nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Företagsprogrammet utvidgas: datadriven tillväxt snart åtkomlig för alla företag

Resultaten som uppnåtts i pilotprogrammet visade vägen mot en datadriven affärsverksamhet för finländska företag. Det kommersialiserade företagsprogrammet kommer snart att vara åtkomligt för alla små och medelstora företag. Arbets- och näringsministeriet hoppas att programmet kan stimulera Finlands ekonomiska tillväxt.

Författare

Mira Nupponen

Publicerad

Målet för IHAN-företagsprogrammets pilot som började på hösten 2020 var att hjälpa finländska små och medelstora företag förnyas med hjälp av data. Programmets kärna består av nya, datadrivna affärsmodeller samt skapande av värde med delade data tillsammans med partner, med gemensamma spelregler.

Hur ser resultaten ut?

Företagen som genomgick IHAN-företagsprogrammet representerar olika branscher. De nya affärsmodellerna och lösningarna som företagen skisserade under programmet och som är under uppförande ser lovande ut. Exempel på resultaten har samlats på IHAN-företagsprogrammets webbplats (på finska).

Till exempel renhållningsbranschens företag Sivex har som mål att hjälpa hela branschen förnyas, frisörbranschens M Room vill utvidgas till nya sektorer, och MPS-Yhtiöt har börjat med mer föregripande rekrytering med hjälp av data. Motiva Services Oy, Platform of Trust och Clic Innovation däremot ingick ett samarbete där företagen bygger ett samlande ekosystemunderlag för cirkulära ekonomin som kan med hjälp av data effektivera utnyttjandet av materialströmmar över branschgränser.

”Användningen av data berör alla branscher och erbjuder en väg till förnyelse och tillväxt”, säger Jyrki Katainen, Sitras överombudsman. ”Föregångarföretagen som gått igenom IHAN-företagsprogrammet kan erbjuda olika branscher exempel på datadriven affärsverksamhet som branscherna kan identifiera sig med. Detta är vägen framåt.”

Vad följer härnäst?

Olika aktörer kommersialiserar IHAN-företagsprogrammets koncept och gör programmet vidsträckt tillgängligt för andra företag.

IHAN-företagsboosten (webbsidan på finska) som Finlands Juniorhandelskamrar ordnade för sitt medlemsnätverk är den första, förenklade realisationen av ett IHAN-företagsprogram utanför Sitra. Med stöd av kamratsparring och en styrgrupp tillgodogör sig programmet utbildningsmaterial som skapats i IHAN-företagsprogrammet.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som mål att trygga fortsatta utnyttjandet av företagsprogrammet. Ministeriets preliminära mål är att år 2026 ska cirka 4 000, det vill säga en femtedel, av finländska företag som anställer 10–250 personer ha förbättrat sina färdigheter inom dataekonomi eller utvecklat sin affärsverksamhet med data med hjälp av företagsprogrammet.

”I framtiden kommer Finlands konkurrenskraft bestå av ett multiprofessionellt, internationellt nätverkat ekosystem av företag där värde skapas av nya affärsmodeller som utnyttjar data”, säger Petri Räsänen, utvecklingsdirektör vid Arbets- och näringsministeriets enhet för innovation och företagsfinansiering. ”Vi vill hjälpa finländska företag uppnå framgång med data och samtidigt stöda Finlands ekonomiska tillväxt.”

Arbets- och näringsministeriet har också som mål att senare skala företagsprogrammet till den europeiska datamarknaden via diverse samarbetsprojekt och innovationsekosystem.

IHAN-företagsprogrammets webbplats erbjuder mer information om programmet och dess resultat. Utbildningsmaterialet kommer också att bli fritt tillgängligt för alla under våren 2021.

Företagsprogrammet genomfördes som en del av Sitras IHAN-projekt, där man bygger en grund för en rättvis dataekonomi. I den utgår framtidens framgångsrika digitala tjänster från förtroende och skapar värde för alla.

Vad handlar det om?