Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Vem?

Kirsi Suomalainen ansvarar för kommunikationen för IHAN® – Människoorienterad dataekonomi.

Vad?

Kirsi har arbetat länge vid Sitra och ansvarade för kommunikationen för projekter Digital hälsonav och Social och hälsovårdsarrangörens verktyg. Hon har fått erfarenhet från flera områden, såsom tjänster för barn och unga samt äldre personer, arbetsvälbefinnande och ledarskap, kunskapshantering, en servicekanal och elektroniska tjänster. Kirsi har även haft ett finger med i kommunikationen i ledarskapsprogrammet för miljö, kommun och offentlig förvaltning.

Kommunikation har varit Kirsis huvuduppgift i två decennier, och ämnena har varierat från isbrytare, maskinöversättning och företagsfinansiering till social- och hälsovårdsreformen, miljö, digitala tjänster, välfärd och genteknik.

Va?

På fritiden är Kirsi storkonsument av handledd motion. Hon är gärna åskådare när det gäller teater, danskonst och musik. På familjens gemensamma resor letar man sig igenom konstmuseer, vandrar i naturen och trampar runt på storstadsgator.

Från denna författare

Läst den än?