsförslag i talangkartan.
  • Kliv 6. Framåt: Kontinuerlig utveckling av tjänsten, genomförande av ändringar och resultatuppföljning.

Utvecklingen av IHAN-företagsprogrammet började som en del av Sitras projekt för rättvis dataekonomi IHAN år 2019. Konceptet testades och utvärderades tillsammans med samarbetspartner innan det egentliga programmet inleddes. Sammanlagt 22 företag deltog i företagsprogrammets pilotprojekt som började i augusti 2020. IHAN-företagsboostern hade 40 deltagare våren 2021.

Sitra fortsätter att utveckla konceptet, och den nästa generationens Tillväxt genom data-program startar i början av år 2022.

Länk till materialpaketet uppdaterat 6.5.2022.

Vad handlar det om?