personer

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vem?

Kirsi Suomalainen ansvarar för kommunikationen av Hälso genom data-projekt och efterkommunikationen av Hälsodata 2030 (avslutades 2023) och IHAN-projektet i rättvisa dataekonomi (avslutades 2021).

Vad?

Kirsi har arbetat länge vid Sitra och ansvarade för kommunikationen för projekter Digital hälsonav och Social och hälsovårdsarrangörens verktyg. Hon har fått erfarenhet från flera områden, såsom tjänster för barn och unga samt äldre personer, arbetsvälbefinnande och ledarskap, kunskapshantering, en servicekanal och elektroniska tjänster. Kirsi har även haft ett finger med i kommunikationen i ledarskapsprogrammet för miljö, kommun och offentlig förvaltning.

Kommunikation har varit Kirsis huvuduppgift i två decennier, och ämnena har varierat från isbrytare, maskinöversättning och företagsfinansiering till social- och hälsovårdsreformen, miljö, digitala tjänster, välfärd och genteknik.

Va?

På fritiden är Kirsi konsument av handledd motion. Hon är gärna åskådare när det gäller teater, danskonst och musik.